Magazyny samonośne

Magazyny samonośne

Optymalne rozwiązanie do składowania na dużych wysokościach przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni. Możliwość zastosowania zarówno tradycyjnych, jak i automatycznych systemów.

Magazyny samonośne to zaawansowane osiągnięcie inżynierii, w którym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku.

Magazyny samonośne

710c4c78-6737-b406-1fbb-6b7caf5f1734

Magazyny samonośne

90a16cca-8381-8b6b-1394-ab02e4134994

Magazyny samonośne

76aff0dd-75fd-bc7d-0fb1-04b9f79ccff3

Magazyny samonośne

099b29ec-4f18-8c91-d4d4-4cb1963a5df4

Magazyny samonośne

0a21fad6-ab37-8ec2-9952-6d7f379d82fc

Magazyny samonośne

db58d019-a186-56db-63a3-38e1c4744128

Magazyny samonośne

01b67208-9c00-3da7-546f-473388ef4d4d

Magazyny samonośne

d3b8df9e-8460-b2c5-b611-49e65bbdf285

Magazyny samonośne

fe5f6f4f-5c81-ae8f-339f-d2a02b3f8f21

Magazyny samonośne

f3cfdce8-f680-efca-4f89-102cb22e5d75

Magazyny samonośne

b2e0af05-4295-c40a-80c6-2fc6326c30af

Magazyny samonośne

efe703f0-b2a3-af22-2eab-51f6775dfd16

Magazyny samonośne

0b0ae832-1c9e-f0de-b233-986e02ace790

Magazyny samonośne

c1ce5b23-053f-4c16-0bd9-3b9da9987bc3

Metoda budowy magazynu, w którym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych. Budowle te są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak parcie wiatru czy ciężar zalegającego na dachu śniegu.

Magazyny samonośne mogą osiągać wysokość przekraczającą 40 metrów. Jest ona ograniczona jedynie przez obowiązujące lokalnie przepisy budowlane oraz zasięg stosowanych urządzeń manipulacyjnych.

Zalety

  • Uproszczenie cyklu inwestycji budowlanej.
  • Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej.
  • Możliwość magazynowania szerokiego wachlarza towarów: palet, kontenerów, ładunków o dużej masie i gabarytach.