System <em>pick-to-light</em> zwiększa wydajność magazynu firmy AS Healthcare

System pick-to-light zwiększa wydajność magazynu firmy AS Healthcare

Optymalizacja procesu przygotowywania zamówień w celu zwiększenia przepustowości magazynu AS Healthcare

System <em>pick-to-light</em> zwiększa wydajność magazynu firmy AS Healthcare

Mecalux automatyzuje część magazynu AS Healthcare położonego nieopodal Paryża. Przełoży się to na wzrost efektywności kompletacji, oszczędność kosztów logistycznych i redukcję liczby błędów w obsłudze zamówień. Zastosowane rozwiązanie polega na instalacji regałów przepływowych z systemem pick-to-light oraz systemu przenośników rolkowych, który łączy strefę przygotowywania zamówień ze strefą konsolidacji i sortowania.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Centrum logistyczne AS Healthcare we Francji
  Długość regałów: 25,1 m i 22,3 m
  Wysokość regałów: 6,5 m i 6 m
  Maksymalna waga pojemnika: 10 kg
  Maksymalna waga palety: 800 kg
  Prędkość przenośników: 45 m/min
 • Pobierz PDF

Historia AS Healthcare

AS Healthcare to dział firmy outsourcingowej Arvato, która jest częścią międzynarodowego koncernu medialnego Bertelsmann.

Bertelsmann powstał w 1935 roku w Niemczech i działa obecnie w ponad 50 krajach, a wszystkie udziały spółki należą do jednej rodziny. W swojej działalności grupa kieruje się dążeniem do stałego udoskonalania swojej oferty w celu dostarczania swoim klientom najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie usług.

Działalność AS Healthcare
W 2000 roku spółka Arvato utworzyła AS Healthcare, dział świadczący kompleksowe usługi outsourcingowe dla sektora ochrony zdrowia, m.in. dla producentów leków i sprzętu medycznego. Mają one na celu usprawnienie współpracy z ich odbiorcami.

Zlokalizowane we francuskiej miejscowości Chanteloup-en-Brie centrum logistyczne AS Healthcare o powierzchni 18 000 m² realizuje wysyłkę 700 000 zamówień rocznie.

Potrzeby Klienta i rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux

Sprawność przygotowywania zamówień to decydujący aspekt konkurencyjności firmy. Dlatego ważne jest zapewnienie wysokiej jakości usługi, która umożliwi prawidłową i szybką realizację dużej liczby zamówień zawierających wiele różnych produktów o zróżnicowanej wielkości i wadze. Otrzymane zamówienia muszą zostać wysłane jeszcze tego samego dnia do szpitali, przychodni i aptek.

Aby spełnić te wymogi, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb centrum logistycznego AS Healthcare firma Mecalux zaproponowała zautomatyzowanie części procesu przygotowywania zamówień poprzez zastosowanie systemu przenośników rolkowych. Automatyzacja zagwarantuje efektywność kompletacji, a także pozwoli zredukować koszty logistyczne i zminimalizować liczbę błędów.

System przenośników to centralny obszar obiektu, który jest wyposażony w regały przepływowe z systemem pick-to-light, regały paletowe oraz dużą strefę konsolidacji, sortowania i wysyłki.

Strefa kompletacji: 400 metrów przenośników pick-to-light
Strefa przygotowywania zamówień składa się z dwóch bloków regałów przepływowych z systemem pick-to-light, które są przeznaczone do składowania pojemników z produktami o szybkiej rotacji, oraz z systemu przenośników znajdującego się przy regałach i prowadzącego do strefy konsolidacji zamówień.

Każdy poziom regału przepływowego jest lekko nachylony. Umożliwia to przesuwanie się ładunku pod wpływem grawitacji od wejścia do przeciwległego, położonego niżej końca, który znajduje się przy korytarzu obsługowym. Każdy regał ma trzy poziomy podzielone na kanały wyposażone w system pick-to-light – poprzez zapalenie się światła informuje on operatora, z którego miejsca i jaką liczbę jednostek magazynowych ma pobrać dla poszczególnych zamówień. Po pobraniu produktów i umieszczeniu ich w pojemniku operator wciska przycisk, aby potwierdzić wykonanie czynności.

Między regałami znajduje się przenośnik automatyczny, natomiast równolegle do niego, bezpośrednio przy regałach, usytuowane są przenośniki ręczne, które pełnią funkcję stołu do przygotowywania zamówień. Po skompletowaniu zamówienie przesuwane jest na pierwszy przenośnik, skąd kierowane jest do strefy konsolidacji i sortowania.

W górnej części regału i od strony korytarza obsługowego, który przeznaczony jest do uzupełnień stanu magazynowego, znajduje się kilka poziomów do składowania palet z zapasem produktów ulokowanych w kanałach przepływowych.

Strefa konsolidacji
W tym miejscu operatorzy weryfikują i pakują zamówienia, a także wystawiają dla nich dokumenty przewozowe (tzw. packing lists) oraz generują, drukują i naklejają etykiety adresowe.

Do wykonania czynności konsolidacyjnych niezbędne są opakowania o różnych rozmiarach, stoły do przygotowywania zamówień do wysyłki oraz komputery i drukarki.

W końcowej części systemu przenośników zapakowane zamówienia są sortowane według klientów lub tras. Następnie są umieszczane na paletach wysyłkowych i kierowane do trzech owijarek znajdujących się tuż przed rampami załadunkowymi. Owijarki służą do owijania folią ładunków umieszczonych na paletach w celu zapewnienia ich stabilności i zabezpieczenia przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

Strefa regałów paletowych
Pozostała część magazynu AS Healthcare jest wyposażona w regały paletowe o maksymalnie sześciu poziomach. Są one przeznaczone do składowania palet z produktami o większych rozmiarach oraz o różnej rotacji, a także palet z zapasem produktów ulokowanych na regałach przepływowych. Takie rozwiązanie zapewnia bezpośredni dostęp do każdej palety i optymalne zarządzanie ładunkami. Do obsługi palet operatorzy używają wózków wysokiego podnoszenia.

Jeden regał został przeznaczony do składowania lekkich ładunków. Znajdują się na nim poziomy dla produktów o niższej rotacji i mniejszych rozmiarach.

Korzyści dla Klienta:

 • Szybsze przygotowywanie zamówień: system przenośników i regały przepływowe z systemem pick-to-light optymalizują czynności wykonywane w procesie przygotowywania zamówień.
 • Niższe koszty eksploatacji: zarządzanie, przemieszczanie, pakowanie i sortowanie są zautomatyzowane, dlatego czynności te wymagają jedynie minimalnej liczby pracowników i środków.
Centrum logistyczne AS Healthcare we Francji
Długość regałów: 25,1 m i 22,3 m
Wysokość regałów: 6,5 m i 6 m
Maksymalna waga pojemnika: 10 kg
Maksymalna waga palety: 800 kg
Prędkość przenośników: 45 m/min

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę