Sztuczna inteligencja jest pozytywną siłą napędową dla biznesu

26 lut 2024

BADANIA LOGISTYCZNE

Zastosowania sztucznej inteligencji w celu poprawy produktywności przedsiębiorców przyciąga uwagę konsumentów, kierownictwa przedsiębiorstw i inwestorów w latach 2022–2023. Ci ostatni zainwestowali już miliardy dolarów w generatywną sztuczną inteligencję. Z badania przeprowadzonego przez Ernst & Young wynika, że 65% dyrektorów generalnych uważa, iż sztuczna inteligencja jest pozytywną siłą napędową dla biznesu i społeczeństwa.

Dwóch na trzech dyrektorów generalnych postrzega sztuczną inteligencję jako czynnik zwiększający efektywność przedsiębiorstwa

Ankieta przeprowadzona przez Ernst & Young w grupie 1200 dyrektorów generalnych z całego świata na potrzeby raportu CEO Outlook Pulse pokazuje, że sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, aby zwiększyć produktywność i przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Największe inwestycje i zarazem największe sukcesy w tej dziedzinie obserwuje się w takich dziedzinach jak opracowywanie leków i rozwój oprogramowania. Dwie trzecie respondentów postrzega sztuczną inteligencję jako narzędzie, które może przynieść pozytywne rezultaty.

Spośród 65% ankietowanych dyrektorów generalnych, którzy uważają sztuczną inteligencję za sojusznika, połowa jest całkowicie przekonana o korzyściach, jakie może ona zapewnić. Zaledwie 2% respondentów zdecydowanie sprzeciwia się rozwojowi tych technologii generatywnych.

Sztuczna inteligencja jest już elementem planów biznesowych. Dyrektorzy generalni opracowują strategie inwestycyjne, które maksymalizują korzyści, jakie sztuczna inteligencja może przynieść ich firmom, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Alokacja kapitału koncentruje się na nowych technologiach. 43% dyrektorów generalnych już aktywnie inwestuje w innowacje oparte na sztucznej inteligencji.

Wsparcie AI w podejmowaniu decyzji

Kadra kierownicza może ustanawiać proaktywne strategie i kierować rozwojem swoich firm w sposób zapewniający konkurencyjność w zmieniającym się środowisku biznesowym. Według analityków z Ernst & Young dyrektorzy generalni powinni wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji i poszukiwać sposobów, w których przyczyni się ona do rozwoju ich organizacji, przy czym istotne jest, aby korzystać z jej dobrodziejstw etycznie i odpowiedzialnie. Ponadto powinni oni opierać swoje decyzje na analizie zgromadzonych danych jakościowych i ilościowych, aby wyciągać obiektywne wnioski.

Analitycy z Ernst & Young zapytali kadrę zarządzającą również o perspektywy biznesowe na pierwszą połowę 2024 roku. Pomimo niepewności rynkowej dwóch na trzech dyrektorów generalnych wykazuje optymizm i uważa, że ich przedsiębiorstwa osiągną lepsze wyniki niż na początku 2023 roku. Ernst & Young doradza planowanie scenariuszy w celu przewidywania zewnętrznych działań lub reakcji oraz regularnej oceny portfeli aktywów, operacji, ekosystemów i łańcuchów dostaw. Dopasowywanie do siebie i do bieżących warunków każdego obszaru w złożonym kontekście biznesowym przynosi korzyści całej organizacji.

AI zwiększa produktywność przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa będą musiały wdrażać technologie w szybszym tempie, aby sprostać nowym potrzebom klientów, pracowników i partnerów. Nakłady na cyfryzację, w tym sztuczną inteligencję, będą rosły, w związku z czym szacuje się, że wzrośnie także liczba przejęć mniejszych firm technologicznych przez czołowych graczy tej branży. Jest to bowiem sposób na poprawę ich propozycji wartości przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji rynkowej.