Zwiększona pojemność magazynu operatora logistycznego dzięki wykorzystaniu systemu Pallet Shuttle z regałami o głębokości 50 m

Zwiększona pojemność magazynu operatora logistycznego dzięki wykorzystaniu systemu Pallet Shuttle z regałami o głębokości 50 m

Słowacka firma Santa-Trans wyposaża swój magazyn w system składowania akumulacyjnego Pallet Shuttle

Santa-Trans

Firma Santa-Trans, jeden z renomowanych operatorów logistycznych świadczących usługi na rzecz producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Czechach i Słowacji oraz innych państwach Europy Środkowej, wyposażyła swój magazyn w półautomatyczny akumulacyjny system składowania Pallet Shuttle, który pozwala zoptymalizować przestrzeń przy jednoczesnym wzroście wydajności.

 • Zdjęcia
 • Centrum logistyczne Santa-Trans może składować 11 115 palet o maksymalnej wadze 856 kg
  Projekt założył podział magazynu na dwie strefy: jedną zarezerwowaną dla produktów o dużej rotacji składowanych na posadzce oraz drugą wyposażoną w instalację Pallet Shuttle dla produktów o średniej i małej rotacji
  Najważniejszym elementem instalacji Pallet Shuttle są regały wjezdne o bardzo głębokich kanałach, których długość wynosi 50 metrów
  Jedenaście wózków Pallet Shuttle gwarantuje optymalną obsługę 195 kanałów zainstalowanych w centrum logistycznym Santa-Trans
  Do umieszczania wózków Pallet Shuttle w danym kanale wykorzystuje się te same wózki widłowe, które wykonują resztę prac w magazynie, a zatem umieszczają również paletę na wejściu
 • Dane techniczne
 • Pobierz PDF

Rozwiązanie Mecalux: półautomatyczny wjezdny system Pallet Shuttle

Projekt firmy Mecalux dla Santa-Trans zakłada podział magazynu na dwie strefy: jedną zarezerwowaną dla produktów o dużej rotacji składowanych na posadzce oraz drugą wyposażoną w instalację Pallet Shuttle dla produktów o średniej i małej rotacji.

Produkty szybko rotujące układane są w stos na posadzce magazynu celem wykorzystania przestrzeni, ułatwienia dostępu oraz przyspieszenia pracy operatorów, unikając w ten sposób zbędnych manewrów. Jest to możliwe, ponieważ w magazynie składuje się butelki o wytrzymałości umożliwiającej ten typ składowania, bez obawy o ewentualne uszkodzenia towaru.

Instalacja Pallet Shuttle znajduje się w sąsiedztwie tej strefy. Jest ona przeznaczona do składowania ładunków o średniej i niskiej rotacji. Najważniejszym jej elementem są regały wjezdne o bardzo głębokich kanałach, których długość wynosi 50 metrów. Jedynym systemem mogącym pracować skutecznie w takim projekcie jest Pallet Shuttle, który w szybki i sprawny sposób dociera do wszystkich lokalizacji na regale.

Kolejnym wyróżnikiem instalacji jest duża liczba kanałów przeznaczonych do składowania. Jest ich w sumie 195. Umożliwiają one ulokowanie po jednej referencji w każdym z nich, sprzyjając zróżnicowaniu produktów składowanych w magazynie. Mając na uwadze wymogi odnośnie do przepływów oraz pojemności i liczby kanałów w magazynie, dział techniczny firmy Mecalux oszacował, że wykorzystanie jedenastu wózków zagwarantuje poprawne funkcjonowanie systemu.

Ponadto regały zaprojektowano do obsługi w systemie FIFO (First In, First Out), w którym palety są wprowadzane po jednej stronie kanału, a wyjmowane po stronie przeciwnej, umożliwiając idealną rotację produktów.

Funkcjonowanie systemu Pallet Shuttle

Każdy wózek działa automatycznie, wykonując polecenia operatora, które są przesyłane zależnie od modelu wózka, do jednej części za pomocą pilota, a do drugiej za pomocą tabletu za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Do umieszczania wózków Pallet Shuttle w danym kanale wykorzystuje się te same wózki widłowe, które wykonują resztę prac w magazynie, a zatem umieszczają również paletę na wejściu. Paleta jest następnie przenoszona przez Pallet Shuttle w głąb instalacji do pierwszej wolnej lokalizacji, gdzie zostaje pozostawiona.

Gdy Pallet Shuttle transportuje i umieszcza paletę w danej lokalizacji, operator wyszukuje kolejny ładunek i umieszcza go na pierwszej pozycji kanału, aby zachować ciągłość pracy urządzenia. Po zapełnieniu bądź opróżnieniu całego poziomu wózek jest wycofywany z danej lokalizacji i umieszczany na innym poziomie.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie pojemności składowania: magazyn Santa-Trans może składować 11 115 palet o maksymalnej wadze 856 kg.
 • Wzrost wydajności: automatyzacja magazynu, jaką oferuje system Pallet Shuttle, pomaga zwiększyć zakres i skuteczność przepływu towarów.
 • Optymalizacja przestrzeni: głębokość kanałów pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni obiektu.
Centrum logistyczne Santa-Trans
Pojemność magazynowa: 11 115 palet
Maksymalny ciężar na paletę: 856 kg
Wymiary palety: 800 x 1200 x 1585 mm
Wysokość instalacji: 10,5 m / 8,5 m
Liczba kanałów: 195
Długość kanałów: 50 m
Liczba wózków Pallet Shuttle: 11

Produkty wykorzystane w realizacji