Producent mleka, firma SLVA, składuje ponad 7400 palet obsługiwanych przez dziewięć wózków Pallet Shuttle w kanałach głębokich na 20 metrów

Producent mleka, firma SLVA, składuje ponad 7400 palet obsługiwanych przez dziewięć wózków Pallet Shuttle w kanałach głębokich na 20 metrów

Akumulacyjny system Pallet Shuttle idealnym sposobem składowania mleka dla firmy SLVA

Producent mleka, firma SLVA, składuje ponad 7400 palet obsługiwanych przez dziewięć wózków Pallet Shuttle w kanałach głębokich na 20 metrów

SLVA, francuski producent i dostawca mleka, wyposażył swój magazyn w Theix w półautomatyczny akumulacyjny system składowania z wózkiem Pallet Shuttle, aby usprawnić zarządzanie składowanymi w nim ładunkami. Rozwiązanie to pozwala osiągnąć dużą pojemność magazynową, która wynosi około 7500 palet, i jednocześnie przyspiesza obsługę ładunków.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn firmy SLVA we Francji
  Pojemność magazynowa: 7424 palety
  Palety o wymiarach 800 x 1200 x 1350 mm: 3360
  Palety o wymiarach 800 x 1200 x 1550 mm: 4064
  Maksymalny ciężar palety: 1000 kg
  Maksymalna wysokość regału: 8,9 m
  Łączna szerokość regałów: 54,1 m
  Liczba wózków Pallet Shuttle: 9
 • Pobierz PDF

Historia i potrzeby firmy SLVA

SLVA (Société Laitière des Volcans d'Auvergne) to założone w 2007 roku we Francji przedsiębiorstwo produkujące wysokiej jakości mleko pod różnymi markami dystrybucyjnymi.

Firma przetwarza ogromne ilości mleka, które następnie składowane jest w centrum logistycznym w Theix nieopodal Clermont Ferrand. Aby skutecznie zarządzać tak dużym wolumenem produkcji, SLVA potrzebowała magazynu, który nie tylko przyspieszy przepływy palet wprowadzanych i wychodzących, lecz także zapewni dużą pojemność magazynową na niewielkiej przestrzeni.

Regały wjezdne obsługiwane przez Pallet Shuttle

Magazyn o wymiarach 9 m wysokości, 77 m długości i 52,3 m szerokości zajmuje powierzchnię około 4000 m². W celu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni utworzono trzy bloki regałów wjezdnych o różnych głębokościach, które oddzielono dwoma korytarzami obsługowymi. Strefa składowania zajmuje 2829 m². Na pozostałej powierzchni utworzono strefę przyjęcia i wysyłki towaru.

Regały obsługiwane są przez dziewięć wózków Pallet Shuttle. Dzięki wyeliminowaniu konieczności poruszania się wózków widłowych wewnątrz korytarzy towarowych proces umieszczania ładunków we właściwych lokalizacjach oraz ich pobierania został zoptymalizowany.

Rozwiązanie to umożliwia akumulacyjne składowanie wielu jednostek asortymentowych. W jednym kanale może znajdować się tylko jeden typ ładunku, jednak pojemność efektywną obiektu można zwiększyć poprzez umieszczenie palet tej samej jednostki w kilku kanałach.

Regały o wymiarach 8,9 m wysokości i 54,1 m szerokości mogą pomieścić 7424 palety o maksymalnym ciężarze 1000 kg. Wysokość poziomów nośnych każdego regału jest uzależniona od wysokości ładunków: typ A (800 x 1200 x 1350 mm) i typ B (800 x 1200 x 1550 mm). Wszystkie bloki umożliwiają obsługę ładunków w systemie LIFO, czyli załadunek i wyładunek palet odbywa się po tej samej stronie regału. Dodatkowo bloki zostały podzielone ze względu na rotację składowanych produktów:

 • Blok 1: przeznaczony jest do składowania produktów o dużej rotacji. Jest to największy moduł w magazynie firmy SLVA. Jego szerokość wynosi 20,7 m. Umożliwia on składowanie 3792 palet, po 24 palety w każdym kanale.
 • Blok 2: jest usytuowany między dwoma korytarzami obsługowymi, dlatego może być obsługiwany z obu stron. Jego szerokość wynosi 18,6 m. Łącznie blok umożliwia magazynowanie 3158 palet, po 10 palet w każdym kanale z jednej strony
 • Blok 3: jest najmniejszym blokiem w całym magazynie. Na regałach składowane są 474 palety z produktami najmniejszej konsumpcji. Każdy kanał mierzy 2,8 m głębokości i umożliwia wprowadzenie trzech palet na głębokość na każdym poziomie.

Korytarze robocze utworzone pomiędzy blokami regałów mają szerokość 5 m, która gwarantuje operatorom wózków widłowych swobodne wykonywanie manewrów bez wzajemnego zakłócania pracy.

Działanie półautomatycznego systemu Pallet Shuttle:

 1. Operator przy pomocy wózka widłowego wprowadza wózek Pallet Shuttle do kanału, w którym będzie magazynowany towar.
 2. Następnie umieszcza paletę na wejściu do kanału, odkładając ją na profile nośne.
 3. Pallet Shuttle rozpoznaje położenie ładunku, po czym lekko go unosi.
 4. Urządzenie transportuje ładunek do miejsca docelowego, w którym go umieszcza.
 5. Następnie wózek powraca na początek kanału i powtarza operacje z kolejnymi paletami.

Operacje te są powtarzane do momentu, w którym kanał zostanie całkowicie zapełniony.

Przy rozładunku palet powyższe czynności są wykonywane w odwróconej kolejności.

Tablet sterujący wózkiem Pallet Shuttle
Wózki Pallet Shuttle poruszają się wewnątrz kanałów automatycznie, zgodnie z poleceniami operatora przekazywanymi za pomocą tabletu z Wi-Fi. Tablet jest zamocowany bezpośrednio do konstrukcji kabiny wózka widłowego, aby zapewnić lepszy komfort pracy.

Urządzenie zostało wyposażone w intuicyjne i przystępne oprogramowanie firmy Mecalux, dzięki któremu operator może sterować wszystkimi wózkami w instalacji. Ponadto tablet umożliwia wybór typu palety, która będzie składowana, określenie liczby palet, jaką należy pobrać, obliczenie liczby palet składowanych w kanale, uruchomienie dodatkowego systemu blokującego itp.

Instalacja regałowa dostosowana do obiektu
Regały zamontowane w magazynie firmy SLVA mają cztery lub pięć poziomów nośnych, w zależności od wysokości składowanych palet.

Regały z czterema poziomami nośnymi zamontowano w miejscu, gdzie filary stykają się z dźwigarami dachowymi. W ten sposób skonstruowano instalację przystosowaną do palet o różnej wysokości i wyeliminowano puste przestrzenie w obiekcie, a w konsekwencji maksymalnie zagospodarowano dostępną przestrzeń.

Bezpieczeństwo
Na całej wysokości regału została zamontowana siatka, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi ładunków w strefę roboczą lub na przejścia.

Po obydwu stronach wewnętrznych korytarzy (używanych jako wyjścia ewakuacyjne) zamontowano ogrodzenia bezpieczeństwa, a w górnej części zastosowano metalowe siatki, które zwiększają bezpieczeństwo operatorów poruszających się wewnątrz korytarzy.

Odbojnik podłogowy służy do wyznaczenia granicy, do jakiej może podjechać operator wózka widłowego podczas obsługi palet bądź Pallet Shuttle, aby uniknąć uszkodzenia regału. Ogrodzenia bezpieczeństwa są zabezpieczone przed możliwymi uderzeniami przez ochrony ram.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie przestrzeni: w magazynie SLVA na powierzchni 2829 m² będą składowane 7424 palety.
 • Wzrost liczby cykli na godzinę: zastosowanie wózków Pallet Shuttle gwarantuje większy przepływ palet.
 • Maksymalne bezpieczeństwo: zarówno wózek Pallet Shuttle, jak i regały zostały wyposażone w szereg systemów zabezpieczających, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia towaru oraz instalacji.
Magazyn firmy SLVA we Francji
Pojemność magazynowa: 7424 palety
Palety o wymiarach 800 x 1200 x 1350 mm: 3360
Palety o wymiarach 800 x 1200 x 1550 mm: 4064
Maksymalny ciężar palety: 1000 kg
Maksymalna wysokość regału: 8,9 m
Łączna szerokość regałów: 54,1 m
Liczba wózków Pallet Shuttle: 9

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę