Hispack 2018 kładzie akcent na logistykę, aby pokazać rolę opakowania w całym łańcuchu dostaw

12/02/2018

Hispack 2018W dniach 8–11 maja 2018 roku w obiekcie Gran Vía barcelońskiego kompleksu wystawienniczo-konferencyjnego Fira odbędą się targi opakowań Hispack 2018. Około 50 spośród 700 wystawców to przedsiębiorstwa specjalizujące się w logistyce wewnętrznej oraz obsłudze i magazynowaniu towaru. Oprócz ekspozycji organizatorzy zapewnią specjalistom z branży logistycznej bogaty program wydarzeń towarzyszących, takich jak m.in. konferencje, dyskusje i debaty. Dyrektor targów Hispack, Xavier Pascual, na prośbę zespołu redakcyjnego Mecaluxu prezentuje główne osie tematyczne, wokół których skupi się 17. edycja tej ważnej na iberyjskim rynku opakowań imprezy.
 

Wywiad z Xavierem Pascualem, dyrektorem targów Hispack 2018


Jaka będzie najbliższa edycja targów Hispack 2018?

Perspektywy są bardzo dobre, ponieważ branża opakowaniowa jest w dobrej kondycji, a ogólna koniunktura gospodarcza jest sprzyjająca. Na pół roku przed terminem imprezy zajęta jest większa powierzchnia wystawiennicza niż w 2015 roku.

Hispack będzie zajmować 35 000 m2 netto w trzech pawilonach obiektu Gran Vía, gdzie zgromadzi się 700 bezpośrednich wystawców, co stanowi 12-procentowy wzrost powierzchni i 15-procentowy wzrost liczby stoisk w stosunku do edycji sprzed trzech lat. Chcemy pokazać, że opakowanie jest elementem, który odgrywa coraz ważniejszą rolę w ogólnej strategii każdego przedsiębiorstwa, nie tylko w zakresie kształtowania odczuć klienta względem marki, lecz także w obszarze wymagań technicznych związanych z procesami wytwarzania i przechowywania produktów oraz aspektami dotyczącymi łańcucha dostaw i punktów sprzedaży.

Skąd pomysł, by uwydatnić logistykę?

W tym roku idziemy o krok dalej i kładziemy akcent na logistykę, aby pokazać rolę opakowań w całym łańcuchu dostaw, ponieważ są one nieodzownym elementem na etapie dystrybucji i sprzedaży produktów.

Logistyka stanowi jedną z czterech osi tematycznych najbliższej edycji targów Hispack obok automatyzacji i cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju oraz wrażeń i doświadczeń użytkownika. Chcielibyśmy, aby rozwiązania zaprezentowane przez 50 firm związanych z logistyką oraz przygotowany program wydarzeń towarzyszących przyciągnęły osoby decyzyjne w kwestiach logistyki, produkcji, transportu bliskiego, automatyzacji, dostaw i zakupów w najważniejszych firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.Cykl życia opakowania

Na czym polega związek logistyki z opakowaniami?

Jak już wspomniałem, opakowania mają istotne znaczenie w procesach logistycznych, każdy fizyczny towar musi być bowiem opakowany i zabezpieczony, aby można było go transportować od producenta do konsumenta w ramach łańcucha dostaw. W tym kontekście Hispack ma pokazać – a przede wszystkim połączyć – trzy warstwy, w których zachodzi ten związek między opakowaniami i logistyką: procesy intralogistyczne zachodzące w przedsiębiorstwach, optymalizację procesów logistycznych samej branży opakowaniowej i wreszcie usprawnianie czynności odbywających się w ramach łańcucha dostaw w różnych sektorach przemysłu mających do czynienia z towarami pakowanymi. W tym zakresie opakowania również przyczyniają się do automatyzacji i cyfryzacji logistyki, dając możliwość śledzenia produktu i zapewniając informacje w czasie rzeczywistym w ciągu całego procesu.

Jak duże jest zainteresowanie targami Hispack, a konkretnie branżą logistyczną, na arenie międzynarodowej?

W tym roku spodziewamy się wzrostu międzynarodowego zainteresowania, ponieważ hiszpański rynek opakowań staje się znów atrakcyjny dla firm z innych krajów. Szacujemy, że prawie jedna trzecia bezpośrednich wystawców na targach Hispack będzie pochodziła spoza naszego kraju. Zaraz po Hiszpanii w tej chwili plasują się Włochy, a dalej Turcja, Niemcy, Francja, Holandia, Portugalia i Chiny.

Mamy także nadzieję gościć zagranicznych wystawców z branży logistycznej.

Czego poszukują osoby odwiedzające targi Hispack?

Hispack przyciąga specjalistów z różnych branż, takich jak spożywcza, chemiczna, farmaceutyczna, kosmetyczna, perfumeryjna czy elektroniczna, a także przedstawicieli sektora dystrybucyjnego.

Wszystkich łączy jedno: poszukiwanie nowych rozwiązań sprzętowych, technologicznych, procesowych, materiałowych i opakowaniowych dostosowanych do ich potrzeb.

Odbiorcy opakowań

Czym wyróżnia się Hispack na tle innych targów branżowych?

Hispack to duże targi branży opakowaniowej na rynku iberyjskim, które wyróżniają się znaczną siłą przyciągania najważniejszych przedstawicieli całego ekosystemu związanego z opakowaniami – zarówno strony podażowej, jak i popytowej. Sprawiamy, że w jednym miejscu znajduje swój punkt styczny wiele obszarów, z czego mogą korzystać i wystawcy, i odwiedzający. Potrafimy także stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i wzajemnych kontaktów związanych z opakowaniami, która jest przydatna dla specjalistów z różnych branż.

Mamy również wkład we wspieranie internacjonalizacji tej branży, ponieważ wiele małych i średnich przedsiębiorstw dzięki kontaktom nawiązanym na naszych targach lub udziałowi w spotkaniach biznesowych prowadzi obecnie sprzedaż na rynkach zagranicznych.
 

Xavier Pascual

Najbliższe targi Hispack to już piąta edycja, którą kieruje pochodzący z Barcelony 55-letni Xavier Pascual. Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu targami zdobył w trakcie wieloletniej pracy w centrum targowym Fira w Barcelonie, którą zajmuje się od 1989 roku. Od tego czasu kierował kilkunastoma wystawami z różnych branż. Od 2014 zarządza jednostką organizacyjną Firy, Packaging, Printing & Retail, która organizuje m.in. targi Hispack i Graphispag. Jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie marketingu i przedsiębiorczości. Wykłada na różnych kierunkach Uniwersytetu im. Opata Oliby w Barcelonie i Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki przy Uniwersytecie Barcelońskim.