Logistyką firmy Denver będzie zarządzał system Easy WMS w wersji SaaS

14/09/2022

Włoski producent rowerów, firma Denver, wdroży oprogramowanie magazynowe Easy WMS w swoim magazynie w miejscowości Tarantasca koło Turynu, aby usprawnić proces logistyczny.

Easy WMS będzie zarządzał magazynem producenta rowerów firmy Denver

„Chcemy zoptymalizować proces odbywający się w naszym magazynie i wyeliminować ryzyko błędów” – deklaruje Davide Marino, Kierownik Produkcji w firmie Denver, której priorytetem jest zapewnienie miłośnikom rowerów sprawnej realizacji zamówień.

Aby ten cel osiągnąć, Denver wdroży system zarządzania magazynem Easy WMS, który będzie kierował pracą operatorów i nadzorował proces na każdym etapie. Operatorzy będą się komunikować z systemem, korzystając z terminali radiowych. „Wyświetlane na terminalach wskazówki pomogą operatorom szybko wykonywać wszystkie czynności” – wyjaśnia Kierownik Produkcji.

Firma wybrała Easy WMS w wersji SaaS, czyli jako usługę w chmurze. W wariancie tym system zainstalowany jest na zewnętrznym serwerze dostawcy, a dostęp do jego funkcjonalności uzyskiwany jest z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. „Easy WMS działający w chmurze będzie się dopasowywać do natężenia pracy i potrzeb naszej firmy” – podkreśla Davide Marino.

Dzięki systemowi Easy WMS firma Denver będzie mogła lepiej zorganizować pracę swojego magazynu poprzez optymalizację całego procesu, zwłaszcza na etapach składowania towaru i przygotowywania zamówień. Niezwykle przydatną funkcją oprogramowania jest możliwość monitorowania zapasów w czasie rzeczywistym, co pozwoli kontrolować dostępność i lokalizację pozycji asortymentowych. Cyfryzacja umożliwi zatem zmodernizowanie logistyki, tak aby spełniała dzisiejsze wymogi klientów.

4000 rowerów dziennie

Od momentu rozpoczęcia działalności w 1996 roku włoski producent rowerów Denver nieustannie się rozwija, realizując swoje dwa podstawowe cele: zwiększenie konkurencyjności na rynku europejskim i promowanie rowerów elektrycznych. Do głównych wartości firmy należą mobilność, poszanowanie środowiska oraz zrównoważony rozwój.