Podejmowanie decyzji w oparciu o dane logistyczne

04 mar 2024

BADANIA LOGISTYCZNE

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane pomaga specjalistom ds. łańcucha dostaw identyfikować i ustalać priorytety kolejnych działań – uważają autorzy badania pt. Data-led innovation for the modern supply chain, z którego wynika, że kierownictwo zamierza korzystać z takich technologii jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz internet rzeczy.

Dyrektorzy ds. łańcucha dostaw (CSCO) ankietowani przez IBM Institute for Business Value we współpracy z firmą konsultingową Oxford Economics uważają, że możliwość pozyskania większej ilości danych i raportów to sposób na radzenie sobie z zakłóceniami w procesie logistycznym.

Dyrektorzy ds. łańcucha dostaw sięgają po analitykę predykcyjną

„W ostatnich trzech latach mieliśmy do czynienia z ciągiem nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak COVID-19, anomalie pogodowe, wojny i inne wyzwania logistyczne, dlatego każdy uczestnik łańcucha dostaw musiał podejmować heroiczne wysiłki, aby utrzymać przepływ towaru” – wskazuje Greg Jozwiak, CSCO w amerykańskim koncernie Dow. Co drugi dyrektor łańcucha dostaw zaznacza, że sposobem na sprostanie tym wyzwaniom były reorganizacja pracy, współpraca z partnerami oraz wdrożenie nowych technologii, w tym automatyzacji.

Wysoko na liście rozwiązań, które zdaniem osób odpowiedzialnych za logistykę mają przygotować łańcuch dostaw na wyzwania, jakie niesie przyszłość, plasują się poprawa doświadczenia użytkownika (52%), zwiększenie marży zysku i wydajności (49%) oraz tworzenie lepszych prognoz wykorzystywanych w procesie decyzyjnym (47%).

Potrzeba gromadzenia danych jest już powszechnie dostrzeganą potrzebą

Ostatnie wydarzenia pokazały, że przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na różne scenariusze. „Dyrektorzy generalni i zarządy traktowali łańcuch dostaw jako obszar, na którym można zaoszczędzić. Udawało się to przez 20 lat, ale ostatnie wydarzenia uświadomiły im, że łańcuch dostaw to nie tylko źródło kosztów, ale także obszar rozwoju przedsiębiorstwa” – uważa Mike Corbo, CSCO w Colgate Palmolive USA.

Dyrektorzy ds. łańcucha dostaw coraz częściej skłaniają się ku automatyzacji i sztucznej inteligencji. Potrzeba gromadzenia danych jest już powszechnie dostrzeganą potrzebą, a 25% ankietowanych organizacji wdrożyło już analitykę predykcyjną. Uczenie maszynowe i zautomatyzowane zarządzanie przepływem pracy to kolejne spośród najbardziej popularnych narzędzi wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Nowoczesne technologie wspierają proces decyzyjny

Co piąty dyrektor ds. łańcucha dostaw intensyfikuje wdrażanie rozwiązań technologicznych. Stosowane strategie koncentrują się na skalowaniu infrastruktury chmury hybrydowej, tworzeniu przepływów pracy wspieranych przez sztuczną inteligencję, przejrzystości, zorientowaniu na klienta oraz dbaniu o cyberbezpieczeństwo.

Dyrektorzy, których IBM Institute for Business Value nazywa „innowatorami”, w 2021 roku osiągnęli roczne zyski wyższe o 11% niż pozostali respondenci. Większość z nich potwierdza, że wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę do zarządzania popytem i prognozowania w oparciu o technologie predykcyjne. Cyfrowe bliźniaki to kolejne narzędzie stosowane przez kierownictwo ds. łańcucha dostaw. „Gdybym zaczynała karierę od nowa, stworzyłabym cyfrowego bliźniaka wszystkiego, co się da. Cyfrowe bliźniaki generują dane na podstawie tego, czego się uczą, a praca z tymi informacjami pozwala szybciej rozwiązywać problemy” – wskazuje Sophie Bechu, dyrektor operacyjna w holenderskim oddziale Philipsa.