Projekt centrum dystrybucyjnego zgodny z wymogami dotyczącymi pojemności i bezpieczeństwa w międzynarodowej firmie z branży energetycznej Trasgo

Projekt centrum dystrybucyjnego zgodny z wymogami dotyczącymi pojemności i bezpieczeństwa w międzynarodowej firmie z branży energetycznej Trasgo

Operator logistyczny Trasgo dzieli swój magazyn na sektory i wyposaża go w regały paletowe

Projekt centrum dystrybucyjnego zgodny z wymogami dotyczącymi pojemności i bezpieczeństwa w międzynarodowej firmie z branży energetycznej Trasgo

Centrum logistyczne Trasgo, aby zapewnić właściwą organizację składowania towarów jednego ze swoich najważniejszych klientów, włoskiego dystrybutora energii elektrycznej Enel, jest podzielone na cztery strefy. Podział ten uwzględnia specyfikę składowanych towarów oraz obowiązujące we Włoszech przepisy przeciwpożarowe. Mecalux wyposażył obiekt w regały paletowe, które mieszczą ponad 20 200 palet i zapewniają optymalne zarządzanie wszelkiego rodzaju produktami.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Centrum logistyczne Trasgo we Włoszech
  Pojemność magazynowa: 20 240 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 x 1200 / 1400 mm
  Maksymalna waga palety: 700 kg
  Liczba regałów: 32
  Wysokość regałów: 8,5 m
 • Pobierz PDF

Potrzeby logistyczne klienta

Założone w 1981 roku w mieście Novara (region Piemont) Trasgo to jeden z czołowych operatorów logistycznych we Włoszech. Firma świadczy spersonalizowane usługi w zakresie magazynowania i transportu towarów dla przedsiębiorstw z całego kraju.

W ostatnich latach Trasgo dynamicznie się rozwija i obecnie dysponuje magazynami rozsianymi po całych Włoszech. Jeden z nich, zlokalizowany w miejscowości Arena Po (prowincja Pawia, region Lombardia), wymagał odpowiedniego systemu magazynowego, który byłby dostosowany do obsługi kluczowego klienta – firmy Enel. Właściwą organizację obiektu Trasgo zapewnił Mecalux.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux – regały paletowe

W trzech strefach centrum logistycznego umieszczono 32 podwójne regały paletowe o wysokości 8,5 m. Dzięki temu Trasgo zyskało pojemność magazynową przekraczającą 20 200 palet o wymiarach 800 x 1200 mm i maksymalnej wadze 700 kg. Bezpośredni dostęp do regałów umożliwia sprawne zarządzanie i kontrolę stanu magazynowego. Wymiary korytarzy pozwalają łatwo manewrować wózkami wysokiego podnoszenia.

Regały paletowe to bardzo uniwersalny system składowania, ponieważ można go dostosować do każdego rodzaju jednostek ładunkowych niezależnie od ich wymiarów. W centrum logistycznym Trasgo palety umieszczane są na górnych poziomach regałów, natomiast niższe poziomy są przeznaczone do magazynowania produktów wielkogabarytowych (np. szpul z kablami) oraz do wykonywania czynności kompletacyjnych.

W celu optymalizacji tras i usprawnienia przemieszczania się operatorów w obu centralnych strefach magazynu zostało utworzone przejście poprzeczne.

Pierwszy poziom nad przejściem jest zabezpieczony panelami z siatki metalowej, które zapewniają stabilność ładunków i zapobiegają ich przypadkowemu spadnięciu.

Przed regałami została utworzona obszerna strefa przyjęć i wydań z wygospodarowaną na posadzce strefą wstępnego załadunku, w której towar przygotowywany jest do wysyłki.

Korzyści dla Klienta:

 • Duża pojemność magazynowa: zamontowane w magazynie regały umożliwiają składowanie ponad 20 200 palet, co wykracza poza obecne potrzeby logistyczne klienta.
 • Optymalne zarządzanie logistyczne: towary są rozdzielane i składowane w odpowiednich strefach centrum logistycznego w zależności od rozmiarów, właściwości i rotacji.
 • Wysoka wydajność: bezpośredni dostęp do ładunków usprawnia masowy przepływ przyjmowanych i wydawanych towarów oraz ułatwia zarządzanie nimi.
Centrum logistyczne Trasgo we Włoszech
Pojemność magazynowa: 20 240 palet
Wymiary palety: 800 x 1200 x 1200 / 1400 mm
Maksymalna waga palety: 700 kg
Liczba regałów: 32
Wysokość regałów: 8,5 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę