Europe Context: GARTNER’S 2019 MAGIC QUADRANT for Warehouse Management Systems (WMS)

MECALUX DOCENIONY W RAPORCIE FIRMY GARTNER - EUROPE CONTEXT: MAGIC QUADRANT FOR WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Mecalux Software Solutions został wyróżniony w raporcie Europe Context: Magic Quadrant for Warehouse Management Systems opracowanym przez firmę Gartner, światowego lidera w dziedzinie doradztwa i badań rynku.

Zapraszamy do lektury raportu i zapoznania się z czynnikami, które Gartner bierze pod uwagę przy wyborze dostawców ocenianych w swoim raporcie.

RAPORT MAGIC QUADRANT FIRMY GARTNER

Gartner to amerykańska firma analityczno-doradcza z siedzibą w Stamfordzie w stanie Connecticut. Opracowywane przez nią raporty, pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru rozwiązań i dostawców w zakresie technologii informacyjnych, cieszą się ogromnym uznaniem ze strony kadr kierowniczych przedsiębiorstw z różnych branż.

Raporty Gartnera dostarczają firmom niezależnych ocen rozwiązań technologicznych, określając pozycję rynkową ich producentów w oparciu o jednolite kryteria: kompletności wizji i umiejętności jej realizacji.

Tym samym raporty te stanowią analizę bieżącej sytuacji na rynku.

RYNEK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM W 2019 ROKU

Raport zawiera analizę działalności europejskich dostawców oprogramowania magazynowego. W obliczu coraz większej automatyzacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa stają przed koniecznością wdrażania systemów zarzadzania magazynem w swoich obiektach. Osoba odpowiedzialna w firmie za logistykę i łańcuch dostaw musi wybrać system w jak największym stopniu dostosowany do specyfiki i potrzeb działalności.

Autorzy raportu wskazują, że „Europa pozostaje dynamicznie rosnącym rynkiem dla wyspecjalizowanych dostawców systemów WMS, oferujących szerokie i wszechstronne rozwiązania dostępne również w postaci usługi w chmurze, koncentrują się na automatyzacji i usprawnieniu organizacji procesów oraz zwiększaniu międzynarodowego zasięgu działania przedsiębiorstw w oparciu o analizę dużej ilości danych. Raport ten, przeznaczony dla osób decyzyjnych w kwestiach logistyki i łańcucha dostaw, doskonale przybliża sytuację europejskiego rynku WMS.”

Dla menedżerów ds. logistyki lub łańcucha dostaw raport stanowi syntetyczne zestawienie umożliwiające szybkie zapoznanie się z profilami poszczególnych dostawców systemów WMS, w celu rozpoznania, jak oferowane przez nich produkty wpisują się w potrzeby firmy i jej procesu logistycznego, mając na uwadze stopień złożoności operacji logistycznych lub regionu geograficznego w jakim działają.

Dostawcy uwzględnieni w raporcie są liderami w swojej branży, a ich klienci z powodzeniem korzystają z opracowanych przez nich rozwiązań. Fakt, ze Mecalux znalazł się w zestawieniu, stanowi wyraz uznania dla wielu lat naszej pracy nad oprogramowaniem magazynowym.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and is used herein with permission. All rights reserved.

Gartner nie promuje żadnego dostawcy, żadnego produktu ani żadnej usługi opisanych w jego badaniach, a także nie doradza potencjalnym użytkownikom wyboru jedynie tych dostawców, którzy w jego badaniu uzyskali najwyższe noty lub zostali w inny sposób wyróżnieni. Publikacje badawcze firmy Gartner oparte są na jej opiniach i nie należy ich traktować jako prawdy absolutnej. W stosunku do niniejszego badania Gartner nie daje – ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany – gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.

* Gartner, Europe Context: ‘Magic Quadrant for Warehouse Management Systems’, Simon Tunstall i C. Klappich, 16 lipca 2019.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

  • 50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

  • Ponad 200-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

  • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

  • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)