Metoda distributed order management polega na optymalizacji procesu przygotowywania zamówień

Distributed order management – technologia dla logistyki w dobie transformacji

20 styczeń 2022

Distributed order management (DOM) to informatyczny system, który pozwala zautomatyzować, usprawnić i nadzorować wszystkie etapy zarządzania zamówieniami, zapewniając terminowe dostawy przy możliwie najniższych kosztach.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, dlaczego metoda ta zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą omnichannel, która wymaga sprawnej obsługi wielu zamówień otrzymywanych różnymi kanałami.

Distributed order management – klucz do optymalizacji dostaw

Koncepcja DOM (rozproszonego zarządzania zamówieniami) powstała w odpowiedzi na zmiany przyzwyczajeń konsumenckich. Jednym z największych wyzwań, z jakimi w ostatnich latach mierzą się przedsiębiorcy, jest sprzedaż omnikanałowa, a więc nie tylko za pośrednictwem sklepów stacjonarnych, ale również przez internet, w tym na platformach sprzedażowych i przez aplikacje mobilne. Transformacja cyfrowa wymaga dostosowania sposobu działalności do nowych standardów, bez czego trudno jest sprawnie świadczyć usługi w takim modelu.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą usprawnić swoje procesy magazynowe, aby jak najszybciej realizować otrzymane zamówienia. Oprogramowanie distributed order management pozwala przyspieszyć obsługę zamówień otrzymywanych różnymi drogami, zapewniając terminowe dostawy przy możliwie najniższych kosztach. Omawiany system zarządzania nadzoruje i zwiększa efektywność wszystkich procesów od momentu złożenia zamówienia aż do jego dostarczenia, zgodnie z obowiązującymi standardami dystrybucji omnikanałowej, w której przede wszystkim liczy się satysfakcja klienta.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów zarządzania (OMS od ang. order management systems), systemy distributed order management nie koncentrują się wyłącznie na przetwarzaniu zamówień, ale czuwają nad całym przebiegiem ich realizacji za pośrednictwem dowolnego kanału, aby zapewnić najwyższy poziom zadowolenia klienta. W zależności od potrzeb niektórych przedsiębiorstw oba rodzaje systemów mogą się nawzajem uzupełniać.

Wdrożenie systemu DOM przynosi największe korzyści w firmach, które współpracują z licznymi dostawcami, zarządzają wieloma magazynami i oferują szeroki asortyment towarów (SKU). Odpowiednie oprogramowanie pozwala skutecznie zarządzać ogółem informacji dotyczących wszystkich procesów magazynowych i zoptymalizować pracę.

Distributed order management to oprogramowanie pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z dystrybucją omnikanałową
Distributed order management to oprogramowanie pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z dystrybucją omnikanałową

5 korzyści wdrożenia metody distributed order management

System opracowano z myślą o optymalizacji łańcucha dostaw celem zapewnienia jak najlepszej obsługi klientów. Zastosowanie tego rozwiązania przynosi następujące korzyści:

  • Transparentność procesów magazynowych. Jedną z podstawowych zalet systemu DOM jest możliwość bieżącej kontroli dostępnych zasobów i zarządzania zamówieniami z jednego miejsca. System dostarcza szczegółowych informacji, które pomagają skutecznie reagować na zmiany na rynku oraz wahania popytu.
  • Optymalizacja tras. Distributed order management automatycznie wyznacza najkrótsze trasy dostawy towarów do klienta. Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji pozostałych procesów magazynowych, w tym przygotowania i wysyłki zamówień. Oprogramowanie wyznacza również najkrótsze trasy dla magazynierów.
  • Integracja wszystkich kanałów. Koordynacja i współpraca wszystkich kanałów jest niezbędna dla sprawnej obsługi klienta. Dzięki rozwiązaniom z zakresu DOM (np. modułowi Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration marki Mecalux) magazyn może sprawnie komunikować się ze sklepem internetowym, aby zapewnić jak najszybsze przygotowanie zamówienia.
  • Redukcja kosztów. Distributed order management pozwala ograniczyć koszty dzięki możliwości dzielenia zamówień lub łączenia w jedno zamówienie towarów zakupionych w krótkich odstępach czasu przez tego samego klienta. Elastyczna i nowoczesna logistyka przynosi wymierne korzyści. Rozsądne wykorzystanie zasobów magazynowych pozwala zwiększyć wydajność pracy, a tym samym szybciej realizować otrzymane zamówienia.
  • Wydajna obsługa zaopatrzenia. System DOM znacznie usprawnia realizację zadań związanych z zaopatrzeniem magazynu, uwzględniając specyficzne potrzeby poszczególnych kanałów dystrybucji. Według przyjętej strategii logistycznej wyznacza się terminy uzupełniania zapasów (np. po otrzymaniu zamówień lub z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zawsze mieć do dyspozycji odpowiednią liczbę towarów na pokrycie przewidywanego popytu). Branża e-commerce zazwyczaj działa w modelu zapasu minimalnego – nowe towary zamawiane są w miarę wyprzedawania dotychczas magazynowanych.
Moduł Store Fulfillment zaprojektowano z myślą o kontroli zapasów w magazynie i sklepie stacjonarnym
Moduł Store Fulfillment zaprojektowano z myślą o kontroli zapasów w magazynie i sklepie stacjonarnym

Metoda distributed order management z oprogramowaniem Mecaluxu

Tylko odpowiednie rozwiązania technologiczne pozwalają zapewnić całkowitą przejrzystość łańcucha dostaw w modelu dystrybucji omnikanałowej. System WMS do zarządzania magazynem daje pełną kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w magazynie, począwszy od etapu przyjęcia dostawy, a na wysyłce zamówień kończąc.

Opracowany przez Mecalux system Easy WMS wyposażony jest w moduł Store Fulfillment przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą na bieżąco kontrolować stan zapasów w magazynie i sklepach stacjonarnych. Umożliwia on synchronizację czynności zaopatrzeniowych czy uzupełniania zapasów, płynny przepływ towarów między obiektami oraz efektywną obsługę zwrotów.

Technologia zmienia oblicze łańcucha dostaw. Wdrożenie systemu do zarządzania magazynem to dla każdej firmy krok w dobrym kierunku, ponieważ umożliwia ścisłą kontrolę wszystkich procesów magazynowych oraz ich optymalizację. System Easy WMS sprawdził się w wielu różnych przedsiębiorstwach na całym świecie, niezależnie od zakresu i skali działania. Jeżeli chcesz usprawnić zarządzanie zamówieniami, aby uniknąć błędów i opóźnień w dostawach do klientów, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści doradzą Ci, w jaki sposób Easy WMS może pomóc rozwinąć Twój biznes.