Mecalux zatwierdza rok obrachunkowy 2008 wynikiem sprzedaży wynoszącym 636 mln euro

15/06/2009

Zarząd firmy Mecalux zatwierdził podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu dzisiejszym, wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2008. Sprzedaż grupy w roku 2008 wyniosła 636 mln euro, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do roku 2007. Na rynkach Europy Południowej (Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia) w roku 2008 sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie, a rynki Europy Centralnej i Wschodniej odnotowały bardzo pozytywny wzrost sprzedaży o 30% w porównaniu z rokiem 2007. Amerykańskie rynki strefy NAFTA odnotowały spadek sprzedaży o 3%, związany z aktualną sytuacją ekonomiczną, a sprzedaż na rynkach Ameryki Południowej wzrosła o 53%.

Pozycja lidera w Ameryce i orientacja na automatykę magazynową
Strategia rozwoju wytyczona przez grupę Mecalux bazuje na ciągłym wzroście i utrzymaniu pozycji lidera na amerykańskim rynku oraz skupieniu działań na B+R, konsolidacji działu robotyki oraz rozwoju oprogramowania do zarządzania magazynem Mecalux Easy.

Ponadto, podczas zgromadzenia przeanalizowano niedawny zakup spółek UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. i Conco-Tellus Inc. za kwotę 30 mln dolarów. Firma Mecalux zyskała 4 nowe zakłady produkcyjne poprzez nabycie fabryki Pontiac (Illinois) i Sumter (Karolina Południowa) oraz meksykańskich oddziałów grupy posiadających fabryki w Mexicali i Matamoros. Zakup ten oznacza też dla firmy MECALUX przejęcie sieci handlowej i wszystkich praw własności przemysłowej. Amerykański oddział MECALUX przyjął nazwę INTERLAKE MECA