Malfatti & Tacchini zwiększa precyzję i tempo kompletacji zamówień w swoim nowym centrum logistycznym na obrzeżach Mediolanu

Malfatti & Tacchini zwiększa precyzję i tempo kompletacji zamówień w swoim nowym centrum logistycznym na obrzeżach Mediolanu

Regały paletowe i półkowe usprawniają procesy wewnątrzmagazynowe w Malfatti & Tacchini

Malfatti & Tacchini zwiększa precyzję i tempo kompletacji zamówień w swoim nowym centrum logistycznym na obrzeżach Mediolanu

Nowy magazyn włoskiej firmy Malfatti & Tacchini, która specjalizuje się w dystrybucji artykułów metalowych, a w szczególności zamków, został zaprojektowany w taki sposób, aby zaspokoić obecne potrzeby logistyczne, uwzględnić perspektywy wzrostu oraz przyszły rozwój. Głównym celem, jaki został postawiony przed firmą Mecalux w tym projekcie, było usprawnienie procesu kompletacji. Z tego względu magazyn został wyposażony w regały paletowe, które zapewniają bezpośredni dostęp do składowanych towarów i umożliwiają szybkie przygotowywanie zamówień.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Centrum logistyczne Malfatti & Tacchini
  Pojemność magazynowa: 4388 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 700 kg
  Wysokość regałów: 9,5 m
  Długość regałów: 53 m
 • Pobierz PDF

Potrzeby Klienta

Spółka Malfatti & Tacchini została założona w 1908 roku we Włoszech. W ostatnich latach ugruntowała swoją pozycję czołowego dystrybutora artykułów metalowych i zabezpieczających.

Firma potrzebowała magazynu o pojemności umożliwiającej składowanie ponad 30 000 produktów z ponad 4000 pozycji asortymentowych, a także efektywnego systemu kompletacji, który pozwoliłby przygotowywać do wysyłki ponad 200 zamówień dziennie.

Układ magazynu

Mecalux wyposażył centrum logistyczne Malfatti & Tacchini w regały paletowe skupione w dwóch strefach o różnym przeznaczeniu:

 • Regały przeznaczone do kompletacji małych i średnich produktów.
 • Regały przeznaczone do składowania palet z produktami o dużych gabarytach lub w znacznych ilościach.

W bocznej części budynku ulokowane są rampy do przyjmowania i wydawania towarów. Przyjęcia i wydania odbywają się o innych porach, aby uniknąć zakłóceń, jakie mogłyby wystąpić wskutek jednoczesnego wykonywania obu tych czynności. Ponadto na posadzce magazynu wydzielona jest duża strefa wstępnego załadunku, gdzie palety są pakowane i przygotowywane do wysyłki.

Regały do składowania palet
W tej strefie znalazło się siedem regałów podwójnych i dwa regały pojedyncze o wysokości 9,5 m, długości 53 m i łącznej pojemności ponad 4000 palet. Składowane są tutaj produkty o dużych rozmiarach i artykuły o masowej rotacji, które wysyłane są całymi opakowaniami. Na wszystkich poziomach regałów kompletacja wykonywana jest za pomocą urządzenia do przygotowywania zamówień.

Bezpośredni dostęp do towarów, jaki zapewniają regały paletowe, pozwala usprawnić przygotowywanie zamówień.

Jednym z zastosowanych w magazynie środków bezpieczeństwa jest przejście poprzeczne w strefie paletowej i strefie kompletacyjnej, które pełni funkcję wyjścia awaryjnego i umożliwia szybkie opuszczenie obiektu w razie konieczności.

Strefa kompletacji
W magazynie zostało zamontowanych siedem regałów o podwójnej głębokości i dwa regały pojedyncze – wszystkie o wysokości 9 m i długości 53 m. Są one zarezerwowane dla głównej funkcji tego magazynu, a mianowicie kompletacji. Składają się z 16 poziomów półek wykonanych z galwanizowanego metalu, które są przeznaczone do składowania towarów o mniejszych wymiarach. Każdy poziom mieści ładunki o ciężarze 620 kg. Operatorzy mają dostęp do produktów za pomocą wózków z podnoszoną kabiną, które są przystosowane do wykonywania czynności kompletacyjnych w ergonomicznej i bezpiecznej pozycji. W celu zoptymalizowania przebiegów po miejscach magazynowych zamówienia są przygotowywane falami, to znaczy po kilka naraz.

Operator, korzystając z platformy podnoszącej, po jednej stronie składa w kontenerach produkty zawarte w poszczególnych zamówieniach, a po drugiej ma dostęp do pulpitu sterowniczego. Pozwala on kierować wózkiem w taki sposób, aby dotrzeć do odpowiednich miejsc magazynowych, kierując się informacjami przekazywanymi przez terminal radiowy. Na koniec operator udaje się do wspólnej strefy konsolidacji, gdzie zebrane z obu stref magazynu produkty są rozdzielane według zamówień i pakowane.

Korzyści dla Klienta:

 • Bezpośredni dostęp do produktów: regały zapewniają bezpośredni dostęp do składowanych towarów, co pozwala bardzo szybko przygotowywać zamówienia.
 • Duża pojemność: obiekt może pomieścić ponad 30 000 jednostek magazynowych, w tym 4000 składowanych na paletach.
 • Sprawny system kompletacji zamówień: układ regałów i zastosowanie specjalnych urządzeń pozwala maksymalnie przyspieszyć proces przygotowywania zamówień.
Centrum logistyczne Malfatti & Tacchini
Pojemność magazynowa: 4388 palet
Wymiary palety: 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 700 kg
Wysokość regałów: 9,5 m
Długość regałów: 53 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę