Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Mecalux buduje jeden z największych automatycznych magazynów samonośnych w Europie

Punkt odniesienia w dziedzinie automatycznych magazynów samonośnych

Hayat Kimya
Hayat Kimya jest jednym z najważniejszych producentów dóbr masowych w sektorze produktów higienicznych i środków czyszczących na rynku euroazjatyckim. Firma została założona w Turcji w 1937 roku. Obecnie zatrudnia 5200 pracowników i eksportuje produkty do 101 krajów. Wobec przewidywanego rozwoju w najbliższych latach zarząd firmy podjął decyzję o budowie jednego z największych automatycznych magazynów samonośnych w Europie przewidzianego na 161 000 palet.
Mecalux buduje jeden z największych automatycznych magazynów samonośnych w Europie

Potrzeby klienta

Zakład produkcyjny Hayat Kimya mieści się w Izmit, w Turcji. Jest to obiekt przemysłowy o powierzchni 357 000 m2, w którego skład wchodzą magazyn i trzy fabryki: środków do prania i mycia, produktów higienicznych oraz papieru przeznaczonego do produkcji chusteczek higienicznych i papieru toaletowego.

Z powodu zanotowanego w ostatnich latach dynamicznego rozwoju produkcji podjęto decyzję o wybudowaniu nowego centrum logistycznego. Jego zadaniem było zabezpieczenie wzrastającego wolumenu produkcji i redukcja czasu pomiędzy przyjęciem a wydaniem towarów, aby jak najszybciej i najskuteczniej odpowiedzieć na rosnący popyt.

Jednym z najważniejszych celów postawionych przed nowym centrum logistycznym była oszczędność czasu i środków finansowych poprzez uzyskanie płynnego i nieprzerwanego przepływu między fabrykami a centrum logistycznym. Do jego realizacji konieczna była eliminacja transportu pomiędzy różnymi strefami w zakładzie. Kluczowe znaczenie miało również zapewnienie wydajności i pojemności nowego obiektu na poziomie umożliwiającym rezygnację z magazynów zewnętrznych.

Założenia te zostały przedstawione firmie Mecalux, której Hayat Kimya zlecił budowę nowego magazynu. Obiekt miał zabezpieczyć wszelkie potrzeby w obszarze logistyki i magazynowania w związku ze wzrastającymi wymaganiami produkcyjnymi. Wszystkie procesy, tj.: przyjęcie towaru, magazynowanie, kompletowanie zamówień i spedycja miały stanowić zintegrowaną, automatyczną całość.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux

Pierwszym etapem realizacji projektu była budowa magazynu samonośnego będącego w stanie odpowiedzieć na potrzeby Klienta. Rozmiar powstałego obiektu wynosi: długość 120 m, szerokość 105 m, wysokość 46 m. Z powodu zagrożeń sejsmicznych występujących na tym obszarze na konstrukcję wykorzystano 10 000 ton stali, z czego 2 000 ton przeznaczono na umocnienie instalacji przeciw trzęsieniom ziemi. Zastosowano również wzmocnione kotwienie. Wybudowany magazyn samonośny ma powierzchnię 12 600 m2 i mieści 161 000 palet. Imponujące rozmiary obiektu znacznie przekraczają gabaryty konwencjonalnych magazynów. Wyobrażenie o skali przedsięwzięcia mogłoby dać ułożenie składowanych w nim palet w rzędzie. Miałby on długość 193,2 km.

Kolejną fazą było dokładne zaplanowanie rozmieszczenia różnych obszarów w nowym centrum logistycznym. Przyjęto rozwiązanie wykorzystujące kilka poziomów i strefy połączone między sobą za pomocą automatycznych urządzeń.

Silos:

Obsługiwany jest przez 15 układnic magazynowych, które umieszczają towary na regałach o pojedynczej i podwójnej głębokości na 24 poziomach składowania. Układnice łącznie mogą wykonać do 480 cyklów kombinowanych na godzinę.

Czterokondygnacyjny budynek obsługi:

 • Poziom 0: wejście towarów z oddalonej o 2 km fabryki środków piorących i czyszczących. Wykorzystano tutaj automatyczny system rozładowania ciężarówek oraz system transportu podwieszanego Monorail o długości 450 m, który porusza się z prędkością 100 m/min. Monorail wykorzystywany jest również do spedycji palet. Strefa spedycji na poziomie 0 posiada jeszcze 17 kanałów grawitacyjnych dla 33 palet każdy.
 • Poziom 1: biura.
 • Poziom 2: podzielony jest na dwie strefy, w których odbywa się kompletacja zamówień. W pierwszej towary pobierane są z regałów paletowych. Druga przeznaczona jest na produkty o większej rotacji. Kompletacja odbywa się w niej automatycznie. Strefa ta wyposażona jest w kanały grawitacyjne obsługiwane przez cztery wózki wahadłowe. Towar dostarczany jest z silosu za pomocą czterech podnośników, które przenoszą ładunki z poziomu 3. Po skompletowaniu palet są one pakowane, etykietowane i wysyłane za pomocą dwóch podnośników do strefy spedycji na poziomie 0, która obsługiwana jest przez system transportu podwieszanego.
 • Poziom 3: wejście produktów pochodzących z fabryki wyrobów higienicznych i papieru do silosu za pośrednictwem systemu transportu podwieszanego Monorail o długości 450 m.

Komunikacja pomiędzy zakładami produkcyjnymi i magazynem odbywa się poprzez cztery łączniki (tunele nadziemne) wyposażone w przenośniki akumulacyjne i podnośniki podwójne. System ten łączy trzy fabryki z centrum logistycznym, umieszczając palety na odpowiednim poziomie, z którego możliwe jest ich wejście do magazynu.

W celu zapewnienia niezawodnego działania całego systemu Mecalux zaimplementował najnowocześniejszą technologię sterowania i monitorowania instalacji wraz z oprogramowaniem magazynowym Easy WMS. Jego zadaniem jest kontrola, koordynacja oraz optymalizacja wszystkich procesów logistycznych w Hayat Kimya, a także zarządzanie stanami magazynowymi i inwentaryzacją.

Cytując słowa dyrektora zakładu Hayat Kimya, Umita Ügura: „Najważniejsze podczas budowy magazynu automatycznego jest zidentyfikowanie i dokładne określenie już na samym początku, jakie są potrzeby i oczekiwania. W ten sposób wszystkie procesy mogą być zaprojektowane w odpowiedni sposób. Im lepszy będzie projekt, tym większa wydajność i większe korzyści z magazynu automatycznego”.

Korzyści dla Klienta:

Budowa centrum logistycznego dostosowanego w każdym calu do zidentyfikowanych potrzeb, wykorzystanie najnowocześniejszej technologii w systemach magazynowania, automatyzacja wszystkich procesów i wdrożenie oprogramowania magazynowego Easy WMS pozwoliło firmie Hayat Kimya osiągnąć cele związane ze zwiększeniem produktywności i poprawą obsługi klienta poprzez lepszą wydajność i obniżenie kosztów operacyjnych.

Tarik Demiryakan, kierownik ds. logistyki Hayat Kima, stwierdza: „Firma Hayat Kimya poniosła ogromne nakłady na budowę nowego magazynu. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z rezultatów, ponieważ inwestycja zaowocowała natychmiastowym zyskiem. Likwidacja zewnętrznych magazynów oraz budowa nowego, centralnego magazynu przyniosły znaczne oszczędności z uwagi na wyeliminowanie transportu pomiędzy różnym lokalizacjami. Obecnie przemieszczanie towarów pomiędzy poszczególnymi procesami odbywa się bez udziału pracowników”.

Korzyści, które firma Hayat Kimya uzyskała natychmiastowo, to między innymi:

 • Oszczędność czasu: skrócenie czasu przeznaczonego na transport towarów.
 • Optymalizacja przepływu towarów: zwiększenie liczby wejść i wyjść towarów z magazynu.
 • Nieprzerwane działanie: system przyjęć i wydań z wykorzystaniem ciężarówek działa 24 godziny na dobę. W szczytowych okresach jest w stanie przyjąć do 400 i wydać do 450 palet na godzinę. Daje to średnio 6500 palet przyjętych i 7000 palet wydanych na dzień.
 • Pełna kontrola nad pracą w magazynie: Integracja procesów przyjęcia, kompletowania i wysyłki towarów dzięki wykorzystaniu oprogramowania magazynowego Easy WMS. Celalettin Dizman, dyrektor ds. rozwoju systemów i operacji, mówi: „Z pomocą firmy Mecalux wdrożyliśmy do większości procesów system WMS, dzięki czemu obecnie posiadamy duży, w pełni zintegrowany system zarządzania różnymi funkcjami, zaczynając od produkcji, a kończąc na załadunku na ciężarówki”.
 • Widok z lotu ptaka na magazyn samonośny Hayat Kimya
  Widok z lotu ptaka na magazyn samonośny Hayat Kimya
 • Budowa magazynu samonośnego Hayat Kimya. Do budowy konstrukcji samonośnej wykorzystano 10 tysięcy ton stali
  Budowa magazynu samonośnego Hayat Kimya. Do budowy konstrukcji samonośnej wykorzystano 10 tysięcy ton stali

Dane techniczne

Centrum logistyczne Hayat w Izmicie (Turcja)
Długość: 120 m
Szerokość: 105 m
Wysokość: 46 m
Liczba korytarzy: 15
Szerokość korytarza: 1800 mm
Liczba układnic: 15 układnic z chwytakiem teleskopowym o podwójnej głębokości (wysokość 45 m)
Liczba podnośników: 12
System transportu podwieszanego Monorail: 1 km
Przenośnik: 1 km obwodu
Wózki wahadłowe: 4
Kanały grawitacyjne: 17
System zarządzania magazynem: Easy WMS
Liczba poziomów składowania: 24
Wysokość jednego poziomu składowania: 1750 mm
Wydajność jednostkowa: trzy palety na wnękę x podwójna głębokość
Jednostka ładunkowa: europalety 800 x 1200 mm o masie 700 kg dla środków czyszczących i piorących oraz 450 kg dla wyrobów higienicznych i chusteczek jednorazowych
Pojemność całkowita: 161 000 palet
Prośba o informację i/lub ofertę

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80