Magiczny Kwadrant Gartnera 2021 dotyczący Systemów Zarządzania Magazynem

Gartner uwzględnił firmę Mecalux w swoim raporcie - Magiczny Kwadrant dla WMS

POBIERZ BEZPŁATNIE RAPORT FIRMY GARTNER

Magiczny Kwadrant Gartnera 2021 dotyczący Systemów Zarządzania Magazynem (WMS) ocenia wielu dostawców oprogramowania na rynku. Magiczny Kwadrant to raport zawierający wytyczne dla osób zarządzających i zajmujących się technologią łańcucha dostaw, dotyczące aktualnego stanu rynku Systemów Zarządzania Magazynem.

Oprogramowanie Easy WMS Mecaluxu zostało uwzględnione w raporcie Magiczny Kwadrant 2021 dla WMS.

Gartner Magic Quadrant for WMS

Wypełnij formularz, aby bezpłatnie pobrać pełną wersję raportu firmy Gartner.

 

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług opisanych w swoich badaniach, a także nie doradza potencjalnym użytkownikom wyboru jedynie tych dostawców, którzy w badaniu uzyskali najwyższe noty lub zostali w inny sposób wyróżnieni. Publikacje badawcze firmy Gartner są oparte na jej opiniach i nie należy ich traktować jako prawdy absolutnej. W stosunku do niniejszego badania Gartner nie daje – ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany – gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.

* Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall & Dwight Klappich, 30 czerwca 2021