2024 Gartner® Magic Quadrant™ dla Systemów Zarządzania Magazynem

Czwarty rok z rzędu firma Gartner wyróżniła Mecalux w raporcie Magic Quadrant for Warehouse Management Systems

POBIERZ BEZPŁATNIE RAPORT FIRMY GARTNER

Raport Gartner Magic Quadrant, dotyczący oprogramowania do zarządzania magazynem, przedstawia kompleksową analizę systemów WMS oferowanych przez wiodących na rynku dostawców narzędzi informatycznych dla logistyki.

Mecalux już czwarty rok z rzędu został wyróżniony w ogólnoświatowym raporcie firmy Gartner dzięki autorskiemu oprogramowaniu magazynowemu Easy WMS.

Dostępne w 14 językach oprogramowanie Easy WMS Mecaluxu to cyfrowe rozwiązanie zwiększające rentowność procesów logistycznych, które zostało wdrożone w ponad 1100obiektów firm reprezentujących różne sektory działalności w 36 krajach.

Easy WMS usprawnia zarządzanie operacjami we wszystkich rodzajach magazynów, od instalacji obsługiwanych ręcznie po duże, w pełni zautomatyzowane centra logistyczne. Oprogramowanie posiada funkcjonalności odpowiadające na każdą potrzebę, zapewnia identyfikowalność produktów w czasie rzeczywistym, podnosi wydajność logistyczną i minimalizuje ryzyko błędów.

Wypełnij formularz, aby pobrać pełny raport Gartnera.

 

Gartner jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie, a MAGIC QUADRANT jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i zostały użyte w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publikacja w wersji oryginalnej: Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano. 2 maja 2024.

Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług opisanych w swoich badaniach, a także nie doradza potencjalnym użytkownikom wyboru jedynie tych dostawców, którzy w badaniu uzyskali najwyższe noty lub zostali w inny sposób wyróżnieni. Publikacje badawcze firmy Gartner są oparte na jej opiniach i nie należy ich traktować jako prawdy absolutnej. W stosunku do niniejszego badania Gartner nie daje – ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany – gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.