Regały wjezdne Mecaluxu dowiodły swojej wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne w zakładzie producenta mrożonek owocowych i warzywnych Alifrut w Quilicura (Chile)

Regały wjezdne Mecaluxu dowiodły swojej wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne w zakładzie producenta mrożonek owocowych i warzywnych Alifrut w Quilicura (Chile)

Odporne na wstrząsy sejsmiczne regały wjezdne w mroźni firmy Alifrut w Chile

Regały wjezdne Mecaluxu dowiodły swojej wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne w zakładzie producenta mrożonek owocowych i warzywnych Alifrut w Quilicura (Chile)

Mecalux wyposażył mroźnię firmy Alifrut, chilijskiego producenta mrożonych warzyw i owoców, w cztery bloki regałów wjezdnych. Regały zostały zaprojektowane i wzmocnione w taki sposób, by pochłaniać siłę wywieraną podczas ewentualnych ruchów sejsmicznych. Instalacja przeszła egzamin podczas trzęsienia ziemi o sile 8,3 w skali Richtera, które dotknęło centralną cześć kraju we wrześniu 2015 roku. Zarówno składowane towary, jak i instalacja pozostały nienaruszone.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Mroźnia firmy Alifrut w Chile
  Pojemność magazynowa: 2984 palety
  Wymiary palet: 1200 x 1200 x 1200 mm
  Maksymalna waga palet: 700 kg
  Wysokość regałów: 10,5 m
  Temperatura magazynu: -20 ºC
 • Pobierz PDF

O firmie Alifrut

Alifrut to jeden z największych producentów i eksporterów mrożonych warzyw i owoców w Chile. W celu optymalizacji logistyki, utrzymania łańcucha chłodniczego towaru i usprawnienia dystrybucji na całym świecie przedsiębiorstwo posiada cztery zakłady produkcyjne na terenie głównych portów morskich kraju.

Zakłady Alifrut w Quilicura (Santiago de Chile) zajmują się głównie przetwarzaniem i opakowywaniem końcowym produktów. Firma Mecalux wyposażyła jedną z mroźni Klienta w cztery bloki regałów wjezdnych. Regały zostały zaprojektowane i zamontowane w taki sposób, aby spełniać najbardziej surowe wymagania chilijskich przepisów antysejsmicznych oraz zagwarantować pełne bezpieczeństwo i optymalne zachowanie konstrukcji w razie trzęsienia ziemi.

 

Instalacja

Regały wjezdne zastosowane w firmie Alifrut mają 10,5 m wysokości. Każdy z nich ma cztery poziomy składowania. W instalacji zastosowanej w tym magazynie palety składowane są na szynach o trójkątnym kształcie, które umożliwiają magazynowanie akumulacyjne i umieszczanie palet jedna za drugą na poziomie ładunkowym.

Składowany towar obsługiwany jest przez operatorów poruszających się po magazynie wózkami widłowymi z wysuwanym masztem. Wózki wjeżdżają do wewnętrznych korytarzy towarowych z ładunkiem podniesionym powyżej poziomu, na którym ma być składowany.

Na posadzce zamontowane są szyny prowadzące, które ułatwiają pozycjonowanie i bezpieczne poruszanie się wózków wewnątrz korytarzy towarowych, co minimalizuje możliwość uszkodzenia instalacji i ładunku.

Ramy regałów zostały wzmocnione profilami usztywniającymi, które zapewniają większą wytrzymałość i stabilność wzdłużną konstrukcji. Dzięki temu instalacja jest odporna na ewentualne wstrząsy sejsmiczne, co chroni zarówno ją, jak i personel oraz składowane ładunki.

Obliczenia sejsmiczne
W celu zaprojektowania i dostarczenia instalacji magazynowej odpornej na trzęsienia ziemi występujące w Chile stosuje się analizę modalno-spektralną. Jest to najbardziej powszechne badanie stosowane zgodnie z przepisami z zakresu odporności sejsmicznej. Jego celem jest obliczenie zespołu sił poziomych (naprężenia tnącego) oddziałujących na każdy poziom regałów, które mają być pochłaniane przez ramy, belki nośne, usztywnienia, łącza między nimi itd.

Podczas projektowania rozwiązania dla Alifrut firma Mecalux przyjęła metodologię powszechnie stosowaną w Chile w przypadku dowolnej instalacji antysejsmicznej, która polega na stworzeniu trójwymiarowego modelu konstrukcji z użyciem programu do modelowania elementów skończonych SAP2000. Proces rozpoczyna się od wprowadzenia następujących danych do przeprowadzenia obliczenia:

 • Rodzaje materiałów (właściwości mechaniczne i jakość stali).
 • Wymiary i właściwości mechaniczne profili (słupów, belek nośnych, usztywnień itd.).
 • Proste stany naprężeń (obciążenie wynikające z wagi konstrukcji, umieszczonych jednostek obciążeniowych itd.).
 • Definicja spektrum projektowego dla trzęsienia ziemi w dwóch ortogonalnych względem siebie kierunkach. Spektrum zależy od rozmiarów konstrukcji i charakterystyki wstrząsu (region sejsmiczny, w którym znajduje się magazyn, rodzaj podłoża itd.).
 • Połączenie obciążeń zgodnie z postanowieniami standardu NCh 2369.

Po wprowadzeniu danych do modelu wykonuje się obliczenia konstrukcyjne, w których bierze się pod uwagę wszystkie siły oddziałujące na instalację, by określić możliwe naprężenia i odkształcenia. Następnie sprawdza się, czy wyniki odpowiadają dopuszczalnemu zakresowi bezpieczeństwa, i ostatecznie określane są wielkości elementów składowych regału.

Należy pamiętać, że standard NCh 2369 zobowiązuje, by wszystkie elementy konstrukcyjne były odporne na działanie sił rozciągania i ściskania. Analiza przeprowadzana jest w dwóch ortogonalnych względem siebie kierunkach: w kierunku równoległym do ramy skutki wstrząsu pochłaniane są przez samą konstrukcję, a w kierunku prostopadłym do ramy zadanie to spełniają poziome i pionowe uszytwnienia.

Korzyści dla Klienta:

 • Optymalna pojemność magazynowa: regały wjezdne umożliwiają składowanie ponad 2900 palet.
 • Odporność na wstrząsy sejsmiczne: regały zostały zaprojektowane, zamontowane i wzmocnione z myślą o wytrzymaniu dowolnego ruchu sejsmicznego.
Mroźnia firmy Alifrut w Chile
Pojemność magazynowa: 2984 palety
Wymiary palet: 1200 x 1200 x 1200 mm
Maksymalna waga palet: 700 kg
Wysokość regałów: 10,5 m
Temperatura magazynu: -20 ºC

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę