Grupa Porcelanosa, producent ceramiki budowlanej, wyposażyła swoje centra logistyczne w najnowsze rozwiązania technologiczne

Grupa Porcelanosa, producent ceramiki budowlanej, wyposażyła swoje centra logistyczne w najnowsze rozwiązania technologiczne

Zaufanie, rozwój i sukces – oto wyznaczniki długotrwałej współpracy między Grupą Porcelanosa a Mecaluxem

Porcelanosa

Na kompleks logistyczny grupy Porcelanosa zlokalizowany w hiszpańskiej miejscowości Villarreal składa się pięć magazynów automatycznych. Firma korzysta we wszystkich swoich procesach logistycznych z najnowszych technologii, co pomaga jej rozwijać się i umacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Mecalux zaprojektował i wdrożył w jej obiektach najskuteczniejsze rozwiązania magazynowe dostosowane do potrzeb poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy. Aby nadążać za tempem wzrostu rynku, obiekty są przygotowane na rozwój i rozbudowę w sposób niewymagający przerwy w działalności.

  • Zdjęcia
  • The Porcelanosa Group logistics complex includes five logistics centres with large-capacity automated warehouses All the logistics centres have a space set aside for expansion and the handling equipment is arranged to be gradually modified, all without halting operations The Venis warehouse consists of ten storage aisles, with single-depth racks on both sides, where a stacker crane circulates in each In all, eight lifts join the two floors, achieving the required workflows The logistics centre and the one for production are connected via an underground tunnel that is more than 1 km long The beginning and end of the tunnel have lifts that shift pallets to the corresponding level The input conveyor circuit to the warehouse was installed on the upper floor Empty pallets are stacked and inserted into the compacting machine to ensure their size and sturdiness before they enter the warehouse All pallets must pass the checkpoint, which verifies they are in good condition and their weight and measurements correspond to the quality requirements in the warehouse Picking area is made of eight aligned picking stations, where 32 orders are prepared simultaneously The proper organisation and incorporation of automatic equipment are essential to ensure required run times and optimal picking performance A pedestrian tunnel joins the picking zone to the rest of the warehouse This preload system regroups pallets of the same order or route, and streamlines distribution vehicle loading The warehouse measures 160 m long and 31 m high. Overall, a 65,320 pallet storage capacity The handling equipment, as well as the stacker cranes, conveyors, lifts, picking stations and transfer cars are custom designed for the large-sized pallets that L’Antic Colonial uses Noken, a business who specialises in bathroom fixtures, was built an automated miniload warehouse for boxes The warehouse is composed of two aisles with single-depth racking on both sides. Standing 15 m high, the 30 different levels provide a 15,360 box storage capability Porcelanosa Group’s five warehouses are directed by the Mecalux Easy WMS warehouse management software
  • Dane techniczne
  • Pobierz PDF

O firmie Porcelanosa Grupo

Porcelanosa Grupo to jeden z najprężniej działających i najbardziej rozpoznawalnych na świecie hiszpańskich koncernów. Powstał on w 1973 roku w Villarreal nieopodal Walencji, od początku konsekwentnie realizując swoją wizję międzynarodowej ekspansji, dlatego obecnie działa na rynkach blisko 150 krajów.

Początkowo Porcelanosa zajmowała się tylko produkcją płytek ceramicznych, jednak dywersyfikacja produktów i usług miała fundamentalne znaczenie dla przyspieszenia jej rozwoju. Dziś bogata oferta grupy obejmuje płytki ścienne i podłogowe ceramiczne oraz kamienne, elewacje wentylowane, meble kuchenne i łazienkowe, ceramikę i armaturę łazienkową oraz materiały i systemy budowlane.

Do grupy należy osiem spółek: Porcelanosa, Venis, Gamadecor, Systempool, L’Antic Colonial, Butech, Noken i Urbatek.

Pięć automatycznych magazynów

Centra logistyczne w Villarreal mają doskonałą lokalizację, która umożliwia szybką dystrybucję wszystkich produktów grupy nie tylko w Hiszpanii, ale i na całym świecie.

W 2003 roku Mecalux zbudował pierwszy magazyn automatyczny dla Porcelanosy. Na podstawie wymogów zarządu przedsiębiorstwa, perspektyw wzrostu i strategii jego rozwoju powstała propozycja budowy osobnych magazynów dla pięciu spółek: Porcelanosa, Venis, L’Antic Colonial, Noken i Urbatek. Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia trwała 10 lat.

Zespoły techniczne Mecaluxu i Porcelanosy pracowały wspólnie nad rozwiązaniem spełniającym potrzeby logistyczne każdej spółki należącej do grupy. Rezultatem tej współpracy jest jeden model magazynu automatycznego modyfikowany z uwagi na konieczność dostosowania go do wielkości, ilości i rotacji produktów oferowanych przez każdą z pięciu firm.

Cechą tego projektu jest prostota: magazyn wyposażony jest w układnice, które umieszczają towar na regałach i je z nich pobierają, natomiast przyjęcia towaru, kompletacja i wysyłka gotowych zamówień odbywają się w przedniej części magazynu z wykorzystaniem przenośników i wózków wahadłowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu grupa Porcelanosa uzyskała oczekiwaną wydajność w każdym z centrów logistycznych, zapewniając swoim odbiorcom sprawną i skuteczną obsługę zamówień. W praktyce obiekty te różnią się jedynie pojemnością magazynową, natomiast sposób ich funkcjonowania jest niemal identyczny.

Mecalux i Porcelanosa Grupo

Ścisła współpraca Mecaluxu i Porcelanosy sięga lat osiemdziesiątych. W swojej historii obie firmy przeszły bardzo podobną drogę, opierając swój rozwój na nowoczesnych technologiach i rozległej międzynarodowej sieci dystrybucyjnej.

Mecalux wyposażył magazyny regionalne i centra dystrybucyjne Porcelanosa Grupo zlokalizowane zarówno w Europie, jak i w Amerykach.

Pierwsze magazyny powstałe w ramach współpracy obu firm nie były zautomatyzowane w takim stopniu jak te budowane i wyposażane obecnie. Mieściły się w niższych budynkach, w których operatorzy obsługiwali ładunki za pomocą urządzeń transportu bliskiego. Przygotowywanie zamówień odbywało się metodą „człowiek do towaru”. Szybki wzrost sprzedaży, jaki firma notowała w Hiszpanii, spowodował konieczność budowy większej liczby magazynów, coraz wyższych i coraz bardziej pojemnych. Aby uzyskać większą wydajność, niezbędny był krok naprzód – w kierunku informatyzacji zarządzania, a następnie automatyzacji wszystkich czynności i procesów.

Kompleks logistyczny w Villarreal

Obiekty grupy Porcelanosa zlokalizowane są na dużej powierzchni. Konieczność pokonywania odległości pomiędzy magazynami wiązałyby się z wysokimi kosztami transportu wewnętrznego. Istotne było więc zastosowanie rozwiązań pozwalających ograniczyć te wydatki.

Każdy magazyn został tak usytuowany, aby znajdował się jak najbliżej wyjścia, którym gotowe wyroby opuszczają produkcję. Ponadto, aby wyeliminować ciągły ruch wózków widłowych, magazyn i fabryka zostały połączone automatycznymi przenośnikami poprowadzonymi w tunelach.

Realizacja poszczególnych projektów przebiegała stopniowo. Jako pierwszy, w 2003 roku, powstał magazyn Porcelanosy, następny był Urbatek w 2007 roku, potem L’Antic Colonial i Noken, a na końcu, w 2011 roku, został uruchomiony magazyn spółki Venis.

Znaczący odsetek dostaw do magazynów spółek Urbatek i L’Antic Colonial pochodzi spoza fabryki, dlatego usytuowane są na obrzeżu kompleksu. Natomiast magazyn firmy Noken znajduje się nieopodal siedziby głównej w tej samej miejscowości.

Cztery spośród pięciu magazynów (automatyczne magazyny paletowe) są bardzo podobne, natomiast piąty (automatyczny magazyn pojemnikowy), należący do firmy Noken, znacząco różni się od pozostałych. Sposób funkcjonowania magazynów należących do Grupo Porcelanosa przedstawiono na podstawie trzech wybranych obiektów.

Magazyn Venis

Działająca od 1986 roku firma Venis to producent ceramicznych i gresowych płytek podłogowych oraz ściennych. Produkowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii płytki, wyróżniają się bogactwem formatów i wykończeń oraz wszechstronnością zastosowań.

Magazyn automatyczny Venis mieści się w budynku o wysokości 35 m i łącznej powierzchni 25 000 m2, z czego obecnie wykorzystuje się zaledwie 8000 m2, natomiast pozostała część przeznaczona jest pod przyszłą rozbudowę.

Ponieważ zakład produkcyjny znajduje się w osobnym budynku, jest połączony z magazynem za pomocą podziemnego tunelu, w którym został poprowadzony system transportowy składający się z przenośników i wind.

Składowanie towarów odbywa się w dziesięciu korytarzach z regałami o pojedynczej głębokości po obu stronach. Wzdłuż każdego korytarza przemieszcza się jedna układnica. Na końcu korytarzy znajdują się dwa poziomy transportowe skomunikowane ośmioma windami: górnym palety wchodzą do magazynu, a dolnym z niego wychodzą.

Jednym głównym wejściem przyjmowane są do magazynu gotowe produkty bezpośrednio z fabryki, a dwoma wejściami dodatkowymi dostarczane są towary z innych zakładów i puste palety. W każdym przypadku palety muszą przejść rygorystyczną kontrolę jakości, zanim zostaną przyjęte do magazynu.

Magazyn ten przeznaczony jest głównie do kompletacji – każdego dnia przygotowuje się tutaj bardzo dużo zamówień. Dlatego naprzeciwko regałów została utworzona obszerna strefa przeznaczona do tej operacji.

Przyjęcia towarów do magazynu

Gotowe produkty opuszczające linię produkcyjną są automatycznie transportowane do magazynu za pomocą przenośników rolkowych znajdujących się w podziemnym tunelu.

Zarówno na początku, jak i na końcu tunelu znajdują się windy, którymi palety są dostarczane na odpowiedni poziom. Gdy palety dotrą do magazynu, dwie windy wwożą je na górny poziom. Udźwig windy umożliwia transport dwóch palet o wadze 1600 kg każda.

Windy paletowe wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia: ogrodzenia, bariery optyczne, drzwi serwisowe z systemem kontroli dostępu oraz automatyczne szybkobieżne drzwi dla palet.

Na górnym poziomie znajduje się system przenośników wejściowych, którymi towary docierają do magazynu. Podwójny obieg umożliwia dogodne rozprowadzanie palet w razie jakichkolwiek zakłóceń. System ten połączony jest z pozostałymi windami, które dostarczają tutaj palety ze strefy kompletacji i z wejść dodatkowych.

Wejścia dodatkowe są usytuowane na jednej ze ścian bocznych magazynu i służą do przyjmowania produktów pochodzących z zewnątrz i pustych palet pozostałych po kompletacji. Puste palety są układane w stos i wyrównywane, dzięki czemu są stabilne i zajmują mało miejsca.

Charakterystyka magazynu

Magazyn ma 160 m długości i 31 m wysokości. Po obu stronach dziesięciu korytarzy zamontowane są 23-poziomowe regały o pojedynczej głębokości. Łączna pojemność magazynowa umożliwia składowanie 65 320 palet o wymiarach 800 x 1200 mm z ładunkiem o wysokości nieprzekraczającej 1450 mm i maksymalnej wadze 1600 kg.

Układnice dwukolumnowe przenoszą towary z prędkością 180 m/min., wykonując w sumie 237 cyklów kombinowanych na godzinę. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest uzyskanie bardzo dużego przepływu towarów oraz eliminacja wszelkich błędów, jakie zwykle towarzyszą obsłudze ładunków przez operatorów.

Układnice wyposażone są w system odzyskiwania energii, który odzyskuje i zwraca do sieci ok. 15% energii elektrycznej powstałej w trakcie manewru opuszczania wózka podnoszącego i redukowania prędkości.

Strefa kompletacji

Na dolnej kondygnacji, tuż za przenośnikami wejściowymi i naprzeciw regałów, została utworzona strefa kompletacji składająca się z rozmieszczonych w jednej linii ośmiu stanowisk kompletacyjnych, na których przygotowuje się jednocześnie 32 zamówienia.

Przy każdym stanowisku kompletacyjnym znajduje się obszar, w którym akumulowane są palety z produktami potrzebnymi do przygotowania zamówień. W odpowiednim momencie palety te są przemieszczane do stanowiska. System przenośników o podwójnym obiegu pozwala umieszczać towar na paletach sekwencyjnie, z uwzględnieniem zasad paletyzacji.

W celu ułatwienia pracy operatorom każde stanowisko jest wyposażone w manipulator pneumatyczny, który podnosi najcięższe produkty, a podnoszone hydraulicznie stoły pozwalają umieszczać w ergonomicznej pozycji palety, z których pobiera się produkty podczas kompletacji, i palety, na których układa się produkty wchodzące w skład poszczególnych zamówień.

Palety z produktami niewykorzystanymi podczas kompletacji są transportowane za pomocą czterech wind z powrotem na górny poziom. Natomiast dwa podwójne wózki wahadłowe przenoszą puste palety i palety z gotowymi zamówieniami. Te drugie trafiają następnie do owijarki, a na koniec, przed wysyłką, do jednego z dwóch kanałów buforowych.

Strefa kompletacji jest połączona z pozostałą częścią magazynu tunelem przebiegającym pod korytarzem wózków wahadłowych i przenośników stanowisk kompletacyjnych. Rozwiązanie to ułatwia szybkie i bezpieczne przemieszczanie się pracowników między różnymi strefami magazynu.

Komunikacja

Umieszczenie wyjść i wejść towarów na dwóch osobnych kondygnacjach umożliwia stały i płynny przepływ towarów, ponieważ czynności te ze sobą nie kolidują.

W obszernej strefie buforowej wydzielono obszar wstępnego przygotowania wysyłek. Gromadzone są w nim palety gotowe do wysyłki, zanim zostaną załadowane na ciężarówki.

W magazynie znajdują się dwie strefy przygotowawcze (1 i 2) z sześcioma kanałami, w których gromadzi się palety. Pozwala to uniknąć oczekiwania na wyjście towaru z magazynu i pozwala na przyspieszenie załadunku.

Magazyn L’Antic Colonial

Z uwagi na zróżnicowanie oferty grupy Porcelanosa jednolity model magazynu należało dla niektórych spółek dostosować do wymogów wynikających ze specyfiki ich produktów. Tak było w przypadku L’Antic Colonial, producenta płytek podłogowych i ściennych oraz paneli i desek podłogowych, który pracuje z płaskimi i dużymi produktami na paletach o wymiarach 2440 x 1200 mm.

Mecalux zaprojektował urządzenia transportu bliskiego, aby mogły obsługiwać ładunki o niestandardowych gabarytach. Układnice, przenośniki, windy, wózki wahadłowe i stanowiska kompletacyjne są podwójne.

Oprócz stanowisk kompletacyjnych o typowych wymiarach powstała także niezależna strefa do przygotowywania zamówień zawierających duże produkty, usytuowana prostopadle do regałów, na których są one składowane. Połączenie między regałami i stanowiskami kompletacyjnymi zapewniają przenośniki i wózek wahadłowy.

Magazyn Noken

Noken specjalizuje się w produkcji wyposażenia łazienek. Ze względu na niewielkie rozmiary i wagę produktów, głównie armatury i akcesoriów łazienkowych, firma ta składuje swoje wyroby w magazynie pojemnikowym.

Magazyn składa się z dwóch korytarzy o długości 70 m z regałami o pojedynczej głębokości po obu stronach. Te wysokie na 15 m regały zostały podzielone na 30 poziomów, dzięki czemu umożliwiają składowanie 15 360 pojemników w dwóch rozmiarach: 600 x 400 x 420 mm i 600 x 400 x 120 mm oraz maksymalnej wadze 50 kg każdy.

Wzdłuż każdego korytarza przemieszcza się układnica, której zadaniem jest automatyczne umieszczanie i pobieranie ładunków z regałów. W przedniej części magazynu znajduje się system przenośników, który łączy korytarze z dwoma stanowiskami kompletacyjnymi i jednym stanowiskiem służącym do uzupełniania stanu magazynowego.

Zarówno przenośniki, jak i stanowiska kompletacyjne są zaprojektowane specjalnie do obsługi obu typów pojemników.

Układnice dostarczają do stanowisk kompletacyjnych pojemniki, z których operatorzy pobierają potrzebne artykuły i umieszczają je w pojemnikach przeznaczonych na zamówienia. Urządzenia put-to-light wskazują, w którym pojemniku należy umieścić dany produkt, a operator zatwierdza przyciskiem wykonanie czynności.

Easy WMS and Galileo

Wszystkimi pięcioma magazynami grupy Porcelanosa zarządza opracowane przez Mecalux oprogramowanie magazynowe Easy WMS. Koordynuje ono wszystkie czynności procesu magazynowego – od przyjęcia towaru (identyfikując i kontrolując towary pochodzące z linii produkcyjnej lub z zewnątrz), poprzez składowanie produktów na regałach według rotacji, aż po przygotowywanie, grupowanie według odbiorców lub tras i wysyłanie zamówień.

Easy WMS pomaga firmom z grupy Porcelanosa udoskonalić jakość obsługi ich klientów, a także obniżyć koszty i jednocześnie zwiększyć wydajność magazynów. Poza tym jest to system skalowalny, umożliwiający zwiększanie lub zmniejszanie zasobów i przepływów w zależności od potrzeb.

Ponieważ są to magazyny w pełni automatyczne, zostało w nich wdrożone oprogramowanie sterujące Galileo firmy Mecalux. Zarządza ono ruchami wszystkich urządzeń transportu bliskiego, które wykonują czynności związane z przemieszczaniem i składowaniem towarów, a więc układnic, przenośników, wind i wózków wahadłowych.

Przyszłość

Porcelanosa Grupo, światowy lider w swojej branży, wdrożyła najnowsze technologie we wszystkich swoich procesach logistycznych. Mecalux ma swój wkład w rozwój grupy, od lat projektując i dostarczając wyposażenie magazynów należących do niej spółek.

Zautomatyzowane centra logistyczne doskonale spełniają obecne potrzeby firmy. Wydajność i sprawność odbywających się w nich procesów logistycznych to rezultat dużej pojemności magazynowej i zastosowania najnowocześniejszych urządzeń transportu bliskiego.

Magazyny te zapewniają margines niezbędny w przypadku wzrostu sprzedaży. Wówczas możliwa będzie ich rozbudowa poprzez dodanie kolejnych regałów, przenośników i stanowisk kompletacyjnych – a wszystko to bez zakłócania ich codziennej działalności.

Skalowalne oprogramowanie Easy WMS będzie towarzyszyło grupie w każdym momencie, dostosowując się do zmian i nowych potrzeb wynikających ze wzrostu produkcji.

W ostatnich latach Porcelanosa Grupo odnotowuje bezprecedensowy wzrost i umacnia swoją pozycję światowego lidera. Za sprawą współpracy z Mecaluxem korzysta z dobrodziejstw automatyzacji magazynów, która pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność, by sprostać wyzwaniom, jakie niesie rozwój rynku.

Magazyn Venis
Rok budowy: 2011
Powierzchnia magazynowa: 8000 m²
Pojemność magazynowa: 65 000 palet
Liczba układnic: 10
Wysokość magazynu: 31 m