Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Mecalux finalizuje proces automatyzacji magazynów Grupy Porcelanosa w Castellón

Największe na świecie centrum logistyczne ceramiki budowlanej dla firmy Porcelanosa

Porcelanosa
Inauguracja działalności centrum logistycznego należącego do firmy Venis specjalizującej się w produkcji płytek ceramicznych i gresów, zakończyła rozpoczęty w 2003 przez Grupę Porcelanosa plan rozbudowy i modernizacji magazynów. Celem tego przedsięwzięcia było utrzymanie dynamicznego rozwoju Grupy na świecie. Realizację prac związanych z automatyzacją 5 centrów logistycznych zlokalizowanych w Villareal w prowincji Castellón powierzono firmie Mecalux.
Mecalux finalizuje proces automatyzacji magazynów Grupy Porcelanosa w Castellón

Potrzeby klienta

Grupę Porcelanosa tworzy 8 wiodących firm z branży ceramicznej i wykończenia wnętrz. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich marek w świecie, obecna w ponad 100 krajach.

Decyzja dotycząca automatyzacji pięciu centrów logistycznych zlokalizowanych w Villareal w regionie Castellón, została podjęta przez zarząd Grupy z uwagi na perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa oraz kluczowe znaczenie odpowiedniej organizacji procesów logistycznych dla zachowania przewagi konkurencyjnej. Pierwszym z modernizowanych obiektów było centrum należące do firmy Porcelanosa, następnie zautomatyzowano magazyny firm Ceranco, L’Antic Colonial i Noken, a wreszcie w 2012 roku, centrum należące do Venis, firmy specjalizującej się w projektowaniu i produkcji płytek ceramicznych, gresu i gresu szkliwionego. Przystępując do kompleksowej realizacji przedsięwzięcia firma Mecalux, uwzględniła zatem zarówno indywidualne cechy produktów, jak i rosnące potrzeby Klienta w zakresie logistyki magazynowej.

Centrum logistyczne firmy Venís jest zwieńczeniem procesu modernizacji. Po jego zakończeniu Grupa Porcelanosa uzyskała łączną pojemność magazynową wynoszącą 275 000 palet. Celem budowy magazynu dla firmy Venís było ponadto połączenie zakładu produkcyjnego płytek ceramicznych i gresów z centrum logistycznym, a co za tym idzie eliminacja kosztów transportu i zwiększenie prędkości przemieszczania, przyjęć i wydań wyrobów.

Rozwiązaniem zaspokajającym wszystkie powyższe potrzeby była budowa całkowicie zautomatyzowanego magazynu o powierzchni 7000 m2 i pojemności ponad 65 000 palet. Mecalux wdrożył w nim najbardziej innowacyjne i wydajne rozwiązania w zakresie magazynowania na wszystkich etapach procesów: przyjęcia, magazynowania, kompletowania i spedycji.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux

W celu zaspokojenia potrzeb firmy Venis, Mecalux wybudował obiekt o wysokości 32 m i długości 278 m. Przestrzeń podzielona została na różne strefy koordynowane za pomocą oprogramowania magazynowego Easy WMS, które umożliwia zarządzanie różnymi procesami oraz monitorowanie i kontrolowanie wszystkich produktów firmy.

Strefa przyjęcia:
Cykl rozpoczynają palety z gotowym produktem, które są transportowane z zakładu produkcyjnego do silosu poprzez podziemny tunel wyposażony w przenośniki o długości ponad 1 km. Po dotarciu do silosu palety za pomocą wind paletowych są przenoszone do górnej części magazynu. Windy te są przystosowane do jednoczesnego załadunku dwóch palet o masie do 1600 kg każda. Magazyn, oprócz podstawowego wejścia przez tunel, posiada również dodatkowy ciąg dostępowy dla palet pochodzących z innych zakładów.

Po umieszczeniu w przedniej strefie magazynu, palety za pomocą przenośników rolkowych i łańcuchowych są przemieszczane do punktu identyfikacyjnego, w którym oprogramowanie magazynowe Easy WMS sprawdza, czy nie występuje w nich jakakolwiek nieprawidłowość. W punkcie tym palety są mierzone, ważone, a także sprawdzany jest ich stan.

Strefa magazynowania lub silos:
Przestrzeń magazynowa podzielona jest na 10 korytarzy o szerokości 1,75 m, po których poruszają się układnice dwukolumnowe obsługujące 20 regałów o wysokości 31 m. Układnice te przemieszczają się po korytarzach z prędkością sięgającą 180 m/min i są w stanie podnosić palety z prędkością 48 m/min, rozmieszczając ładunki optymalnie, zgodnie z poleceniami wydawanymi przez oprogramowanie magazynowe. Układnice te mogą wykonać do 237 cyklów kombinowanych na godzinę.

Towary o największej rotacji umieszczane są najbliżej strefy przenośników, dzięki czemu oszczędza się czas na ich przemieszczanie.

Układnice paletowe zastosowane w magazynie Venis są energooszczędne i zgodne z proekologiczną polityką firmy. Każda z nich jest w stanie odzyskać do 15% zużytej przez siebie energii.

Projekt centrum logistycznego wykonany przez Mecalux zakłada dalszy rozwój Grupy, dlatego przewiduje możliwość rozbudowy instalacji o kolejne pięć układnic.

Strefa kompletacji:
Proces wysyłki towarów także wymagał opracowania przez Mecalux specjalistycznych rozwiązań, zarówno w bardziej złożonej strefie kompletacji, jak i w strefie obsługi kompletnych palet.

W strefie kompletacji przygotowano 8 stanowisk pracy, na których można przygotowywać do 31 zamówień łącznie. Oprogramowanie magazynowe Easy WMS nadzoruje proces kompletowania i spedycji zamówień, umożliwiając przygotowanie 4 zamówień na raz na jednym stanowisku kompletacji.

W strefie tej zwrócono szczególną uwagę na kwestie związane z ergonomią i zapobieganiem wypadkom przy pracy. Zamontowano w niej pneumatyczne manipulatory, które pomagają operatorom w trakcie obsługi ładunków, ułatwiając ich przemieszczanie i usprawniając cały proces. Stoły do kompletacji wyposażone zostały w układy hydrauliczne pozwalające na regulację wysokości w zależności od potrzeb i pozycji operatorów.

Kompletne zamówienia są dostarczane na stoły wydające towar przez dwa wózki wahadłowe poruszające się po korytarzach strefy kompletacji.

Strefa spedycji:
W celu ułatwienia szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się pracowników między strefą kompletacji a strefą spedycji wybudowano tunel łączący oba te obszary, dzięki któremu wyeliminowano konieczność poruszania się ludzi po strefie wózków wahadłowych.

Obszar spedycji obejmuje dwie strefy przeznaczone do obsługi kompletnych palet i dwie strefy przeznaczone dla palet przychodzących ze strefy kompletacji. Skompletowane palety są rozprowadzane na 6 liniach po każdej stronie silosu. Palety przychodzące z kompletacji są pakowane w celu późniejszego opuszczenia magazynu.

 

Korzyści dla klienta

Dzięki otwarciu centrum logistycznego firmy Venis, Grupa Porcelanosa zakończyła proces modernizacji swoich zakładów w Villareal, Castellón, otwierając największe na świecie automatyczne centrum logistyczne w branży ceramiki budowlanej i artykułów wykończenia wnętrz, o całkowitej pojemności wynoszącej 275 000 palet.

Instalacja układnic, przenośników, wind paletowych i wózków wahadłowych, a także wdrożenie oprogramowania magazynowego Easy WMS, umożliwiły automatyzację wszystkich procesów logistycznych i najwyższy stopień kontroli wszystkich wyrobów, co wprost proporcjonalnie przełożyło się na optymalizację jakości obsługi klientów. Inwestycja Grupy Porcelanowa przyniosła następujące, bezpośrednie korzyści:

  • Większa produktywność dzięki zwiększeniu prędkości operacji przyjęć i wydań palet, a także kompletacji zamówień.
  • Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym i precyzyjne śledzenie towarów.
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni i elastyczność pozwalająca na rozbudowę w przyszłości.
  • Znacząca poprawa warunków pracy i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu automatycznych systemów składowania.
  • Magazyn, wyposażony w 10 układnic dwukolumnowych, jest całkowicie zautomatyzowany
    Magazyn, wyposażony w 10 układnic dwukolumnowych, jest całkowicie zautomatyzowany
  • Nowy magazyn ma powierzchnię 7000 m2 i może pomieścić ponad 65 000 palet
    Nowy magazyn ma powierzchnię 7000 m2 i może pomieścić ponad 65 000 palet

Dane techniczne

Automatyczny magazyn paletowy dla firmy Venis
Długość regałów: 160 m
Szerokość regałów: 42,5 m
Wysokość regałów: 31 m (pod kratownicą)
Liczba regałów: 20
Liczba korytarzy: 10
Szerokość korytarza: 1750 mm
Liczba układnic: 10
Liczba poziomów załadunku: 23
Liczba modułów na regał: 71
Wysokość poziomów załadunku: od 600 do 1450 mm
Pojemność jednostkowa: 2 palety
Całkowita pojemność magazynu: 65 320 palet
Prośba o informację i/lub ofertę

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80