Automatyczny magazyn samonośny o dużej pojemności dla Lantmännen Unibake w Polsce

16/10/2017

Mecalux otrzymał od firmy Lantmännen Unibake, jednego z największych w Polsce producentów pieczywa, zamówienie na realizację nowego automatycznego magazynu samonośnego o wysokości 40 m i pojemności około 16 000 palet. Projekt uwzględnia perspektywy dalszego rozwoju firmy, zapewniając możliwość przyszłej rozbudowy obiektu.

Automatyczny magazyn samonośny

Magazyn samonośny będzie się składał z dwóch stref składowania: strefy dla warunków temperatury do -20oC obsługiwanej przez pięć układnic automatycznych o podwójnej głębokości oraz strefy składowania dla produktów magazynowanych w dodatniej temperaturze, która będzie obsługiwana przez jedną układnicę automatyczną także o podwójnej głębokości. Zatem w pierwszym etapie inwestycji zainstalowane zostanie łącznie sześć układnic automatycznych.

Przednia część obiektu, w której znajdzie się automatyczny system przenośników, będzie się składała z dwóch kondygnacji. Na dolnej kondygnacji będą usytuowane wejście i wyjście mroźni oraz strefa wysyłki towarów z obszerną strefą buforową. Natomiast na górnej kondygnacji będzie się odbywało przyjmowanie towarów do głównej mroźni.

Lantmännen Unibake to międzynarodowy koncern z siedzibą w Danii będący jednym z głównych dostawców świeżego i mrożonego pieczywa w Europie. W ostatnich latach firma w szybkim tempie rozszerza swoją działalność na światowych rynkach i posiada obecnie zakłady w Danii, Polsce, Belgii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.