Regały wjezdne – akumulacyjny system składowania palet

Najprostszy z systemów składowania palet zakładających duże zagęszczenie ładunków. Idealny dla magazynów o dużej ilości palet przypadających na pozycję towarową.