Mecalux wprowadza nowe rozwiązania rozszerzające funkcjonalności programu Easy WMS

21/01/2018

Mecalux Software Solutions opracował nowe aplikacje, dzięki którym Easy WMS stanie się narzędziem bardziej kompletnym i spełni konkretne potrzeby jego użytkowników, zapewniając im kontrolę nad wszystkimi, nawet najbardziej złożonymi czynnościami odbywającymi się w ramach łańcucha dostaw. Aplikacje Supply Chain Analytics Software, Labor Management System, Multi Carrier Shipping Software oraz systemy zarządzania magazynem dla sklepów internetowych i zakładów produkcyjnych to dla każdego przedsiębiorstwa gwarancja konkurencyjności poprzez maksymalizację efektywności i wydajności magazynu.

Pięć nowych modułów w oprogramowaniu magazynowym Easy WMS

Supply Chain Analytics Software. Program ten w szybki i prosty sposób dokonuje pomiaru różnych wskaźników związanych z łańcuchem dostaw, umożliwiając kierownictwu bezpośredni wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stałe monitorowanie przebiegu wszystkich czynności, tak aby na podstawie uzyskanych informacji możliwe było podejmowanie bardziej trafnych decyzji. System pozwala tworzyć własne, spersonalizowane panele, jak również zawiera zestaw gotowych paneli, które są bardzo przydatne na samym początku jego użytkowania (panel przyjęć, panel wydań, panel klientów, panel jakości, panel zajętości oraz panel wydajności).

Labor Management System. Jest to program, który rejestruje faktyczny czas wykonywania poszczególnych czynności przez pracowników i porównuje go z oczekiwanym czasem. Dzięki temu łatwiejsze staje się prognozowanie i planowanie pracy do wykonania w danym dniu, przez daną zmianę, dla danego zadania i w danej strefie, co pozwala przydzielić odpowiednią liczbę pracowników w zależności od natężenia pracy. Przekłada się to na lepszą wydajność magazynu i większą oszczędność kosztów pracowniczych.

Multi Carrier Shipping Software. Narzędzie to nawiązuje automatycznie łączność z głównymi firmami transportowymi, co sprawia, że pakowanie i etykietowanie towaru odbywa się sprawniej i jest lepiej skoordynowane. Program współpracuje z przewoźnikami zarówno offline (generując i drukując etykiety oraz raport z wykazem jednostek ładunkowych przeznaczonych do transportu), jak i online (łącząc się z nimi za pomocą usługi internetowej, która umożliwia wydrukowanie etykiety i uzyskania kodu do śledzenia przesyłki).

Oprogramowanie Easy WMS zostało rozszerzone o pięć modułów dostarczających nowe funkcjonalności

WMS dla e-commerce. Jest to rozszerzenie systemu zarządzania magazynem Easy WMS, które usprawni obsługę różnych sposobów przygotowywania zamówień w sklepie internetowym. W oparciu o dowolnie skonfigurowane reguły ułatwia przyjmowanie towaru pojedynczo, przygotowywanie zamówień just-in-time, rozdzielanie przyjętego towaru na wiele zamówień i łączenie wielu zamówień.

WMS dla zakładów produkcyjnych. Jest to program, którego zadaniem jest dostosowywanie poziomu produkcji do popytu poprzez określanie ilości surowców niezbędnej do wytworzenia gotowych produktów. Ponadto generuje on raporty zawierające dane dotyczące zleceń produkcji, wykorzystania surowców, stanu magazynowego gotowych produktów i liczby gotowych produktów wydanych z magazynu. Dane te są niezwykle przydatne przy określaniu czasu pracy czy liczby pracowników potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań oraz przy podejmowaniu strategicznych decyzji zmierzających do zoptymalizowania łańcucha produkcji.


Więcej informacji i porad znajduje się na stronie www.mecalux.pl/oprogramowanie-magazynowe.