Regały do kompletacji z pomostami i przenośnikami oraz regały paletowe w centrum logistycznym 3LP

Regały do kompletacji z pomostami i przenośnikami oraz regały paletowe w centrum logistycznym 3LP

Dzięki pojemności magazynowej dla 35 000 palet centrum logistyczne 3LP, które oferuje usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania i transportu, jest jednym z największych i najbardziej wydajnych obiektów tego typu w Polsce

3LP

Zlokalizowane w Siechnicach centrum logistyczne 3LP S.A. to jeden z najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Europie. Przedmiotem działalności firmy jest przede wszystkim świadczenie zaawansowanych usług logistycznych, łącznie z przechowywaniem i magazynowaniem towarów, głównie dla przedsiębiorstw działających w branży e-commerce. Wyposażenie obiektu w regały paletowe, przepływowe, półkowe z pomostami oraz podesty magazynowe zlecono firmie Mecalux. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami trwa nieprzerwanie od 2007 roku.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
 • Pobierz PDF

O firmie 3LP S.A.

Chociaż z formalnego punktu widzenia powstanie spółki datuje się na 2016 rok, to jej historia sięga 1987 roku. 3LP S.A. została założona przez przedsiębiorstwo TIM SA, a domeną jej działalności jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu logistyki i dystrybucji zarówno dla założyciela, jak i przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży produktów online.

TIM SA jest jednym z największych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych w Polsce z przeszło 25-letnim doświadczeniem na rynku. Działalność firmy skupia się głównie na sprzedaży produktów on-line dla Klientów indywidualnych i biznesowych.

3LP S.A. jest operatorem logistycznym, który zapewnia swoim Klientom optymalne rozwiązania w obszarze dystrybucji, składowania oraz całodobowych usług transportowych.

Układ magazynu

Magazyn 3LP S.A. o powierzchni blisko 40 000 m² jest obecnie jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Zastosowanie kilku różnych systemów składowania oraz dostosowanie ich do charakterystyki magazynowanych ładunków przyczyniło się do zwiększenia pojemności magazynowej i przyspieszenia tempa przygotowywania zamówień.

Układ magazynu przedstawia się następująco:

 • Magazyn z regałami paletowymi.
 • Automatyczny magazyn szpul.
 • Trzypoziomowy blok regałów półkowych z pomostami połączony siecią przenośników.
 • Trzypoziomowy podest magazynowy.
 • Strefa konsolidacji i klasyfikacji zamówień napływających ze strefy kompletacji.
 • Strefa konsolidacji wszystkich zamówień.
 • Strefa wysyłki.

Regały paletowe zajmują największą część powierzchni użytkowej magazynu 3PL. Składowane są na nich palety z produktami o różnej wadze i wymiarach.

Na regałach półkowych z pomostami magazynowane są artykuły o niewielkich gabarytach i dużej rotacji, które przeznaczone są do ręcznej kompletacji zamówień. Poszczególne poziomy pomostów są ze sobą połączone za pomocą systemu przenośników.

Po przeciwnej stronie regałów półkowych znajduje się obszernych rozmiarów podest magazynowy. Obydwie instalacje również zostały połączone siecią przenośników. Pod podestem zorganizowano strefę klasyfikacji zamówień wyposażoną w rampy.

System regałów paletowych
W pięciu sektorach magazynu 3LP S.A. zastosowano rozwiązanie w postaci systemu regałów paletowych. W każdym sektorze magazynowany jest towar innego rodzaju.

W sektorze piątym zbudowano automatyczny magazyn paletowy, w którym są składowane szpule umieszczone na paletach. Instalacja składa się z jednego korytarza roboczego, po którym porusza się układnica transportująca ładunki między przednią strefą magazynu a ich lokalizacją na regale.

Po ułożeniu ładunku na przenośniku wyjściowym jest on transportowany do strefy, gdzie znajduje się automatyczna przewijarka z funkcją pomiaru długości. Zadaniem tego urządzenia jest rozwinięcie materiału nawiniętego na szpulę i odcięcie długości zgodniej z zamówieniem. Po zakończeniu operacji przenośniki transportują ładunek w kierunku magazynu w celu ponownego umieszczenia go na regale.

Na regale paletowym mieści się 1200 palet o wadze do 1200 kg. Na palecie składuje się jeden duży bęben lub dwa małe.

Pojemność magazynowa uzyskana dzięki systemowi regałów paletowych usytuowanych w sektorach 1, 2, 3 i 4 wynosi łącznie ok. 35 000 palet. Z uwagi na dużą różnorodność produktów pod względem wymiarów i wagi rozmieszczenie poziomów ładunkowych w każdym sektorze zostało ściśle dostosowane do właściwości składowanych ładunków oraz sposobu ich obsługi.

Regały paletowe to uniwersalny system zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety. Dolne poziomy niektórych regałów w magazynie 3LP S.A. zostały przeznaczone do ręcznej kompletacji zamówień bezpośrednio z palet.

W celu przeprowadzania czynności magazynowych operatorzy posługują się wózkami systemowymi poruszającymi się po pętli indukcyjnej, które zapewniają swobodne wykonywanie manewrów w korytarzach o szerokości mniejszej niż 3 metry oraz umożliwiają dostęp do najwyższych poziomów instalacji.

W magazynie 3LP S.A. ręczna kompletacja zamówień odbywa się przy pomocy dwóch urządzeń: wózków kompletacyjnych pracujących na poziomie posadzki i na niższych poziomach regału oraz wózków z ruchomą kabiną operatora, które umożliwiają obsługę wyższych poziomów regału.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w magazynie, elementy konstrukcyjne regału zostały wyposażone w odpowiednie ochrony, które zabezpieczają je przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki widłowe pracujące w obiekcie.

Strefa konsolidacji i gotowych zamówień
Jest to wyposażona w komputery i konieczne urządzenia peryferyjne, obszerna strefa znajdująca się w 9 sektorze magazynu 3LP S.A., w której finalizowane są zamówienia. W ramach tego procesu operatorzy generują i sprawdzają dokumenty takie jak packing list, czyli listę artykułów ujętych w zamówieniu oraz przygotowują etykiety identyfikacyjne.

Po sporządzeniu dokumentacji, ładunki (palety lub paczki) klasyfikuje się według zamówienia, trasy lub typu transportu zewnętrznego, a następnie umieszcza w odpowiednim miejscu na posadzce lub bezpośrednio w samochodzie. Zamówienia przygotowane są przed załadowaniem na ciężarówkę, co pozwala uniknąć długiego czasu oczekiwania.

Palety z gotowymi zamówieniami przeznaczonymi do wysyłki, umieszczane są na regałach paletowych usytuowanych nad rampami załadowczymi.

Regały przepływowe
Instalacja ta stanowi uzupełnienie strefy kompletacyjnej. W kanałach przepływowych, umożliwiających składowanie dwóch palet na głębokość, znajdują się jednostki rezerwowe produktów o szybkiej rotacji, przeznaczonych do ręcznej kompletacji.

Regały przepływowe to akumulacyjny system składowania palet, wyposażony w kanały przepływowe o minimalnym spadku, które umożliwiają przesuwanie się ładunków.

Regały półkowe z pomostami
Strefa kompletacji produktów szybko rotujących zorganizowana została na trzypoziomowym bloku regałów półkowych z pomostami o wymiarach 9m wysokości, 72 m długości i 36 m szerokości. Komunikację między poszczególnymi poziomami zapewnia sieć przenośników, usytuowana w centralnej części instalacji. System przenośników łączy strefę kompletacji ze strefą konsolidacji, do której transportowane są towary.

Po obu stronach przenośników ustawiono stoły rolkowe, które służą operatorom do przygotowywania zamówień. Produkty pobrane z regałów półkowych operator wkłada do pojemnika, który umieszcza na przenośniku rolkowym, transportującym pojemnik do następnej strefy, gdzie zamówienie jest uzupełniane o kolejne artykuły.

Wypełnienie regałów półkowych wykonane jest z paneli metalowych oraz paneli siatkowych, które oprócz dużej wytrzymałości, umożliwiają również przepływ wody w przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego. Panele siatkowe zamontowano także na końcu każdego regału, aby zapobiec upadkom towaru.

Dostęp do wyższych poziomów pomostu jest możliwy dzięki schodom zainstalowanym w odpowiednich miejscach. System konstrukcyjny schodów gwarantuje bezpieczeństwo instalacji oraz personelu.

Podest magazynowy
Powierzchnia użytkowa magazynu 3LP S.A. uległa zwiększeniu dzięki zainstalowaniu dużego, trzypoziomowego podestu magazynowego z system regałów półkowych. Rozwiązanie to, polegające na maksymalnym wykorzystaniu dostępnej wysokości, pozwoliło uzyskać większą pojemność magazynową.

W dolnej części podestu znajdują się rampy klasyfikacyjne połączone z siecią przenośników. Rampy zamontowane są pod niewielkim kątem nachylenia, co ułatwia swobodne przesuwanie się ładunków napływających z bloku regałów półkowych z pomostami oraz podestu. Ładunki pobrane z ramp kierowane są do strefy konsolidacji i gotowych zamówień w celu wysłania zamówienia do Klienta.

Identycznie jak w systemie regałów półkowych z pomostami dostęp na wyższe kondygnacje podestu magazynowego zapewniają schody. W obszarach, po których poruszają się operatorzy, zamontowano balustrady zabezpieczające.

Na wszystkich kondygnacjach podestu zamontowano bramki skrzydłowe, ułatwiające operatorom umieszczanie i pobieranie palet z produktami.

Korzyści dla Klienta:

 • Wzrost pojemność magazynowej: magazyn 3LP S.A. umożliwia składowanie 35 000 palet oraz dużej liczby pojemników.
 • Różnorodność produktów: wdrożone rozwiązania magazynowe pozwalają na składowanie szerokiego asortymentu produktów zróżnicowanych pod względem wielu parametrów.
 • Maksymalna wydajność: centrum logistyczne Klienta odznacza się dużą pojemnością składowania, rentownością oraz efektywnością procesu przygotowywania zamówień.
Centrum logistyczne 3LP S.A.
Systemy składowania: Regały paletowe
Systemy składowania: Regały wspornikowe
Systemy składowania: Magazyn szpul
Systemy składowania: Regały przepływowe
Systemy składowania: Regały półkowe z pomostami
Systemy składowania: Podest magazynowy

Zapytaj eksperta