Firma SCD Luisina, producent wyposażenia kuchni i łazienek, buduje w swoim centrum logistycznym we Francji magazyn pojemnikowy miniload do kompletacji ponad 1000 zamówień dziennie

Firma SCD Luisina, producent wyposażenia kuchni i łazienek, buduje w swoim centrum logistycznym we Francji magazyn pojemnikowy miniload do kompletacji ponad 1000 zamówień dziennie

Wysoka wydajność i optymalna kontrola ładunków składowanych w automatycznym magazynie pojemnikowym francuskiej firmy SCD Luisina dzięki oprogramowaniu Easy WMS

Firma SCD Luisina, producent wyposażenia kuchni i łazienek, buduje w swoim centrum logistycznym we Francji magazyn pojemnikowy miniload do kompletacji ponad 1000 zamówień dziennie

Założona w 1989 roku SCD Luisina to francuska firma zajmująca się projektowaniem i dystrybucją wyposażenia kuchni i łazienek. Realizuje ponad 1000 zamówień dziennie, dlatego, aby usprawnić zarządzanie procesami logistycznymi w swoim centrum dystrybucyjnym zlokalizowanym w Servon-sur-Vilaine, postawiła na automatyzację i zleciła firmie Mecalux budowę magazynu pojemnikowego miniload oraz wdrożenie systemu zarządzania magazynem Easy WMS wraz z oprogramowaniem sterującym Galileo.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn pojemnikowy firmy SCD Luisina we Francji
  Pojemność magazynowa: 4032 pojemniki
  Wymiary pojemnika: 600 x 400 x 220/325 mm
  Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
  Wysokość regałów: 8 m
  Długość korytarza: 30 m
  Magazyn paletowy firmy SCD Luisina we Francji
  Pojemność magazynowa: 2700 palet
  Wymiary palety: 1200 x 1300 x 1000/2100 mm
  Wysokość regałów: 9 m
 • Pobierz PDF

Charakterystyka automatycznego magazynu pojemnikowego miniload

Wzdłuż jednego, 30-metrowego korytarza usytuowane są mierzące 8 m wysokości regały o podwójnej głębokości. Na 17 poziomach regałów mieści się 4000 pojemników o wymiarach 600 x 400 x 220/325 mm i maksymalnej wadze 50 kg każdy.

W obrębie korytarza przemieszcza się układnica, która przenosi pojemniki z regałów na przenośniki i na odwrót. Jest to układnica dwukolumnowa wyposażona w mechanizm wyciągania umożliwiający jednoczesne pobieranie i układanie dwóch pojemników na regałach o podwójnej głębokości. Mechanizm ten składa się z chwytaka teleskopowego i dwóch poruszających się niezależnie przekładni pasowych (jedna porusza się w kierunku przeciwnym do drugiej). Umożliwia to pobieranie i odkładanie ładunków przez układnicę po obu stronach korytarza.

W przedniej części magazynu automatycznego znajduje się strefa kompletacji połączona z regałami pojemnikowymi za pomocą systemu przenośników.

Miniload to automatyczny system magazynowy przeznaczony do składowania pojemników, którego integralnymi elementami, oprócz regałów, są układnica, przenośniki i informatyczny system zarządzania magazynem. Zastosowane w magazynie firmy SCD Luisina takie rozwiązanie doskonale spełnia swoje zadania w zakresie składowania i kompletacji według zasady „towar do operatora”.

Regały z systemami put-to-light i pick-to-light

Regały o wysokości ośmiu metrów mają cztery poziomy składowania. Mieszczą się na nich 192 pojemniki, w których składowane są artykuły po dokonaniu kompletacji produktów pochodzących z magazynu miniload.

Systemy put-to-light i pick-to-light zamontowane są od strony magazynu miniload. Mają one na celu wskazanie operatorowi, gdzie ma umieścić poszczególne produkty. Gdy zamówienie jest gotowe, operator przesuwa pojemnik na drugą stronę, gdzie wskaźnik świetlny sygnalizuje, że zostało ono skompletowane.

Strefa uzupełniania, konsolidacji i pakowania

Dwa systemy przenośników zapewniają połączenie z automatycznym magazynem pojemnikowym. Górny dostarcza puste pojemniki ze strefy kompletacji, do których operator wkłada odpowiednie produkty i następnie umieszcza na dolnym systemie przenośników, aby wróciły do magazynu miniload.

Przy regałach z systemami put-to-light i pick-to-light znajdują się strefy konsolidacji, pakowania, etykietowania i sporządzania dokumentów niezbędnych przy wysyłce gotowych zamówień do odbiorców. Aby wykonać te czynności, operatorzy mają do dyspozycji opakowania różnej wielkości, stoły oraz komputery i drukarki.

Easy WMS i Galileo

Opracowane przez Mecalux oprogramowanie magazynowe Easy WMS zarządza wszystkimi czynnościami i procesami odbywającymi się w magazynie. Oto niektóre spośród jego funkcji:

 • Zarządzanie wejściami produktów przyjmowanych do magazynu.
 • Wybór miejsc składowania poszczególnych pojemników z uwzględnieniem kryterium rotacji, co ma na celu zapewnienie maksymalnej wydajności magazynu.
 • Zarządzanie stanem magazynowym.
 • Kontrola wyjść produktów z automatycznego magazynu pojemnikowego.
 • Kompletacja i konsolidacja zamówień oraz sporządzanie etykiet i dokumentów przed wysyłką.

Ruchami wszystkich urządzeń mechanicznych, które przemieszczają ładunki w obrębie magazynu, kieruje moduł sterujący Galileo.

Regały paletowe

Równolegle do magazynu pojemnikowego miniload zamontowane zostały regały paletowe o wysokości 9 m i pojemności 2700 palet.

Na ich dolnych poziomach umieszczane są produkty o większych rozmiarach i produkty o dużej rotacji, tak aby operator mógł je pobrać bezpośrednio z palety. Zapas każdego produktu składuje się na górnych poziomach.

Korzyści dla Klienta:

 • Większa pojemność magazynowa: magazyn pojemnikowy mieści ponad 4000 pojemników o wymiarach 600 x 400 mm.
 • Większa wydajność: wysoki stopień automatyzacji magazynu pozwala przyspieszyć proces kompletacji zamówień.
 • Lepsza kontrola nad stanem magazynowym: system zarządzania magazynem Easy WMS i oprogramowanie sterujące Galileo zarządzają wszystkimi ruchami, czynnościami i procesami odbywającymi się w magazynie.
Magazyn pojemnikowy firmy SCD Luisina we Francji
Pojemność magazynowa: 4032 pojemniki
Wymiary pojemnika: 600 x 400 x 220/325 mm
Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
Wysokość regałów: 8 m
Długość korytarza: 30 m

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę