Trzy systemy magazynowe zastosowane w centrum dystrybucyjnym w Minas Gerais (Brazylia) umożliwiają składowanie produktów mlecznych Bela Vista z podziałem według rotacji

Trzy systemy magazynowe zastosowane w centrum dystrybucyjnym w Minas Gerais (Brazylia) umożliwiają składowanie produktów mlecznych Bela Vista z podziałem według rotacji

Lacticinios Bela Vista składuje towary według rotacji dzięki zastosowaniu regałów paletowych, wjezdnych i przepływowych

Lacticínios Bela Vista

Lacticínios Bela Vista zleciła firmie Mecalux dostawę trzech rożnych systemów magazynowych do swojego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Minas Gerais (Brazylia) – regałów wjezdnych, paletowych i przepływowych. Pojemność magazynowa całej instalacji wynosi 6320 palet, co umożliwia firmie realizować założony plan rozwoju.

Historia firmy Lacticínios Bela Vista

To przedsiębiorstwo mleczarskie zostało założone w 1955 roku w miejscowości Piracanjuba (Brazylia), od której pochodzi jego pierwotna nazwa. Misją firmy jest ulepszanie standardów życiowych jej klientów, dlatego Lacticínios Bella Vista jest zorientowana na nieustanny rozwój i wdrażanie innowacji oraz ciągłe ulepszanie istniejących i opracowywanie nowych produktów.

Przedsiębiorstwo stale poszerza katalog oferowanych produktów. Obecnie obejmuje on ponad 1000 artykułów, z których zdecydowana większość osiąga wysokie wyniki sprzedaży i cieszy się dużym uznaniem klientów.

Potrzeby i rozwiązanie

W związku z zanotowanym w ostatnich latach wzrostem popytu na produkty Lacticínios Bela Vista przedsiębiorstwo stanęło przed koniecznością zwiększenia pojemności magazynu produktów gotowych, aby zaoferować swoim klientom szybsze dostawy towaru.

Po szczegółowym przeanalizowaniu potrzeb firmy oraz właściwości magazynu Mecalux zaproponował rozwiązanie polegające na połączeniu trzech różnych systemów magazynowych, by zaoferować możliwość klasyfikacji produktów w zależności od zapotrzebowania na konkretny towar.

  • Regały wjezdne.
  • Regały paletowe.
  • Regały przepływowe.

Regały paletowe
Ten rodzaj regałów może zostać dostosowany do charakterystyki różnego rodzaju ładunków o różnorodnej rotacji. Rozwiązanie to usprawnia zarządzanie towarem i gwarantuje idealną kontrolę nad produktami, ponieważ każda lokalizacja przeznaczona jest do konkretnych palet.

Regały przepływowe
Ten akumulacyjny system magazynowy maksymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń oraz ułatwia dostęp do jednostek ładunkowych. Palety składowane są w lekko pochylonych kanałach przepływowych złożonych z rolek, dzięki czemu ładunki przesuwają się samoczynnie pod wpływem grawitacji.

Rozwiązanie to gwarantuje idealną rotację towaru zgodnie z zasadą FIFO (first in, first out), w której pierwsza paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu. Palety wprowadzane są do kanału przepływowego i przemieszczają się w kierunku przeciwległego końca, gdzie są gotowe do pobrania. Dzięki temu pomiędzy wprowadzeniem a pobraniem nie trzeba przeprowadzać dodatkowych operacji.

Regały wjezdne
Trzy bloki regałów wjezdnych zajmują największą cześć magazynu. Składuje się tam produkty o najczęstszej rotacji, a na każdy rodzaj ładunku przypada wiele palet.

Palety układane są na szynach wsporczych, które wyprodukowano ze stali galwanizowanej.

Operatorzy obsługują ładunki za pomocą wózków z wysuwanym masztem. Wózki wjeżdżają do wewnętrznych korytarzy towarowych z ładunkiem podniesionym powyżej poziomu, na którym ma być składowany. Zarówno załadunek, jak i rozładunek towaru odbywa się w obrębie tego samego korytarza, tyle że w odwrotnej kolejności.

Korzyści dla Klienta:

  • Duża pojemność magazynowa: pojemność obiektu firmy Lacticínios Bela Vista wynosi 6320 palet.
  • Wydajna obsługa: połączenie trzech systemów magazynowych zapewnia możliwość klasyfikacji towaru w zależności od jego rotacji i poprawia organizację pracy. Pozwala to szybciej i sprawniej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów.
Magazynu brazylijskiej firmy Lacticínios Bela Vista
Pojemność magazynowa: 6320 palet
Wymiary palet: 1000 x 1200 mm
Maksymalna waga palet: 1200 kg

Produkty wykorzystane w realizacji