Maksymalna wydajność kompletacji w nowym magazynie firmy Grégoire-Besson

Maksymalna wydajność kompletacji w nowym magazynie firmy Grégoire-Besson

Magazyn Grégoire-Besson został wyposażony w automatyczny magazyn pojemnikowy miniload, regały paletowe i regały wspornikowe

Maksymalna wydajność kompletacji w nowym magazynie firmy Grégoire-Besson

Nowe centrum dystrybucyjne Grégoire-Besson, francuskiego producenta maszyn rolniczych, składa się z automatycznego magazynu pojemnikowego miniload, regałów paletowych i regałów wspornikowych. Połączenie tych trzech systemów pozwala zorganizować składowanie z podziałem uwzględniającym cechy i rotację produktów, co przekłada się na znaczący wzrost dynamiki procesu przygotowywania zamówień.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn automatyczny miniload Grégoire-Besson
  Pojemność magazynowa: 10 064 pojemniki
  Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
  Liczba układnic: 2
  Wysokość magazynu: 9 m
  Długość magazynu: 47 m
  Liczba poziomów: 17
  Regały paletowe w magazynie Grégoire-Besson
  Pojemność magazynowa: 4400 palet
  Maksymalna waga palety: 1050 kg
  Wysokość regałów: 7,5 m
  Regały wspornikowe w magazynie Grégoire-Besson
  Wysokość regałów: 5 m
 • Pobierz PDF

O firmie Grégoire-Besson

Firma Grégoire-Besson jest obecna na rynku od ponad 200 lat. To wiodący francuski producent maszyn rolniczych specjalizujący się w dziedzinie optymalizacji uprawy ziemi.

Firma posiada zakłady produkcyjne we Francji, w Niemczech i we Włoszech, a także rozległą sieć dystrybucyjną w wielu krajach świata. Produkty Grégoire-Besson wyróżniają się innowacyjnością, wydajnością, wytrzymałością i możliwością dostosowania do warunków każdego rodzaju terenów uprawnych.

Potrzeby

Nowy magazyn Grégoire-Besson, o powierzchni 4500 m2, usytuowany jest w miejscowości Saint-Germain-sur-Moine. Powstał on z myślą o szybkim tempie wzrostu, jakie firma odnotowuje w ostatnich latach.

W obiekcie przygotowuje się zamówienia na części do maszyn. Aby uzyskać maksymalną wydajność i zwiększyć dzienną liczbę wysyłek, potrzebna była duża pojemność magazynowa oraz możliwość klasyfikowania składowanych produktów według ich cech i rotacji.

Grégoire-Besson powierzył Mecaluxowi znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które spełniałoby wszystkie przedstawione wymogi. Duża liczba i zróżnicowanie produktów pod względem wielkości i wagi oznaczały konieczność bardzo wnikliwej analizy wszystkich możliwych opcji.

Rozwiązanie

Mecalux wyposażył obiekt w trzy różne systemy magazynowe:

 • regały wspornikowe,
 • regały paletowe,
 • automatyczny magazyn pojemnikowy (miniload).

Dla każdego typu produktu przeznaczony jest system składowania dostosowany do jego wielkości i rotacji.

 

Gabin Guegan – Kierownik działu części zamiennych w Grégoire-Besson
„Dzięki rozwiązaniom Mecaluxu usprawniliśmy zarządzanie magazynem, zwiększyliśmy bezpieczeństwo składowanych towarów, a proces przygotowywania zamówień stał się bardziej efektywny”.

 

Regały wspornikowe

Do składowania długich jednostek ładunkowych o dużych rozmiarach przeznaczone są regały wspornikowe.

Regały te mierzą 5 m wysokości i zbudowane są z kolumn, do których przymocowane są ramiona tworzące poziomy ładunkowe. Konstrukcja regałów wspornikowych umożliwia ich łatwą modyfikację w celu dostosowania do długości i rodzaju produktów, a także do przyszłych potrzeb logistycznych.

Dolny poziom tworzą półki wykonane z kratownic, które stanowią usztywnienie konstrukcji. Składowane są tutaj kartony i palety różnej wielkości.

Regały paletowe

Na regałach paletowych składowane są zarówno palety, jak i kontenery. Regały te, o wysokości 7,5 m, mieszczą ponad 4400 palet. Ich zaletą jest duża uniwersalność, ponieważ można je przystosować do składowania pozycji asortymentowych o różnych wymiarach i kształtach oraz o różnej rotacji.

Bezpośredni dostęp do palet ma dla firmy Grégoire-Besson pierwszorzędne znaczenie, przekłada się bowiem na sprawność i szybkość obsługi towaru i przygotowywania zamówień.

Aby skompletować zamówienia, operatorzy przemieszczają się po magazynie, pobierając produkty, które wskazuje im na terminalach radiowych oprogramowanie magazynowe Easy WMS. Kompletacja odbywa się wprost z palet składowanych na dolnych poziomach regałów, natomiast górne poziomy przeznaczone są do składowania zapasu towaru, tak aby operatorzy w każdej chwili dysponowali produktami potrzebnymi do przygotowania zamówień.

Dolne poziomy części regałów wyposażone są w wysuwane platformy, na których umieszczone są kontenery.

Rozwiązanie to ułatwia operatorom dostęp do artykułów, które są w nich przechowywane.

Magazyn pojemnikowy

Automatyczny magazyn pojemnikowy miniload służy do składowania mniejszych produktów, które są przechowywane w dwóch typach pojemników: o wymiarach 600 x 400 x 240 mm i o wymiarach 600 x 400 x 420 mm.

Magazyn ten tworzą dwa korytarze z 17-poziomowymi regałami o podwójnej głębokości po obu stronach. Długość regałów wynosi 47 m, a wysokość 9 m.

Każdy z korytarzy obsługuje automatyczna układnica pojemnikowa, która umieszcza towar na regałach i go stamtąd pobiera, pracując z prędkością 180 m/min w poziomie i 100 m/min w pionie. Układnice wyposażone są w urządzenie obsługi ładunku z chwytakami teleskopowymi o zasięgu umożliwiającym dostęp do drugiej pozycji regałów o podwójnej głębokości.

W przedniej części magazynu znajduje się przenośnik rolkowy, który dostarcza pojemniki z produktami do dwóch stanowisk kompletacyjnych. Każde z tych stanowisk wyposażone jest w stół, na którym można przygotowywać równocześnie cztery zamówienia.

Przygotowywanie zamówień odbywa się z zastosowaniem metody „towar do człowieka”, co oznacza, że pojemniki z produktami trafiają do operatorów automatycznie – za pośrednictwem układnic i przenośników. Operatorzy pobierają produkty, które wskazuje im system zarządzania magazynem, i wkładają je do odpowiednich pojemników na stole do przygotowywania zamówień.

Po przygotowaniu każdej fali, czyli czterech zamówień, przenośnik transportuje pojemniki z zamówieniami do strefy konsolidacji usytuowanej w bocznej części magazynu. Znajdują się tutaj dwa stanowiska, na których przygotowane zamówienia są pakowane. Stanowiska te wyposażone są w komputery, wagi oraz materiały do pakowania i etykietowania kartonów. Do gotowych do wysyłki zamówień dołączane są dokumenty przewozowe.

Ze stanowiskami kompletacyjnymi sąsiaduje stanowisko służące do uzupełniania stanu magazynowego. Jest ono również wyposażone w wagę, skaner i wyświetlacz.

Strefa wysyłek

Przed regałami paletowymi została utworzona obszerna strefa przyjęć i wydań towaru wraz ze strefą buforową.

Jest to miejsce, w którym odbywa się sortowanie, konsolidacja i pakowanie zamówień. Gotowe do wysyłki palety grupowane są na posadzce w strefie buforowej według odbiorców lub tras. Pozwala to wyeliminować konieczność oczekiwania na wyjście towaru z magazynu, a tym samym usprawnić załadunek na ciężarówki.

Oprogramowanie magazynowe

Zlecenie zrealizowane dla firmy Grégoire-Besson obejmowało także wdrożenie opracowanego przez Mecalux oprogramowania magazynowego – Easy WMS. System ten współpracuje z bazą danych SQL Server w środowisku wirtualnym, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów sprzętowych, takich jak pamięć, procesor itp.

Easy WMS zarządza ruchem produktów w obiekcie zarówno w obrębie automatycznego magazynu pojemnikowego, jak i regałów paletowych, usprawniając wszystkie procesy i czynności – od przyjęcia towaru do magazynu, poprzez wyznaczanie miejsc jego składowania, po załadunek na ciężarówkę, którą towar dotrze do odbiorcy.

System zarządzania magazynem (WMS) komunikuje się z systemem zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), od którego otrzymuje polecenia przyjęcia towaru do magazynu. WMS, kierując się predefiniowanymi zasadami i kryteriami składowania, wyznacza dla przyjętego towaru odpowiednie miejsce na regale w zależności od typu jednostki ładunkowej (pojemnik lub paleta).

Pojemniki ustawiane są na posadzce, gdzie oczekują na przetransportowanie do magazynu miniload. Dla palet wyznaczane są miejsca składowania na regałach paletowych. Towar nieetykietowany jest z kolei kierowany bezpośrednio na regały wspornikowe.

Aby mogła nastąpić wysyłka zamówienia, oprogramowanie Easy WMS otrzymuje od systemu ERP polecenie wydania towaru. Wówczas WMS generuje polecenia umożliwiające przygotowanie zamówienia w magazynie pojemnikowym lub pobranie pełnych palet z regałów paletowych.

Gotowe do wysyłki zamówienie trafia do strefy konsolidacji lub bezpośrednio na rampy załadunkowe.

W strefie konsolidacji po jednej stronie znajduje się stanowisko dla zamówień ekspresowych, a po drugiej – dziesięć stanowisk dla pozostałych zamówień. Tutaj palety z regałów paletowych zawierające część zamówienia są uzupełniane o produkty z magazynu pojemnikowego.

Easy WMS automatycznie zamyka zamówienie, gdy towar zostanie załadowany na ciężarówkę. Podczas załadunku program sprawdza, czy poszczególne palety wchodzące w skład jednego zamówienia zostały skierowane do tego samego przewoźnika.

Moduł sterujący

Easy WMS stale komunikuje się z modułem sterującym Galileo, który wydaje polecenia ruchu układnicom i przenośnikom transportującym pojemniki do stanowisk kompletacyjnych lub do strefy konsolidacji.

Korzyści dla Klienta

 • Efektywna kompletacja: odpowiednie zorganizowanie składowania towaru w magazynie jest gwarancją szybkiego i bezbłędnego przygotowywania zamówień.
 • Duża pojemność magazynowa: trzy różne systemy magazynowe dostosowane do zróżnicowanej oferty produktów.
 • Inteligentne zarządzanie: moduł sterujący Galileo kieruje ruchem automatycznych urządzeń stosowanych w magazynie pojemnikowym.
Magazyn automatyczny miniload Grégoire-Besson
Pojemność magazynowa: 10 064 pojemniki
Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
Liczba układnic: 2
Wysokość magazynu: 9 m
Długość magazynu: 47 m
Liczba poziomów: 17

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę