Operator logistyczny Eralogistics usprawnia kompletację zamówień

Operator logistyczny Eralogistics usprawnia kompletację zamówień

Operator logistyczny Eralogistics usprawnia kompletację zamówień dzięki regałom z pomostami

Operator logistyczny Eralogistics usprawnia kompletację zamówień

Regały półkowe do kompletacji z pomostami i regały paletowe ulepszają funkcjonowanie obiektu Eralogistics

Regały półkowe na trzech kondygnacjach

W celu wykorzystania całej przestrzeni i optymalizacji pojemności magazynu regały półkowe mają wysokość 7 metrów. Aby umożliwić dostęp do wyższych kondygnacji, zostały na nich zamontowane pomosty.

Obiekt podzielony został na sektory w taki sposób, że na każdej z kondygnacji składowane są inne produkty. Na każdym poziomie pracuje określona liczba operatorów, która w zależności od zapotrzebowania i liczby złożonych zamówień ulega zmianie.

Trzy kondygnacje są skomunikowane ze sobą za pomocą podnośnika, który przemieszcza także wózki kompletacyjne pomiędzy piętrami. Na najniższej kondygnacji potwierdzane są zamówienia, towar jest pakowany i etykietowany oraz wystawiane są dokumenty przewozowe.

Regały paletowe

Zajmują największą część powierzchni magazynu. Stanowią idealny system do przechowywania palet z różnymi produktami pochodzącymi od odrębnych klientów firmy Eralogistics.

Regały paletowe są odpowiednie do magazynowania różnorodnych ładunków o zróżnicowanej wadze i gabarytach. Umożliwiają bezpośredni dostęp do składowanych ładunków, co usprawnia proces magazynowania i jednocześnie ułatwia kontrolę nad towarem.

Korzyści dla Klienta:

  • Sprawna kompletacja zamówień: dzięki magazynowaniu towaru zgodnie z jego właściwościami i zapotrzebowaniem zostaje zoptymalizowana praca operatorów i usprawniony proces przygotowywania zamówień.
  • Optymalne zarządzanie ładunkiem: regały oferują bezpośredni dostęp do towaru, a jednocześnie zapewniają możliwość klasyfikacji produktów w zależności od gabarytów i rotacji.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę