2022 Gartner® Magic Quadrant™ dla Systemów Zarządzania Magazynem

Mecalux drugi rok z rzędu wymieniony w raporcie Gartner® Magic Quadrant™

POBIERZ BEZPŁATNIE RAPORT FIRMY GARTNER

Raport Magiczny Kwadrant dla Systemów Zarządzania Magazynem 2022 analityczno-badawczej firmy Gartner ocenia dostawców oprogramowania logistycznego z całego świata. Raport dostarcza firmom i specjalistom ds. łańcucha dostaw informacji na temat aktualnej sytuacji w sektorze systemów magazynowych.

W raporcie Magiczny Kwadrant dla Systemów Zarządzania Magazynem 2022 uwzględnione zostało autorskie oprogramowanie logistyczne opracowane przez Mecalux: Easy WMS.

Mecalux już od 22 lat opracowuje i wdraża rozwiązania cyfrowe przeznaczone do magazynów obsługiwanych ręcznie oraz magazynów automatycznych. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu ponad 360 inżynierów i programistów system Easy WMS jest niezawodny, elastyczny i skalowalny.

Dzięki szerokiej gamie funkcjonalności i modułów dodatkowych oprogramowanie podnosi wydajność logistyczną firm ze wszystkich sektorów. Easy WMS został już wdrożony w ponad 1000 obiektów w 36 krajach, w większości przypadków w modelu SaaS.

Wypełnij formularz, aby bezpłatnie pobrać pełny raport Gartnera.

 

Gartner i Magic Quadrant są zastrzeżonymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Zostały wykorzystane w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gartner nie promuje żadnego dostawcy, żadnego produktu ani żadnej usługi opisanych w jego badaniach, a także nie doradza potencjalnym użytkownikom wyboru jedynie tych dostawców, którzy w jego badaniu uzyskali najwyższe noty lub zostali w inny sposób wyróżnieni. Publikacje badawcze firmy Gartner oparte są na jej opiniach i nie należy ich traktować jako prawdy absolutnej. W stosunku do niniejszego badania Gartner nie daje – ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany – gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.

* Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, 1 czerwca 2022.