Regały do kompletacji z pomostami i system przenośników usprawniają działalność sklepu internetowego dystrybutora części zamiennych dla sektora motoryzacyjnego

Regały do kompletacji z pomostami i system przenośników usprawniają działalność sklepu internetowego dystrybutora części zamiennych dla sektora motoryzacyjnego

Przenośniki przyspieszają kompletację zamówień w sklepie internetowym Automotive Factory Parts

Regały do kompletacji z pomostami i system przenośników usprawniają działalność sklepu internetowego dystrybutora części zamiennych dla sektora motoryzacyjnego

Automotive Parts Factory, francuski dystrybutor części zamiennych dla branży motoryzacyjnej, posiada w miejscowości Gennevilliers nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni 5000 m2, którego głównym zadaniem jest realizacja zamówień otrzymywanych drogą internetową. Mecalux dostarczył systemy magazynowe, w tym przenośniki łączące wszystkie obszary obiektu, co pozwoli usprawnić kompletację zamówień.

Potrzeby Automotive Parts Factory

Firma posiada bogatą ofertę części zamiennych, których odbiorcami są warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i producenci z branży motoryzacyjnej.

Z uwagi na zanotowany wzrost sprzedaży przedsiębiorstwo stanęło przed koniecznością zwiększenia pojemności swojego magazynu, a także wdrożenia rozwiązania, które umożliwiałoby klasyfikację produktów według ich rotacji i wielkości.

Automotive Parts Factory stawia sobie za cel sprzedaż najlepszej jakości produktów po konkurencyjnych cenach, dlatego przykłada szczególną wagę do redukcji kosztów operacyjnych.

Współpraca z Mecaluxem pozwoliła znaleźć sprawny system przygotowywania zamówień, dzięki któremu firma zapewnia efektywną obsługę klientom sklepu internetowego.

Rozwiązanie wdrożone przez Mecalux

Mecalux przeprowadził szczegółową analizę potrzeb Automotive Parts Factory i zaproponował regały do ręcznej kompletacji o wysokości 6,2 m z pomostami tworzącymi trzy kondygnacje.

System przenośników automatycznie transportuje przygotowane zamówienia do strefy, w której odbywa się ich konsolidacja.

Regały paletowe
Po bokach magazynu usytuowane są regały paletowe do składowania produktów o dużych rozmiarach i palet z zapasem towarów składowanych na regałach do kompletacji.

Regały do kompletacji zamówień
Magazyn jest podzielony na sektory, co pozwala w sposób zorganizowany składować jednostki magazynowe o dużym zróżnicowaniu. Rezultatem takiego zabiegu jest zwiększenie wydajności obiektu i usprawnienie procesu przygotowywania zamówień.

Operatorzy przemieszczają się w korytarzach, pobierając bezpośrednio z półek produkty wchodzące w skład poszczególnych zamówień. Podczas jednego przebiegu operator pobiera jednocześnie produkty do kilku zsumowanych zamówień.

Uzupełnianie stanu magazynowego odbywa się w godzinach najmniejszego natężenia pracy w zakresie kompletacji zamówień.

W głównych korytarzach zamontowany jest podest. Na jego górnej kondygnacji znajduje się system przenośników, a na dolnej – kolejne regały.

Dolna kondygnacja
Regały zamontowane w centrum logistycznym Automotive Parts Factory wyróżniają się tym, że dostęp do składowanych na nich towarów jest bardzo dogodny, co ułatwia obsługę. Ponadto ich zaletą jest duża wszechstronność, ponieważ są wyposażone w dodatkowe elementy, które umożliwiają umieszczanie na nich wszystkich rodzajów jednostek magazynowych niezależnie od wielkości.

Korytarze mają szerokość umożliwiającą operatorom przemieszczanie się na wózkach w celu pobrania produktów lub uzupełnienia ich stanu. Dla ułatwienia pracy operatorów utworzone zostało przejście biegnące prostopadle do bloku regałów od jednego do drugiego jego końca.

Górna kondygnacja
Na górnej kondygnacji regałów została zamontowana antresola, która w razie wzrostu sprzedaży w przyszłości, a co za tym idzie konieczności zwiększenia pojemności magazynu, umożliwi montaż kolejnych regałów.

System przenośników
Przenośniki łączą wszystkie trzy kondygnacje, kończąc swój bieg w strefie konsolidacji zamówień, gdzie odbywa się sortowanie i pakowanie produktów pochodzących z różnych stref magazynu.

Rozwiązanie to umożliwia operatorom pracę jedynie w przydzielonych im obszarach, pozwalając ograniczyć do minimum konieczność ich przemieszczania się w celu kompletacji produktów wchodzących w skład poszczególnych zamówień.

Strefa konsolidacji zamówień
Gdy pojemnik z produktami znajdzie się na najniższej kondygnacji, jest kierowany do jednego z czterech kanałów. Następnie produkty są rozdzielane na wózki według zamówień, po czym odbywa się weryfikacja, pakowanie, etykietowanie i wystawianie dokumentów przewozowych.

Gotowe zamówienia są kierowane do:

  • Wysyłki masowej – wówczas produkty układane są na paletach i ładowane na ciężarówki.
  • Wysyłki indywidualnej.
  • Punktu sprzedaży i odbioru osobistego.

Moduł sterujący Galileo
Zainstalowany w Automotive Parts Factory system zarządzania magazynem stale komunikuje się z opracowanym przez Mecalux modułem sterującym Galileo.

Oprogramowanie to wydaje polecenia umożliwiające ruch przenośników i kieruje pojemniki z produktami do odpowiednich stref magazynu.

Korzyści dla Klienta:

  • Elastyczność procesu: układ magazynu zapewnia elastyczność w zakresie przygotowywania zamówień. Do obsługi każdej kondygnacji przydzielona jest odpowiednia liczba pracowników, uzależniona od zapotrzebowania.
  • Optymalizacja zarządzania towarem: regały pozwalają na bezpośredni dostęp do składowanych na nich produktów, a ponadto są wyposażone w elementy umożliwiające klasyfikację produktów według wielkości i innych cech.
  • Szybki system przygotowywania zamówień: automatyczny system przenośników łączy poszczególne strefy magazynu i usprawnia kompletację, ponieważ operatorzy nie muszą przemieszczać się po całym obiekcie, aby zebrać produkty wchodzące w skład zamówień.
System magazynowy
Pojemność magazynowa: 1278 palet
Wysokość regałów: 6,2 m
Długość przenośników: 70 m
Prędkość przenośników: 25 m/min

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę