Mecalux finalizuje proces automatyzacji magazynów Grupy Porcelanosa w Castellón

Mecalux finalizuje proces automatyzacji magazynów Grupy Porcelanosa w Castellón

Największe na świecie centrum logistyczne ceramiki budowlanej dla firmy Porcelanosa

Porcelanosa

Inauguracja działalności centrum logistycznego należącego do firmy Venis, która specjalizuje się w produkcji płytek ceramicznych i gresów, zakończyła rozpoczęty w 2003 roku przez Grupę Porcelanosa plan rozbudowy i modernizacji magazynów. Celem tego przedsięwzięcia było utrzymanie dynamicznego rozwoju Grupy na świecie. Realizację prac związanych z automatyzacją pięciu centrów logistycznych zlokalizowanych w Villareal w prowincji Castellón powierzono firmie Mecalux.

  • Filmy wideo
  • Zdjęcia
  • Dane techniczne

Potrzeby klienta

Grupę Porcelanosa tworzy osiem wiodących firm z branży ceramicznej i wykończenia wnętrz. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich marek w świecie, której działalność obejmuje ponad 100 krajów.

Decyzja dotycząca automatyzacji pięciu centrów logistycznych zlokalizowanych w Villareal w regionie Castellón została podjęta przez zarząd Grupy. Jej powodem były perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa oraz kluczowe znaczenie odpowiedniej organizacji procesów logistycznych dla zachowania przewagi konkurencyjnej. Pierwszym z modernizowanych obiektów było centrum należące do firmy Porcelanosa, następnie zautomatyzowano magazyny firm Ceranco, L’Antic Colonial i Noken, a wreszcie w 2012 roku centrum należące do przedsiębiorstwa Venís, które specjalizuje się w projektowaniu i produkcji płytek ceramicznych, gresu i gresu szkliwionego. Przystępując do kompleksowej realizacji przedsięwzięcia, firma Mecalux uwzględniła zarówno indywidualne cechy produktów, jak i rosnące potrzeby Klienta w zakresie logistyki magazynowej.

Centrum logistyczne firmy Venís jest zwieńczeniem procesu modernizacji. Po jego zakończeniu Grupa Porcelanosa uzyskała łączną pojemność magazynową wynoszącą 275 000 palet. Celem budowy magazynu dla firmy Venís było ponadto połączenie zakładu produkcyjnego płytek ceramicznych i gresów z centrum logistycznym, a co za tym idzie eliminacja kosztów transportu i zwiększenie prędkości przemieszczania, przyjęć i wydań wyrobów.

Rozwiązaniem zaspokajającym wszystkie powyższe potrzeby była budowa całkowicie zautomatyzowanego magazynu o powierzchni 7000 m2 i pojemności ponad 65 000 palet. Mecalux wdrożył w nim najbardziej innowacyjne i wydajne rozwiązania w zakresie magazynowania na wszystkich etapach procesów: przyjęcia, składowania, kompletowania i spedycji.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux

W celu zaspokojenia potrzeb firmy Venis Mecalux wybudował obiekt o wysokości 32 m i długości 278 m. Przestrzeń podzielona została na różne strefy koordynowane za pomocą oprogramowania magazynowego Easy WMS, które umożliwia zarządzanie różnymi procesami oraz monitorowanie i kontrolowanie wszystkich produktów firmy.

Strefa przyjęcia:
Cykl rozpoczynają palety z gotowym produktem, które są transportowane z zakładu produkcyjnego do silosu poprzez podziemny tunel wyposażony w przenośniki o długości ponad 1 km. Po dotarciu do silosu palety za pomocą wind paletowych są przenoszone do górnej części magazynu. Windy te są przystosowane do jednoczesnego załadunku dwóch palet o masie do 1600 kg każda. Magazyn, oprócz podstawowego wejścia przez tunel, posiada również dodatkowy ciąg dostępowy dla palet pochodzących z innych zakładów.

Palety, gdy zostaną umieszczone w przedniej strefie magazynu, przemieszczane są do punktu identyfikacyjnego za pomocą przenośników rolkowych i łańcuchowych. Tam oprogramowanie magazynowe Easy WMS sprawdza, czy nie występuje w nich jakakolwiek nieprawidłowość. W punkcie tym palety są mierzone, ważone, a także sprawdzany jest ich stan.

Strefa magazynowania lub silos:
Przestrzeń magazynowa podzielona jest na dziesięć korytarzy o szerokości 1,75 m, po których poruszają się układnice dwukolumnowe obsługujące 20 regałów o wysokości 31 m. Układnice przemieszczają się po korytarzach z prędkością sięgającą 180 m/min i są w stanie podnosić palety z prędkością 48 m/min. Ładunki rozmieszczają optymalnie, zgodnie z poleceniami wydawanymi przez oprogramowanie magazynowe. Układnice mogą wykonać do 237 cyklów kombinowanych na godzinę.

Towary o największej rotacji umieszczane są najbliżej strefy przenośników, dzięki czemu oszczędza się czas na ich przemieszczanie.

Układnice paletowe zastosowane w magazynie Venis są energooszczędne i zgodne z proekologiczną polityką firmy. Każda z nich jest w stanie odzyskać do 15% zużytej przez siebie energii.

Projekt centrum logistycznego wykonany przez Mecalux zakłada dalszy rozwój Grupy, dlatego przewiduje możliwość rozbudowy instalacji o kolejne pięć układnic.

Strefa kompletacji:
Proces wysyłki towarów także wymagał opracowania przez Mecalux specjalistycznych rozwiązań – zarówno w bardziej złożonej strefie kompletacji, jak i w strefie obsługi kompletnych palet.

W strefie kompletacji przygotowano osiem stanowisk pracy, na których można przygotowywać do 31 zamówień łącznie. Oprogramowanie magazynowe Easy WMS nadzoruje proces kompletowania i spedycji zamówień. System umożliwia przygotowanie czterech zamówień na raz na jednym stanowisku kompletacji.

W tym obszarze szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z ergonomią i zapobieganiem wypadkom przy pracy. Zamontowano pneumatyczne manipulatory, które pomagają operatorom w trakcie obsługi ładunków. Ułatwiają ich przemieszczanie i usprawniają cały proces. Stoły do kompletacji wyposażone zostały w układy hydrauliczne, które pozwalają na regulację wysokości w zależności od potrzeb i pozycji operatorów.

Kompletne zamówienia są dostarczane na stoły, które wydają towar za pośrednictwem dwóch wózków wahadłowych poruszających się po korytarzach strefy kompletacji.

Strefa spedycji:
Aby ułatwić szybkie i bezpieczne przemieszczanie się pracowników między strefą kompletacji a strefą spedycji, wybudowano tunel łączący oba te obszary. Dzięki niemu wyeliminowano konieczność poruszania się ludzi po strefie wózków wahadłowych.

Obszar spedycji obejmuje dwie strefy przeznaczone do obsługi kompletnych palet i dwie strefy przeznaczone dla palet przychodzących ze strefy kompletacji. Skompletowane palety są rozprowadzane na sześciu liniach po każdej stronie silosu. Palety przychodzące z kompletacji są pakowane w celu późniejszego opuszczenia magazynu.

Korzyści dla Klienta:

Dzięki otwarciu centrum logistycznego firmy Venis Grupa Porcelanosa zakończyła proces modernizacji swoich zakładów w Villareal (Castellón), otwierając największe na świecie automatyczne centrum logistyczne w branży ceramiki budowlanej i artykułów wykończenia wnętrz. Całkowita pojemność projektu wyniosła 275 000 palet.

Instalacja układnic, przenośników, wind paletowych i wózków wahadłowych, a także wdrożenie oprogramowania magazynowego Easy WMS umożliwiły automatyzację wszystkich procesów logistycznych i najwyższy stopień kontroli wszelkich wyrobów. Wszystko to wprost proporcjonalnie przełożyło się na optymalizację jakości obsługi klientów. Inwestycja Grupy Porcelanosa przyniosła następujące korzyści:

  • Większa produktywność: zwiększenie prędkości operacji przyjęć i wydań palet, a także kompletacji zamówień.
  • Usprawniona kontrola: inwentaryzacja w czasie rzeczywistym i precyzyjne śledzenie towarów.
  • Pełne wykorzystanie potencjału magazynowego: optymalne zagospodarowanie przestrzeni i elastyczność pozwalająca na rozbudowę w przyszłości.
  • Znacząca poprawa warunków pracy: zwiększenie bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu automatycznych systemów składowania.
Automatyczny magazyn paletowy dla firmy Venis
Długość regałów: 160 m
Szerokość regałów: 42,5 m
Wysokość regałów: 31 m (pod kratownicą)
Liczba regałów: 20
Liczba korytarzy: 10
Szerokość korytarza: 1750 mm
Liczba układnic: 10
Liczba poziomów załadunku: 23
Liczba modułów na regał: 71
Wysokość poziomów załadunku: od 600 do 1450 mm
Pojemność jednostkowa: 2 palety
Całkowita pojemność magazynu: 65 320 palet

Zapytaj eksperta