Integracja wielu rozwiązań magazynowych w centrum dystrybucyjnym Grupo Ramos

Integracja wielu rozwiązań magazynowych w centrum dystrybucyjnym Grupo Ramos

Grupo Ramos łączy różne systemy magazynowania i kompletacji w swoim nowym magazynie w Republice Dominikany

Integracja wielu rozwiązań magazynowych w centrum dystrybucyjnym Grupo Ramos

Grupo Ramos, lider w sprzedaży detalicznej w Republice Dominikany, w celu optymalizacji składowania dużej liczby różnorodnych produktów zlecił firmie Mecalux zbudowanie magazynu wyposażonego w kilka typów systemów składowania. Magazyn mogący pomieścić ponad 42 800 palet zwiększył wydajność firmy oraz zoptymalizował koszty logistyczne.

Historia Grupo Ramos

Grupo Ramos to lider w sprzedaży detalicznej oraz główny prywatny pracodawca w Republice Dominikany. W biurach handlowych, biurach regionalnych, fabryce pieczywa i centrach dystrybucyjnych zatrudnia ponad 10 000 osób.

Założycielem firmy jest Román Ramos Uría, który w 1965 roku kupił swój pierwszy sklep – La Sirena – znajdujący się na alei Mella w Santo Domingo.

Obecnie Grupo Ramos zarządza ponad 50 sklepami sieci: La Sirena, Super Pola, Aprezio i Gran Aprezio, które w sumie odwiedza ponad 50 milionów klientów rocznie. Grupa zarządza również dwoma regionalnymi centrami handlowymi pod marką Multiplaza.

Od początku swojej działalności Grupo Ramos oferuje swoim klientom dostęp do jednostek handlowych różnego typu. Jasna wizja założycieli, zasady i wartości, które przewodzą ich działaniom, dynamiczna strategia ekonomiczna oraz bardzo zaangażowany zespół ludzi to klucze sukcesu firmy.

Magazyn z wieloma systemami

Nowe centrum dystrybucyjne to fundament projektu rozbudowy logistycznej, która zaczęła się w 2009 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów Grupo Ramos.

Na powierzchni 142 000 m2 zbudowano obiekt o wielkości 38 500 m2, który może pomieścić 42 816 palet z różnorodnymi produktami przeznaczonymi dla 3 sklepów: La Sirena, Super Pola i Aprezio.

Instalacja, która bardzo się rozwinęła pod względem logistycznym, łączy następujące rozwiązania magazynowe i logistyczne:

 1. Regały paletowe pojedynczej głębokości.
 2. Regały paletowe podwójnej głębokości.
 3. Regały półkowe z pomostami.
 4. Regały wspornikowe.
 5. Przygotowanie i konsolidacja.
 6. Sztaplowanie.
 7. Cross-docking.
 8. Zwroty.
 9. i 10. Rampy i bufory.

Regały paletowe pojedynczej głębokości
Ponad połowę powierzchni centrum dystrybucyjnego Grupo Ramos zajmują cztery strefy z regałami paletowymi.

Dwie z nich, które znajdują się przed strefą wysyłek, a także strefa zlokalizowana na jednym z końców, są mniejsze niż ta w części centralnej.

Dwa dolne poziomy regałów przystosowano do kompletacji bezpośrednio z palet. Zapas towaru składowany jest na górnych poziomach.

W magazynie Grupo Ramos stosuje się palety typu ISO tzn. palety czterowejściowe umożliwiające wejście wideł wózków z czterech stron. Palety tego typu są stabilniejsze podczas podnoszenia. Są one obsługiwane przez wózki paletowe ręczne lub wózki z wysuwanym masztem.

Regały paletowe umożliwiają bezpośredni dostęp do każdej palety oraz bezpieczne i uporządkowane składowanie dużej liczby jednostek ładunkowych.

Regały paletowe podwójnej głębokości
Ten blok regałów, który składa się z ośmiu korytarzy o długości 77 m, przeznaczony jest do składowania produktów o dużej konsumpcji.

Najważniejszą zaletą regałów paletowych podwójnej głębokości jest ich prostota oraz optymalizacja powierzchni składowania.

Operatorzy korzystają z określonych wózków widłowych w celu obsługi palet w tym typie regałów.

Regały wspornikowe
Regały wspornikowe zastosowano w strefie regałów paletowych, zostawiając wystarczająco miejsca z obu stron w celu ułatwienia obsługi towarów.

System ten jest najlepszą opcją do składowania produktów o dużych lub nieregularnych gabarytach. Ramiona, na których opierają się ładunki, umożliwiają ich łatwą i bezpieczną obsługę.

Regały wspornikowe można łatwo dostosować do wymogów magazynowania ładunków o różnych wymiarach, wadze i innych parametrach.

Strefa regałów półkowych z pomostami
Na jednym z końców magazynu, w strefie regałów paletowych, zamontowano dwupoziomowy blok regałów z pomostami (plus poziom podłogi). W tym zajmującym 1584 mobszarze wykonuje się kompletację ręczną produktów o małych wymiarach i o niskiej rotacji.

Podłoga pomostów jest wykonana z metolowej żłobkowanej płyty, natomiast półki regałów są z siatki. Materiał ten oprócz tego, że ma dużą nośność, umożliwia również optymalną wentylację i przepuszczenie wody w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji gaśniczej.

Dostęp do różnych poziomów pomostów zapewniają schody umieszczone na końcach instalacji. Priorytetem jest dostępność i bezpieczeństwo zarówno systemu magazynowego, jak i operatorów. Otwarte przejścia są chronione barierkami.

Ponadto w bloku znajduje się dwoje drzwi skrzydłowych zabezpieczających, co umożliwia utworzenie strefy załadunku i rozładunku towarów za pomocą wózków podnośnikowych i wózków paletowych ręcznych.

Strefa przygotowania i konsolidacji
Przed blokiem regałów półkowych z pomostami znajduje się strefa o powierzchni 840 m2 z 24 stołami, na których są przygotowywane i konsolidowane zamówienia.

W tej strefie operatorzy sporządzają i sprawdzają list przewozowy oraz etykiety wysyłkowe zamówień.

Dostępne są w niej komputery, drukarki i inne urządzenia peryferyjne potrzebne do zakończenia operacji.

Strefa sztaplowania i cross-dockingu
Strefa o powierzchni 700 m2 usytuowana jest w środku magazynu. Operatorzy przy pomocy wózków widłowych układają w niej palety bezpośrednio na posadzce.

Obok znajduje się strefa cross-dockingu o powierzchni 600 m2 z 48 kanałami, które mieszczą do 192 palet z produktami o dużej rotacji. Towar znajdujący się w tym miejscu nie jest umieszczany na regałach, a kierowany bezpośrednio do wysyłki.

Przyjęcia i wysyłki
Strefa buforowa w centrum dystrybucyjnym Grupo Ramos znajduje się przed 56 rampami załadowczymi przeznaczonymi do przyjęcia i wysyłki towarów.

Palety są grupowane według zamówienia, trasy lub typu transportu zewnętrznego. Zamówienia są przygotowywane przed załadowaniem na ciężarówkę w celu uniknięcia długiego oczekiwania.

Korzyści dla Klienta:

 • Optymalne zarządzanie magazynem: Grupo Ramos optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń, zwiększając tym samym wydajność instalacji.
 • Różnorodność produktów: rozwiązania wdrożone w magazynie pozwalają na składowanie szerokiego asortymentu produktów zróżnicowanych pod względem wielu parametrów.
 • Rentowność: centrum dystrybucyjne Grupo Ramos odznacza się dużą rentownością i efektywnością, umożliwiając firmie dalszy rozwój.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę