corporate

System Zarządzania Magazynem | Easy WMS

Osiągnięcie maksymalnej konkurencyjności w łańcuchu dostaw

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Wzrost wydajności dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych

Easy WMS umożliwia skuteczne zarządzanie zarówno małymi magazynami obsługiwanymi ręcznie, jak również złożonymi instalacjami automatycznymi.

Korzyści płynące z wdrożenia Easy WMS?

 • Elastyczność, adaptowalność i skalowalność. Zdolność dostosowywania się do zachodzących zmian, takich jak: wdrażanie nowych technologii, zmienność popytu, wzrost sprzedaży itd.
 • Kontrola. Całkowita kontrola stanu magazynowego pod względem ilości, pochodzenia, lokalizacji oraz miejsca docelowego. Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym.
 • Usługi. Wysoki poziom usług, eliminacja błędów i opóźnień w dostawach.
 • Zarządzanie przepływem. Stały przepływ produktów oraz informacji.
 • Integracja z dowolnym systemem ERP. Usprawnienie komunikacji między procesami, począwszy od produkcji do dostarczenia produktów do klienta końcowego.
Do
40%
lepsze wykorzystanie pojemności magazynowej
Do
30%
mniej operacji manipulacji
Do
99%
wyeliminowanych błędów
 • Rentowność. Szybki zwrot inwestycji dzięki natychmiastowym korzyściom.
 • Zmniejszenie kosztów logistycznych. Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i kosztów operacyjnych.
 • Wysoka precyzja i szybkość realizacji procesów ręcznej kompletacji. Przyspieszenie operacji i znaczne ograniczenie liczby błędów.
 • Automatyzacja przepływu informacji oraz procesów. Aktualizacje informacji w czasie rzeczywistym, co usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Rozwój. Łatwość adaptacji do nowych tendencji na rynku, takich jak strategia omnichannel i rosnące wymogi w branży e-commerce, przygotowywanie zamówień w falach oraz cross-docking.
 

System zarządzania magazynem Easy WMS kontroluje i optymalizuje wszystkie procesy i operacje realizowane w magazynie

Najlepsze narzędzie do zarządzania i stabilizacji rozwoju firmy

Easy WMS to kompleksowe, skalowalne i elastyczne oprogramowanie z funkcjami umożliwiającymi zarządzanie towarem należącym do kilku właścicieli, opcją multisite oraz możliwością obsługi w kilku językach. Oprogramowanie to stanowi kluczowy element optymalizacji działania magazynu bez względu na jego wielkość i rodzaj. Kontroluje, koordynuje i zarządza ogółem operacji i procesów zachodzących w magazynie, zwiększając efektywność w obszarach: przyjęcia, składowania, przygotowania zamówień oraz wysyłki.

Dwie formy architektury zapewniają skalowalność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdej firmy:

 • Model SaaS (Software as a Service)

  Jest to model oparty na wdrażaniu w chmurze ze 100% interfejsem Web. Po dokonaniu opłaty abonamentowej i w zależności od zamówionego poziomu funkcjonalności klient uzyskuje dostęp do Easy WMS, powiązanych aplikacji i możliwość ich aktualizacji. Dostęp do programu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Model SaaS pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt komputerowy (infrastrukturę serwerową). Opłata miesięczna obejmuje również wsparcie techniczne. Dzięki tej opcji skrócony zostaje czas implementacji oraz następuje obniżenie kosztów użytkowania.

 • Model on-premise
  W przypadku modelu on-premise zarówno oprogramowanie, jak i niezbędny sprzęt komputerowy znajdują się w obiekcie klienta.
  W hierarchii oprogramowania w organizacji Easy WMS jest warstwą usytuowaną poniżej warstwy systemu zarządzania firmą (ERP), od którego otrzymuje polecenia wykonania danej operacji (spodziewane wejścia, zamówienia do wysłania itp.) i do którego odsyła informacje o wyniku przeprowadzonych operacji. Jest to komunikacja bezpośrednia i przy minimalnych możliwościach błędu w transmisji danych, co pozwala osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa i stabilności.

Easy WMS dostępny jest w trzech poziomach funkcjonalności, co pozwala na jego dostosowanie do rzeczywistych potrzeb każdej firmy i obniżenie kosztów wdrożenia. W każdej chwili można przejść na inny poziom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Zostaw swoje dane, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

Dlaczego warto wybrać system Easy WMS od Mecalux Software Solutions?

 • Wsparcie kompleksowego dostawcy rozwiązań z zakresu intralogistyki i cyfryzacji z ponad 55-letnim doświadczeniem

 • Ponad 400-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania

 • Ponad 1100 realizacji w 36 krajach Europy i Ameryki

 • Nieustanne inwestowanie w badania i rozwój oraz ciągłe wprowadzanie innowacji: okresowe aktualizacje i nowe funkcjonalności