Magazyny samonośne

Magazyny samonośne

Optymalne rozwiązanie do składowania na dużych wysokościach przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni. Możliwość zastosowania zarówno tradycyjnych, jak i automatycznych systemów.

Magazyny samonośne to zaawansowane osiągnięcie inżynierii, w którym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku.

Prośba o informację i/lub ofertę

Metoda budowy magazynu, w którym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych. Budowle te są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak parcie wiatru czy ciężar zalegającego na dachu śniegu.

Magazyny samonośne mogą osiągać wysokość przekraczającą 40 metrów. Jest ona ograniczona jedynie przez obowiązujące lokalnie przepisy budowlane oraz zasięg stosowanych urządzeń manipulacyjnych.

Zalety

  • Uproszczenie cyklu inwestycji budowlanej.
  • Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej.
  • Możliwość magazynowania szerokiego wachlarza towarów: palet, kontenerów, ładunków o dużej masie i gabarytach.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę