Automatyczny magazyn z układnicami miniload dla wiodącego dystrybutora artykułów drogeryjnych

Automatyczny magazyn z układnicami miniload dla wiodącego dystrybutora artykułów drogeryjnych

Unidroco buduje automatyczny magazyn pojemnikowy w celu usprawnienia procesów składowania, uzupełniania oraz kompletacji ponad 10 000 jednostek asortymentowych

Automatyczny magazyn z układnicami miniload dla wiodącego dystrybutora artykułów drogeryjnych

Unidroco, wiodący dystrybutor artykułów drogeryjnych oraz perfumeryjnych, w swoim centrum logistycznym w Barcelonie posiada automatyczny magazyn o pojemności ponad 14 200 pojemników o wymiarach 800 x 600 mm. Instalacja przystosowana do automatycznego składowania produktów bez konieczności przerywania kompletacji zamówień sterowana jest przez system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn automatyczny Unidroco w Barcelonie
  Pojemność magazynowa: 14 219 pojemników
  Wymiary pojemników: 800 x 600 x 420 mm
  Maksymalne obciążenie pojemnika: 100 kg
  Długość magazynu: 62,5 m
  Wysokość magazynu: 6,7 m / 7,9 m
  Rodzaj układnicy: dwukolumnowa
  Liczba układnic: 7
 • Pobierz PDF

O firmie

Unidroco została założona w 1958 roku i początkowo mieściła się w niewielkim magazynie w Barcelonie. W 1978 spółka przeniosła się poza obszar miasta, do Barberà del Vallès, gdzie obecnie zajmuje magazyn o powierzchni 11 000 m2.

Hiszpańska spółka jest właścicielem sieci 200 lokali zajmujących się sprzedażą artykułów drogeryjnych i perfumeryjnych Dispunt oraz ponad 30 lokali o nazwie Unidecor, które specjalizują się w sprzedaży farb oraz dekoracji.

Firma posiada w swojej ofercie ponad 10 000 artykułów, które są dystrybuowane do niewielkich sieci handlowych i sklepów różnych branż zarówno technicznych, jak i kosmetyczno-drogeryjnych, czy sprzedających suplementy diety.

Punkt wyjściowy: potrzeby Unidroco

Magazyn firmy Unidroco był wyposażony w standardowy system składowania oraz kompletacji zamówień. Najbardziej zaawansowanym z zastosowanych w nim rozwiązań był karuzelowy system przygotowywania zamówień złożony z modułów regałowych przemieszczających się poziomo do stanowiska operatora. Mimo usprawnienia czynności związanych z ręcznym składowaniem poprzez wyeliminowanie potrzeby poruszania się operatorów po magazynie, system ten posiadał jedną znaczącą wadę – nie dawał możliwości uzupełniania artykułów przy równoczesnym przygotowywaniu zamówień.

W magazynie Unidroco wykonywana jest duża liczba cykli, co przekłada się na konieczność sprawnego uzupełniania produktów, który nie koliduje z codziennym funkcjonowaniem magazynu. Mając na uwadze te czynniki, firma zdecydowała się wdrożyć rozwiązanie automatyczne, również oparte na systemie „produkt do operatora”. Jednak tym razem pozwala ono na równoczesne uzupełnianie stanu magazynowego.

Ponadto konieczne było takie wykorzystanie dostępnej przestrzeni, które pozwoliłoby na zwiększenie pojemności magazynowej oraz ulepszenie zarówno procesów magazynowania, jak i przygotowywania zamówień.

Zgodnie z oczekiwaniami Unidroco, ze względu na nieustający rozwój firmy, przy budowie magazynu była wzięta pod uwagę jego przyszła rozbudowa.

Montaż instalacji został podzielony na trzy etapy:

 • W 2008 roku powstał magazyn automatyczny składający się z czterech korytarzy z regałami pojedynczej głębokości obsługiwanymi przez układnice. Przednia część magazynu została wyposażona w stanowiska ręcznej kompletacji oraz linię przenośników, która łączy ten obszar ze strefą uzupełniania stanu magazynowego.
 • W 2014 roku rozpoczęty został drugi etap montażu, który obejmował regały i piąty korytarz w sąsiedztwie czterech już istniejących.
 • W trzecim, a zarazem ostatnim etapie, w przyległej hali magazynowej zostały zainstalowane kolejne dwie układnice oraz regały. Instalacja ta ma niemal te same parametry, co pozostałe – jest od nich jedynie wyższa o 1 metr.

Magazyn połączony ze strefą uzupełniania stanu magazynowego
Magazyn automatyczny firmy Unidroco o pojemności 14 200 pojemników składa się z czternastu rzędów regałów obsługiwanych przez siedem układnic. Przednia część magazynu wyposażona jest w dwa niezależne poziomy przenośników pracujących nieprzerwanie, co pozwala uzyskać optymalne osiągi oraz uniknąć sytuacji, w której jeden przenośnik kolidowałby z drugim.

Na niższym poziomie, równorzędnym z poziomem podłoża, przygotowywane są zamówienia, podczas gdy podwójna linia przenośników górnej części, która znajduje się na wysokości 5 metrów, połączona jest ze strefą uzupełniania stanu magazynowego.

Praca magazynu została w bardzo prosty sposób usprawniona. Rozdzielono trasy przemieszczania się pojemników pustych i skompletowanych. Puste poruszają się po przenośniku znajdującym się wyżej, natomiast pojemniki pełne poruszają się poniżej. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkty są uzupełniane bez zakłócania procesów magazynowych oraz procesów ręcznej kompletacji.

Ponadto ze względu na znaczną długość przenośnik uzupełniający jest w stanie pomieścić dużą liczbę pojemników pustych i uzupełnionych. Dzięki temu można nadać priorytet operacjom ręcznej kompletacji i wykorzystać godziny pozaszczytowe do uzupełnienia produktów w magazynie pojemnikowym.

Charakterystyka magazynu pojemnikowego:
Magazyn firmy Unidroco o całkowitej pojemności 14 219 pojemników ma długość 62,5 m, 20,5 m szerokości oraz odpowiednio 6,7 i 7,9 m wysokości.

Regały czterech korytarzy, powstałych w pierwszej kolejności, mają 13 poziomów nośnych oraz 6920 miejsc składowania dla pojemników o wymiarach 800 x 600 x 420 mm oraz maksymalnej wadze do 100 kg.

Regały piątego korytarza, który posiada te same parametry techniczne co cztery pierwsze, składają się z 72 modułów o łącznej pojemności 2095 pojemników.

Obszar oddany do użytkowania jako ostatni ma o trzy poziomy składowania więcej od pozostałych, a jego pojemność wynosi 5204 pojemniki.

W każdym korytarzu porusza się układnica dwukolumnowa z wózkiem podnoszącym wyposażonym w podwójne ramiona wideł. Służy on do manipulowania pojemnikami o wymiarach 800 x 600 mm, wyposażonym w podwójne ramiona wideł. Układnice mogą wykonać po 40 cykli kombinowanych na godzinę, co razem daje 280 cykli. Jest to równoznaczne z przeniesieniem 560 pojemników wejściowych i 560 wyjściowych w czasie jednej godziny.

Strefa ręcznej kompletacji
W dolnej części przedniej strefy magazynu powstały cztery stanowiska do ręcznej kompletacji, które są przystosowane do falowego przygotowywania zamówień.

Każde stanowisko ręcznej kompletacji zamówień wyposażone jest w urządzenia połączone z systemem zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux. Dla ułatwienia pracy operatorów oraz w celu usprawnienia przygotowywania zamówień zastosowane zostały również inne systemy pomocnicze. Jednym z nich jest put-to-light – system wizualnej identyfikacji z zastosowaniem różnokolorowych wyświetlaczy znajdujących się nad kontenerami każdego przygotowywanego zamówienia. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom ewentualne błędy zostają ograniczone do minimum. Operator wyjmuje potrzebne artykuły z pojemników, które pobierane są z magazynu, i potwierdza odbiór za pomocą przycisku na wyświetlaczu lub przy użyciu pedału, jeśli ma zajęte ręce. Po zatwierdzeniu zamówienia odkłada produkty do pojemników, które znajdują się zaraz za nim.

Easy WMS i Galileo
System zarządzania magazynem Easy WMS kontroluje każdy produkt, decydując, gdzie powinien być skierowany, oraz dostosowując odpowiednie działania do parametrów danego produktu od momentu jego wejścia do magazynu do momentu wyjścia.

Oprogramowanie jest w pełni skalowalne, dzięki czemu w miarę rozwoju firmy może być sukcesywnie przystosowywane do zwiększających się potrzeb. Dodatkowe narzędzia oraz aplikacje pozwalają na elastyczne dostosowanie programu do zmieniających się wymogów.

Galileo jest oprogramowaniem sterującym firmy Mecalux, które umożliwia sprawny przebieg procesów logistycznych i odpowiednie funkcjonowanie urządzeń. Zapewnia stałą kontrolę przepływu asortymentu w magazynie.

Korzyści dla Klienta:

 • Większa pojemność składowania: łączna pojemność magazynu firmy Unidroco wynosi 14 219 pojemników o wymiarach 800 x 600 x 420 mm i obciążeniu do 100 kg.
 • Zwiększenie produktywności: zastosowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie przepływu wejść i wyjść, co bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby realizowanych zamówień.
 • Wzrost bezpieczeństwa pracy: zautomatyzowane systemy niemalże nie wymagają ludzkiej ingerencji, przez co ryzyko wypadku przy pracy zostaje znacznie ograniczone.
 • Skuteczne zarządzanie: dzięki systemowi zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux oraz systemowi sterowania Galileo firma Unidroco ma możliwość zarządzania wszystkimi procesami, działaniami i operacjami zachodzącymi w magazynie.
Magazyn automatyczny Unidroco w Barcelonie
Pojemność magazynowa: 14 219 pojemników
Wymiary pojemników: 800 x 600 x 420 mm
Maksymalne obciążenie pojemnika: 100 kg
Długość magazynu: 62,5 m
Wysokość magazynu: 6,7 m / 7,9 m
Rodzaj układnicy: dwukolumnowa
Liczba układnic: 7

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę