Mecalux stworzył nowe oprogramowanie magazynowe Mecalux Easy®

27/02/2009

Firma Mecalux wprowadza na rynek nowy produkt o nazwie Mecalux Easy®. Jest to nowe oprogramowanie do zarządzania magazynem, które może być z powodzeniem stosowane we wszelkiego rodzaju firmach. Premiera Mecalux Easy® będzie miała miejsce jednocześnie w 16 krajach, w których Grupa Mecalux posiada bezpośrednie przedstawicielstwa handlowe. Mecalux kieruje ten produkt do wszelkiego rozmiaru firm z najróżniejszych branż. Nasze oprogramowanie może być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, począwszy od małej firmy posiadającej konwencjonalny magazyn a skończywszy na firmie zajmującej się kontrolą logistyczną lotniska. Różne poziomy oprogramowania są odpowiedzią na wszelkiego typu zapotrzebowania. Najprostsze poziomy, zapewniające także optymalne działanie magazynu, mogą być wdrożone w zaledwie dwa tygodnie.

Mecalux Easy składa się z 6 różnych poziomów. Pierwszy i drugi jest przeznaczony do zastosowania w magazynach konwencjonalnych, trzeci w podstawowym magazynie automatycznym, a począwszy od czwartego poziomu wymagane są bardziej zaawansowane specyfikacje, większy stopień automatyzacji oraz analiza indywidualnych potrzeb każdej firmy. Mecalux stworzył już ponad 150 aplikacji i stawia sobie za cel, aby oprogramowanie Mecalux Easy® stało się, dzięki łatwej instalacji, standardem w branży. Ponadto, firma zapewni wszystkim klientom ciągły serwis techniczny dostępny 24 godziny na dobę. Główne zalety Mecalux Easy® to: zwiększenie wydajności magazynu, usprawnienie obrotu towarów, optymalizacja przygotowywania zamówień, łatwiejsze sporządzanie inwentaryzacji on-line i skrócenie czasu zarządzania zapasem materiałów.

Prostsza obsługa magazynu
Mecalux Easy®, jako owoc długich badań i dużego doświadczenia w zarządzaniu magazynem, jest produktem upraszczającym codzienne czynności we wszelkiego rodzaju magazynach. Dzięki zastosowaniu standardowych systemów oprogramowanie jest kompatybilne z jakimkolwiek systemem stosowanym w firmie klienta. Oprogramowanie Mecalux Easy® zostało stworzone, opracowane i opatentowane w całości przez firmę Mecalux. Umożliwia ono obniżenie kosztów logistycznych związanych z przestrzenią, czasem, produktywnością, zasobami fizycznymi i ludzkimi oraz stratami, zapewniając jednocześnie całkowitą kontrolę nad magazynem, co pozwala na polepszenie jakości obsługi klienta przy zachowaniu dużej elastyczności.

Serwis Obsługi Klienta 24/7; Firma Mecalux posiada telematyczny serwis pomocy technicznej i obsługi klienta dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, zapewniający obsługę operacyjną każdego magazynu, pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów, odpowiedź na wszelkie wątpliwości i pytania oraz pomoc w osiągnięciu optymalnych osiągów pracy instalacji u każdego klienta.

Mecalux Easy® to system o dużym potencjale umożliwiający stopniowe zwiększanie złożoności funkcji i marginesu automatyzacji magazynu. Poziom 1 oferuje łatwe i szybkie w instalacji rozwiązania logistyczne, a poziom 2 jest idealny do średnich magazynów ręcznych o standardowych wymogach. Obydwa poziomy mogą być stosowane zarówno w magazynach automatycznych jak i konwencjonalnych. Poziom 3 przeznaczony jest do instalacji w magazynach automatycznych, a poziom 4 jest stosowany w takich magazynach, w których wyamagana jest wstępna analiza przed wdrożeniem systemu. Poziom 5 stosuje się w systemach złożonych. Jest to rozszerzenie poziomu 4-go, posiadającego więcej funkcji – poziom idealny dla magazynów w większości zautomatyzowanych. Ostatni poziom 6 przeznaczony jest do zastosowania w specjalnych i wyłącznych systemach magazynowych. Oczywiście, w tych wypadkach Mecalux przygotowuje kompletną analizę indywidualnych potrzeb klienta. Poziom ten jest stosowany między innymi do kontroli logistycznej lotnisk lub dużych magazynów o wysokiej wydajności i intensywnym przepływie towarów.

Centrum Technologiczne w Gijón
Oprogramowanie Mecalux Easy® zostało stworzone w dziale automatyzacji w Barcelonie i w nowym Centrum Technologicznym w Gijón. Produkt ten jest odpowiedzią firmy Mecalux na zapotrzebowanie przedsiębiorstw chcących polepszyć niewielkim kosztem swoją konkurencyjność i skuteczność działania. Oprogramowanie Mecalux Easy® zwiększa w znaczącym stopniu skuteczność procesów produkcji, dystrybucji oraz kontroli zapasów materiałowych, pozwalając jednocześnie firmom na dostosowanie do swoich potrzeb produkcyjnych. Mecalux planuje zainwestować w fabrykę w Gijón prawie 23 mln euro, co przekształci ją w jedno z głównych centrów zajmujących się ekspansją i rozwojem technologicznym firmy.