Lar: automatyczna mroźnia do składowania artykułów spożywczych

30/06/2021

Brazylijska spółdzielnia spożywcza Lar Cooperativa Agroindustrial wyposaży swoje centrum logistyczne w Medianeirze w automatyczny magazyn paletowy zarządzany przez Easy WMS firmy Mecalux. W mroźni będzie panować stała temperatura -25ºC. Jej automatyzacja ma na celu utrzymanie łańcucha chłodniczego oraz eliminację konieczności pracy operatorów wewnątrz mroźni.

Nowy magazyn automatyczny żywności spółdzielni Lar Cooperativa Agroindustrial

W mroźni o wysokości 26 m powstaną trzy korytarze z regałami o podwójnej głębokości po obu stronach. Rozwiązanie to pozwoli maksymalnie wykorzystać kubaturę budynku, zapewniając miejsce do składowania 6864 palet i przyczyniając się do ograniczenia zużycia energii w przeliczeniu na paletę.

Priorytetem spółdzielni Lar Cooperativa Agroindustrial jest zapewnienie jak najlepszych warunków składowania żywności. Dlatego aby uniknąć nagłych zmian temperatury, utrat chłodu oraz kondensacji wilgoci, w mroźni powstanie pomieszczenie przejściowe, w którym towar będzie tymczasowo składowany, zanim trafi do mroźni oraz po jej opuszczeniu.

Przebieg procesu odbywającego się w obiekcie będzie nadzorował system zarządzania magazynem Easy WMS, gwarantując pełną identyfikowalność produktów od momentu ich przyjęcia do mroźni aż do wysyłki odbiorcom.

Poprzez automatyzację chcemy zyskać większą elastyczność procesu logistycznego, a także identyfikowalność produktów oraz szereg innych korzyści, takich jak niższe koszty działalności (energii elektrycznej i pracownicze), szybszy przepływ ładunków oraz większa pojemność magazynowa.

Douglas Demenech, Inżynier Mechanik w spółdzielni Cooperativa Agroindustrial Lar

O spółdzielni Lar Cooperativa Agroindustrial

Lar Cooperativa Agroindustrial to założona w 1964 roku brazylijska spółdzielnia zrzeszająca podmioty zajmujące się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Jej misją jest produkcja najwyższej jakości artykułów spożywczych. Aby to osiągnąć, stosuje najnowsze technologie we wszystkich procesach, a także posiada laboratorium, w którym przeprowadza badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne swoich produktów.