Regały półkowe przepływowe z systemem <em>pick-to-light</em> w hiszpańskim wojsku (PCAMI)

Regały półkowe przepływowe z systemem pick-to-light w hiszpańskim wojsku (PCAMI)

Skuteczna taktyka kompletacji w jednostce logistycznej hiszpańskich wojsk lądowych PCAMI

Regały półkowe przepływowe z systemem <em>pick-to-light</em> w hiszpańskim wojsku (PCAMI)

Mecalux wyposażył jedną z hal Magazynu i Centrum Intendenckiego Zaopatrzenia Materiałowego (PCAMI) hiszpańskiej armii w regały przepływowe do kompletacji i system przenośników. Celem obu rozwiązań jest usprawnienie głównego procesu odbywającego się w tym obiekcie, a mianowicie przygotowywania zamówień.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn i Centrum Intendenckiego Zaopatrzenia Materiałowego
  Wysokość regałów: 2,5 m
  Długość regałów: 25,3 m
  Szerokość regałów: 1,7 m
  Prędkość przenośnika: 60 m/min
 • Pobierz PDF

O PCAMI

Magazyn i Centrum Intendenckiego Zaopatrzenia Materiałowego (PCAMI, Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia) to powstała w 1873 roku jednostka logistyczna hiszpańskich wojsk lądowych. Jej zadaniem jest zaopatrywanie armii w sprzęt i wyposażenie konieczne do skutecznego wypełniania powierzonych misji.

Jednostka potrzebowała systemu magazynowego, który zagwarantowałby szybkie i sprawne przygotowywanie zamówień w obiekcie zlokalizowanym w Madrycie. W magazynie tym składuje się bardzo dużo pozycji asortymentowych, obejmujących umundurowanie i ekwipunek żołnierzy oraz wszelkiego rodzaju sprzęt kwaterunkowy, koszarowy i polowy.

 

Rozwiązanie

Po dokładnym przeanalizowaniu wymagań zleceniodawcy Mecalux dostarczył trzy bloki regałów półkowych przepływowych i system przenośników. Dzięki tym rozwiązaniom przygotowywanie zamówień odbywa się bardzo sprawnie. Operatorzy nie muszą przemieszczać się po całym magazynie, aby zebrać artykuły wchodzące w skład poszczególnych zamówień, lecz pracują jedynie w określonych strefach.

Wzdłuż trasy przenośnika zostało utworzonych sześć stanowisk kompletacyjnych: cztery skupione jedno naprzeciw drugiego po obu stronach głównego przenośnika i dwa pojedyncze.

Stanowiska kompletacyjne wyposażone są w stoły rolkowe, na których operatorzy ręcznie ustawiają pojemniki w dogodnej dla siebie pozycji. Do każdego stanowiska przypisana jest określona liczba regałów i operatorów, którą można zmienić w zależności od bieżącej liczby zamówień. Za pomocą ręcznego terminala operator identyfikuje zamówienie, które będzie realizował. Następnie komputer wskazuje, jakie produkty należy pobrać, aby je przygotować.

Gdy artykuły wchodzące w skład zamówienia zostaną zebrane w pojemniku przy jednym ze stanowisk, jest on umieszczany na głównym przenośniku, który kieruje go automatycznie do kolejnego stanowiska, gdzie zamówienie jest uzupełniane pozostałymi produktami.

Regały mają wysokość 2,5 m i składają się z czterech poziomów. Półki zbudowane są z lekko nachylonych bieżni rolkowych, co sprawia, że umieszczone na nich kartony przesuwają się samoczynnie w stronę korytarza obsługowego. Od strony korytarza regały zakończone są tacami o większym nachyleniu niż pozostała część regału, co ułatwia dostęp do produktów znajdujących się wewnątrz kartonów.

Uzupełnianie stanu magazynowego

Uzupełnianie stanu magazynowego odbywa się w korytarzu ładunkowym po drugiej stronie regału. Tutaj operatorzy uzupełniają kartony z produktami na poszczególnych poziomach. Dużą zaletą tego systemu jest to, że obie czynności – uzupełnianie stanu magazynowego i przygotowywanie zamówień – mogą się odbywać jednocześnie, gdyż nie kolidują ze sobą.

Zanim kartony z zapasem produktów trafią na regały przepływowe, są składowane na paletach w strefie przyległej do hali magazynowej.

Automatyczne zarządzanie magazynem

WMS wykorzystywany w centrum zaopatrzeniowym PCAMI jest połączony z opracowanym przez Mecalux modułem sterującym Galileo, który kieruje ruchem przenośników przemieszczających pojemniki do odpowiednich stanowisk kompletacyjnych.

 

Korzyści dla Klienta:

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni: układ magazynu został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię, uzyskując w ten sposób dużą pojemność magazynową niezbędną do składowania dużej liczby pozycji magazynowych, a także poprawiając efektywność kompletacji.
 • Efektywny system przygotowywania zamówień: system przenośników optymalizuje pracę operatorów podczas przygotowywania zamówień.
 • Minimalizacja błędów przy kompletacji: system pick-to-light wskazuje operatorom produkty do pobrania, ograniczając ryzyko pomyłek, jakie zdarzają się przy ręcznej kompletacji.
Magazyn i Centrum Intendenckiego Zaopatrzenia Materiałowego
Wysokość regałów: 2,5 m
Długość regałów: 25,3 m
Szerokość regałów: 1,7 m
Prędkość przenośnika: 60 m/min

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę