Didactic zwiększa wydajność magazynu w Normandii dzięki systemowi Pallet Shuttle

Didactic zwiększa wydajność magazynu w Normandii dzięki systemowi Pallet Shuttle

System magazynowania akumulacyjnego Pallet Shuttle zwiększa wydajność dostaw sprzętu medycznego firmy Didactic

Didactic zwiększa wydajność magazynu w Normandii dzięki systemowi Pallet Shuttle

Mecalux wyposażył magazyn firmy Didactic we Francji w system Pallet Shuttle. Przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji sprzętu i narzędzi medycznych rozbudowało swój magazyn z myślą o wdrożeniu procesu sterylizacji swoich produktów. Instalacja tego systemu magazynowego pozwala na zwiększenie wydajności i pojemności magazynu oraz na zmniejszenie kosztów pracy.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn firmy Didactic we Francji
  Pojemność magazynowa: ponad 3700 palet
  Maksymalna waga palety: 510 kg
  Wymiary palet: 800 x 1200 mm
  Liczba palet: 212
  Wysokość regałów: 10 m
 • Pobierz PDF

Firma Didactic

Didactic to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem, która zajmuje się dostawą sterylnych wyrobów medycznych do placówek publicznej służby zdrowia we Francji. Jest liderem w obszarze udoskonalania sprzętu diagnostycznego.

Firmę cechuje dążenie do ciągłego rozwoju oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają wydajność świadczonych usług, w tym produkcji, sterylizacji oraz dystrybucji.

Potrzeby firmy Didactic

Magazyn firmy znajdujący się w miejscowości Étainhus w Normandii wymagał rozbudowy. Konieczne było zwiększenie pojemności magazynowej oraz wdrożenie procesu sterylizacji w tym samym obiekcie. Wcześniej magazyn ten był już wyposażony w regały paletowe (dostarczone również przez firmę Mecalux) przeznaczone do składowania produktów pochodzących z różnych zakładów produkcyjnych firmy.

Firma Didactic poszukiwała rozwiązania dostosowanego do potrzeb składowania towaru, przeprowadzania procesu sterylizacji, sprawdzania jakości produktów oraz umożliwiającego ich możliwie jak najszybszą wysyłkę, a także rozwiązania pozwalającego na stały przepływ towaru i które nie będzie zakłócać odbywających się operacji

W tym celu zleciła firmie Mecalux realizację projektu rozbudowy magazynu z zastosowaniem optymalnego systemu składowania, który pozwoli na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, uzyskanie większej pojemności i jednoczesne usprawnienie przyjęć i wydań palet.

Rozbudowa
Aby sprostać wymaganiom firmy Didactic, firma Mecalux dostarczyła sześć bloków regałów wjezdnych o wysokości 10 m i pojemności 3700 palet o wymiarach 800 x 1200 mm.

Każdy blok ma różne funkcje i zastosowania, które są podyktowane przepływem pracy i cechami składowanych produktów:

 • Bloki 1, 2, 3 i 4 o głębokości 7 m i 12,1 m są przeznaczone do produktów przygotowanych do wysłania do sterylizacji, które pochodzą z ramp załadowczych.
 • Blok 5 z kanałami o 12,1 m głębokości jest przeznaczony do produktów, które zostały wysterylizowane i oczekują na sprawdzenie i kontrolę jakości.
 • Blok 6 ma 48 m głębokości. Są tam składowane palety, które przeszły kontrolę i są pobierane do wysyłki zgodnie z zasadą FIFO (First In, First Out).

Sześć bloków regałów ma cztery poziomy wysokości. Ich struktura jest dostosowana do automatycznego przemieszczania się wózków Pallet Shuttle wewnątrz kanałów towarowych, co zapewnia stały przepływ towarów.

Dzięki temu wózki widłowe nie muszą być wprowadzane do kanałów magazynowych.

Regały paletowe
Przed rozbudową magazyn zawierał 11 podwójnych regałów paletowych i jeden pojedynczy przylegający do ściany, który był przeznaczony do produktów z innych zakładów produkcyjnych. Wszystkie te regały zostały zachowane.

Umożliwiają one składowanie palet o różnych rozmiarach i rotacji. Zapewniają bezpośredni dostęp do magazynowanych towarów, dzięki czemu jest ułatwione zarządzanie składowanymi jednostkami oraz dokładna kontrola stanu magazynowego. Każde miejsce jest przeznaczone na konkretną paletę.

Proces sterylizacji
Sterylizacja produktów firmy Didactic to jeden z najważniejszych procesów przeprowadzanych w nowej części rozbudowanego centrum logistycznego.

Najpierw towar znajdujący się w blokach 1, 2, 3 i 4 jest transportowany do strefy sterylizacji, która znajduje się naprzeciwko.

Po zakończeniu sterylizacji palety są odkładane do bloku 5 na czas niezbędny do wykonania testów jałowości produktu.

Następnie towar, który jest zaakceptowany przez kontrolę jakości, jest przenoszony do bloku 6.

Znajdują się tam regały o dużej głębokości obsługiwane zgodnie z zasadą FIFO: palety, które są wprowadzane do korytarza załadunku, są pobierane z przeciwległej strony – miejsca rozładunku – a następnie transportowane do ramp wysyłkowych. W tym systemie operacje przyjęcia i wydania towaru nie zakłócają się wzajemnie.

System Pallet Shuttle
System ten wykorzystuje dostępną przestrzeń, oferując większą pojemność magazynową.

Jego działanie jest bardzo proste i wymaga minimalnego zaangażowania operatora, który najpierw umieszcza wózek w odpowiednim kanale, a następnie dostarcza palety na pierwszą pozycję na regale.

Pallet Shuttle automatycznie transportuje palety z wejścia do pierwszego wolnego miejsca. Gdy towar jest pobierany, operacje te są wykonywane w odwrotnej kolejności.

Wózki są wyposażone w kamery, z których obraz jest wyświetlany na tablecie, co ułatwia operatorowi właściwe umieszczenie Pallet Shuttle w kanale.

Tablet
Polecenia są przekazywane przez operatorów do wózków za pośrednictwem tabletu. Posiada on ekran dotykowy z bardzo intuicyjnym interfejsem. Jego obsługa nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Każdy tablet może obsługiwać wszystkie wózki w magazynie Didactic przy zachowaniu kolejności wyznaczonych zadań.

Za pomocą tabletu są uruchamiane między innymi następujące funkcje:

 • Wybór wózków, które mają być używane, i sprawdzenie ich statusu.
 • Wybór palet, które mają być obsługiwane.
 • Ciągły załadunek i rozładunek kanałów.
 • Inwentaryzacja (automatyczne liczenie składowanych palet).
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników i personelu obsługującego wózek.
 • Lokalizacja wózków dzięki sygnałom dźwiękowym i świetlnym.
 • Aktywacja blokady zabezpieczającej, której zadaniem jest unieruchomienie wózka Pallet Shuttle na ramionach wózka widłowego, dzięki czemu zapobiega się przypadkowemu upadkowi urządzenia.

Ładowanie akumulatorów
Instalacja jest wyposażona w zapasowe akumulatory, aby nie przerywać żadnej wykonywanej operacji. Mogą być one ładowane w trakcie pracy wózka w wyznaczonych kanałach. Akumulatory wyciągnięte z wózków są ładowane poprzez włożenie ich do ładowarek, które znajdują się w magazynie. Ładowanie można również przeprowadzić za pomocą kabla, nie wyciągając akumulatorów z wózka.

Wózek ratowniczy
W przypadku gdy wózek, który znajduje się wewnątrz kanału, został uszkodzony lub akumulatory całkowicie się rozładowały, wówczas używany jest inny wózek Pallet Shuttle w trybie holowania. Jest on wyposażony w akcesoria, dzięki którym uszkodzony wózek jest do niego przymocowywany i w ten sposób razem przemieszczają się w kierunku wyjścia z kanału.

Bezpieczny system
Wózki widłowe nie są wprowadzane do kanałów towarowych, dlatego ryzyko uszkodzeń instalacji lub ładunków jest praktycznie wyeliminowane. Prawidłowe funkcjonowanie wózka Pallet Shuttle jest również zapewnione dzięki mechanicznym i elektrycznym elementom zabezpieczającym, w które jest on wyposażony.

Pallet Shuttle posiada także zderzak, który zapobiega ewentualnym uszkodzeniom wózka, wyłącznik awaryjny, który w razie potrzeby odcina zasilanie, oraz czujniki ultradźwiękowe, które wykrywają pozycję palety w kanale.

W magazynie firmy Didactic zamontowano również panele siatkowe, które zabezpieczają boki regału przed przypadkowym spadnięciem towaru.

Korzyści dla Klienta:

 • Optymalna organizacja: rozmieszczenie bloków regałów w sposób gwarantujący ciągły przepływ towarów i prawidłową kontrolę procesu sterylizacji produktów.
 • Wzrost wydajności: system wymaga minimalnego zaangażowania operatorów. Wózek Pallet Shuttle porusza się wewnątrz kanałów w sposób automatyczny.
 • Gwarancja bezpieczeństwa: Pallet Shuttle oraz regały w magazynie są wyposażone w elementy zabezpieczające, które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo personelowi, składowanym ładunkom oraz instalacji.
Magazyn firmy Didactic we Francji
Pojemność magazynowa: ponad 3700 palet
Maksymalna waga palety: 510 kg
Wymiary palet: 800 x 1200 mm
Liczba palet: 212
Wysokość regałów: 10 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę