Dzięki cyfrowym bliźniakom można uzyskać wysoce precyzyjną wirtualną kopię procesów wykonywanych w magazynie

Przemysłowy internet rzeczy (IIoT) – rewolucja technologiczna w logistyce

22 czerwca 2021

Technologia IoT (skrót od ang. IoT – Internet of Things) na dobre zagościła w codziennej działalności innowacyjnych przedsiębiorstw. Przemysłowy internet rzeczy (IIoT) to sieć inteligentnych urządzeń wykorzystujących czujniki i oprogramowanie do wymiany danych.

W najbliższych latach możemy spodziewać się prawdziwego rozkwitu tej technologii, o czym przekonuje raport firmy doradczej Grand View Research, którego autorzy szacują, że w 2025 roku łączne nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na IIoT sięgną 949 mld dolarów.

Poniżej wyjaśnimy, jak można zastosować przemysłowy internet rzeczy oraz jakie są jego korzyści dla przedsiębiorstwa. Analizujemy też wpływ tej technologii na logistykę 4.0.

Charakterystyka przemysłowego internetu rzeczy

Przemysłowy internet rzeczy to zapowiedź kolejnej rewolucji. Omawiana technologia umożliwia wzajemne połączenie wielu urządzeń celem wymiany informacji przez internet i udostępniania ich na platformach analitycznych, gdzie można przetwarzać dane zgromadzone na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

W odróżnieniu od standardowego internetu rzeczy, którego podstawowym celem jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb konsumentów, IIoT zapewnia przede wszystkim komunikację między maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi w procesach logistycznych i przemysłowych z myślą o poprawie ich efektywności i wydajności.

Rynek ten ma olbrzymi potencjał rozwojowy. Jak czytamy w raporcie firmy doradczej Accenture, łączna światowa wartość obrotów w 2030 roku może sięgnąć nawet 14 bilionów dolarów. Zastosowanie technologii IIoT w przemyśle 4.0 może przynieść przedsiębiorstwom następujące korzyści:

 • Sprawniejsze wykrywanie problemów i redukcja błędów.
 • Poprawa wydajności procesów przemysłowych.
 • Oszczędność czasu i zasobów finansowych.

Zastosowania przemysłowego internetu rzeczy

Przemysłowe Konsorcjum Internetowe (IIC) zrzeszające ponad 200 firm działających na rzecz promocji internetu rzeczy w sektorze przemysłowym wymienia 15 najpopularniejszych zastosowań technologii IIoT:

 • Inteligentne aplikacje magazynowe.
 • Zdalna i predykcyjna konserwacja wyposażenia.
 • Kontrola załadunku i transportu towarów.
 • Logistyka sieciowa.
 • Inteligentny pomiar efektywności procesów logistycznych.
 • Inteligentne miasta (smart cities).
 • Inteligentne rolnictwo i kontrola inwentarza.
 • Systemy bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Optymalizacja poboru energii.
 • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w zakładach przemysłowych.
 • Monitorowanie urządzeń produkcyjnych.
 • Śledzenie zasobów i inteligentna logistyka.
 • Monitorowanie stężenia ozonu, gazów i temperatury w otoczeniu przemysłowym.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Zarządzanie wydajnością zasobów magazynu.

ICC przekonuje, że IIoT pozwoli zwiększyć wydajność obiektów magazynowych dzięki monitorowaniu procesów i zapewnieniu bezpiecznej obsługi, co jest szczególnie istotne w przypadku złożonych zadań i prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla ładunków i personelu.

Różnice między IIoT a przemysłem 4.0

IIoT często jest mylony z przemysłem 4.0. Choć oba pojęcia mają ze sobą wiele wspólnego, istnieją między nimi pewne różnice:

Przemysł 4.0 Przemysłowy internet rzeczy
Cyfryzacja Big data i analityka
Automatyzacja Sieć wzajemnie połączonych urządzeń
Nowe materiały Konserwacja predykcyjna
Techniki doskonalenia procesów Bezpieczeństwo przemysłowe

Powyższa tabela pokazuje, że technologia IIoT to jedno z wielu rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania przemysłu 4.0, które umożliwia płynną wymianę danych między różnymi urządzeniami wyposażeniu magazynu. Z kolei przemysł 4.0 określa całkiem nowy model funkcjonowania i nowe wyzwania dla przedsiębiorców – m.in. doskonalenie oraz automatyzację i cyfryzację procesów celem zapewnienia firmie konkurencyjności na coraz bardziej wymagającym rynku.

Korzyści płynące z zastosowania przemysłowego internetu rzeczy

Zastosowanie IoT w przemyśle może zdecydowanie pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych. Omówmy w skrócie najważniejsze zalety technologii IIoT:

 • Wzrost efektywności pracy i wydajności magazynu – płynna komunikacja ludzi z maszynami pozwoli zoptymalizować praktycznie każdy proces logistyczny.
 • Konserwacja predykcyjna urządzeń magazynowych – maszyny wyposażone w czujniki mogą samodzielnie informować dział utrzymania ruchu o ewentualnych problemach zagrażających bezpieczeństwu pracy. To pozwoli dodatkowo zwiększyć wydajność funkcjonowania obiektu.
 • Nowe możliwości biznesowe – bieżące monitorowanie wszystkich danych generowanych w fabryce pozwoli przewidywać nadchodzące tendencje rynkowe i zidentyfikować potencjalne obszary ekspansji.
 • Poprawa efektywności energetycznej – czujniki podłączone do internetu rzeczy mogą pomóc w ograniczeniu poboru energii.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe – sieć wzajemnie połączonych elementów to jeden z lepszych sposobów na ochronę magazynu przed potencjalnymi zagrożeniami. Odpowiednio zaprojektowane czujniki i urządzenia monitorujące mogą np. ostrzegać personel i zawiadamiać stosowne służby.
Firma Gartner szacuje, że do 2022 roku już 85% przedsiębiorstw będzie stosować w swoich magazynach rozwiązania oparte na robotyce
Firma Gartner szacuje, że do 2022 roku już 85% przedsiębiorstw będzie stosować w swoich magazynach rozwiązania oparte na robotyce

Teraźniejszość i przyszłość przemysłowego internetu rzeczy

Przemysłowy internet rzeczy ma szansę trwale odmienić wszystkie aspekty łańcucha dostaw, począwszy od transportu, poprzez tak złożone operacje jak kontrola jakości, aż po magazynowanie ładunków.

W najbardziej innowacyjnych obiektach logistycznych już teraz na co dzień stosuje się technologie oparte na wymianie danych między zintegrowanymi urządzeniami. Jedną z nich są cyfrowe bliźniaki (digital twins) wykorzystywane w przedsiębiorstwach, które monitorują pracę magazynów 4.0. Technologia ta pozwala stworzyć wirtualną kopię obiektu z uwzględnieniem wszystkich realizowanych w nim procesów, a następnie przeanalizować skutki ewentualnych zmian i wprowadzić stosowne poprawki przed faktycznym wdrożeniem nowych rozwiązań.

Inne warte uwagi rozwiązania to automatyzacja magazynów. Niezależne przedsiębiorstwo analityczno-doradcze Gartner szacuje, że do 2022 roku już 85% przedsiębiorstw będzie stosować w swoich magazynach rozwiązania oparte na robotyce. Przykładem takiej technologii są inteligentne etykiety (oparte na technologii NFC) pozwalające zwiększyć wydajność kompletacji czy implementacja procedur predykcyjnego doskonalenia w programach do zarządzania magazynem.

Podsumowując, przemysłowy internet rzeczy zapewnia poprawę wydajności różnych procesów, zwłaszcza tych, które odznaczają się wysokim stopniem złożoności i pochłaniają najwięcej zasobów, jak kompletacja zamówień czy logistyka ostatniej mili.