Sieć logistyczna firmy Casintra: struktura multimagazyn i multiklient zarządzana przez Easy WMS

21/12/2016

Firma transportowa Casintra, świadcząca usługi operatora logistycznego, zainstalowała oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux. System WMS zarządza operacjami zachodzącymi we wszystkich podległych mu magazynach (struktura multimagazyn) w Asturii (Siero i Gijon) i Barcelonie. Każdy z tych obiektów oparty jest na strukturze multiklient i przechowuje towary pochodzące z różnych przedsiębiorstw.

Oparty na chmurze Easy WMS stanowi idealne rozwiązanie dla Casintry, gdyż dzięki niemu firma wdrożyła zarządzanie logistyką przy minimalnym wkładzie finansowym w infrastrukturę sprzętową (mimo braku jakiegokolwiek systemu komunikacji ze swoimi klientami i dostawcami). To pozwoliło przedsiębiorstwu zachować swoją pozycję na rynku dzięki dostosowaniu się do zachodzących zmian i wymagań swoich klientów, a także zwiększyć ekspansję na inne rynki. W ten sposób Casintra ma możliwość zachowania swojej pozycji na rynku oraz dostosowania się do wymagań i zmian.

Firma nie musiała rozbudowywać swoich serwerów bądź uciekać się do zakupu innej infrastruktury sprzętowej. Zamiast tego mogła ponownie wykorzystać swoje komputery do skomunikowania się z aplikacją firmy Mecalux poprzez Internet. Casintra zainstalowała jedynie sprzęt niezbędny w procesie zarządzania magazynem, w tym terminale RF oraz drukarki etykiet.

Easy WMS jest tak zaprogramowany, aby Casintra mogła zwiększać lub zmniejszać zasoby i pojemność w zależności od potrzeb swojego przedsiębiorstwa.

Oparty na chmurze Easy WMS firmy Mecalux umożliwia przedsiębiorstwu Casintra pracę ze swoimi klientami w trybie online przy niskich kosztach operacyjnych. Wykorzystując w pełni technologie oparte na chmurze, Mecalux podłączył magazyn z systemem ERP SAP R/3 należącym do jednego z klientów firmy Casintra. Połączenie zostało przeprowadzone za pomocą prywatnej i całkowicie bezpiecznej sieci site-to-site VPN. Zatem, pomimo braku systemu ERP, Casintra może komunikować się z systemem SAP swojego klienta. Nawet dokumentacja dotycząca zamówień wysyłanych do tego klienta jest automatycznie generowana i personalizowana. Podsumowując, magazyn Casintra dla tego klienta działa tak samo jak każdy inny z jego własnych magazynów.

Spółka Casintra powstała w 1971 z inicjatywy grupy niezależnych przewoźników w Asturii z zamiarem rywalizacji w sektorze zdominowanym przez duże krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa.