Regały paletowe, system Pallet Shuttle i przenośniki rolkowe w magazynie hurtowni Firat Food

Regały paletowe, system Pallet Shuttle i przenośniki rolkowe w magazynie hurtowni Firat Food

Francuska hurtownia artykułów spożywczych Firat Food optymalizuje przepływ towarów i kompletację zamówień

Regały paletowe, system Pallet Shuttle i przenośniki rolkowe w magazynie hurtowni Firat Food

Firat Food, firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych i napojów, zreorganizowała swój magazyn we Francji, czego rezultatem jest dynamizacja procesu przygotowywania zamówień. Mecalux wyposażył obiekt w regały paletowe, system magazynowania akumulacyjnego Pallet Shuttle i przenośnik rolkowy łączący poszczególne obszary magazynu.

Przenośnik

Znajduje się pod jedną ze ścian bocznych magazynu, a jego zadaniem jest transportowanie towarów z ramp rozładunkowych. Dzięki takiemu usytuowaniu nie koliduje z korytarzami roboczymi, w których operatorzy dokonują kompletacji zamówień.

Trasa przenośnika rozpoczyna się przy rampach rozładunkowych. Operatorzy, posługując się wózkami widłowymi, umieszczają na nim przyjmowane do magazynu palety, które przenośnik przemieszcza do jednego z dwóch znajdujących się wzdłuż niego wyjść.

Pierwsze wyjście znajduje się w połowie przenośnika, przy bloku regałów paletowych, do których kierowane są palety z zapasem produktów o mniejszej rotacji. Aby usprawnić przemieszczanie się operatorów, którzy umieszczają produkty na regałach, utworzone zostało przebiegające prostopadle do regałów dolne przejście.

Przenośnik kończy swój bieg przy bloku regałów wyposażonych w półautomatyczny system Pallet Shuttle, które przeznaczone są do składowania produktów o dużej rotacji.

Regały paletowe

W środkowej części magazynu znajdują się mierzące 9 m wysokości regały paletowe: 7 podwójnych, a przy ścianach 2 pojedyncze. Ich łączna pojemność pozwala pomieścić ponad 3200 palet.

Zaletą tego typu regałów jest możliwość bezpośredniego dostępu do wszystkich produktów i szerokość korytarzy umożliwiająca sprawne wykonywanie czynności związanych ze składowaniem towarów i przygotowywaniem zamówień.

System Pallet Shuttle

Pallet Shuttle to system magazynowania akumulacyjnego, który pozwala bardzo szybko umieszczać na regałach i pobierać z nich dużą liczbę palet z ładunkami o dużej rotacji.

Sposób działania tego systemu jest bardzo prosty: operator umieszcza wózek Pallet Shuttle w odpowiednim kanale, następnie u wejścia do tego kanału ustawia paletę, po czym wózek Pallet Shuttle transportuje ją automatycznie do pierwszego wolnego miejsca. Aby pobrać ładunek z regału, należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności.

Sterowanie za pomocą tabletu

Operatorzy wydają komendy wózkom Pallet Shuttle, korzystając z tabletów. Każdy tablet umożliwia sterowanie pracującymi w magazynie wózkami według kolejności zgłaszających się operatorów.

Za pomocą tabletów operatorzy mogą obsługiwać wiele przydatnych aplikacji i funkcji, na przykład wybrać liczbę palet do pobrania z regałów, przeprowadzić inwentaryzację (czyli policzyć palety znajdujące się w każdym kanale) i zarządzać uprawnieniami użytkowników.

Korzyści dla Klienta:

  • Maksymalna wydajność: regały paletowe, system Pallet Shuttle i przenośnik transportujący towary przyjmowane do magazynu mają na celu zwiększenie wydajności magazynu i usprawnienie procesu przygotowywania zamówień.
  • Klasyfikacja towarów: towary są rozmieszczone w magazynie z uwzględnieniem ich cech: na regałach paletowych składuje się produkty o mniejszej rotacji i przeprowadza kompletację zamówień, natomiast na regałach z systemem Pallet Shuttle magazynowane są produkty o masowej rotacji.
  • Sprawne przyjęcia towarów: przenośnik rolkowy pozwala usprawnić proces przyjmowania towarów przychodzących do magazynu z ramp i zminimalizować wzajemne zakłócanie się tego procesu z innymi czynnościami odbywającymi się w magazynie.
Magazyn Firat Food: przenośnik
Prędkość: 10 m/min
Długość: 42 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę