Moduły Easy WMS: zaawansowane zarządzanie magazynem

29/09/2020

System zarządzania magazynem (Warehouse Management System, WMS) to narzędzie informatyczne, które optymalizuje wszystkie operacje magazynowe. Łańcuch dostaw podlega nieustannym transformacjom podyktowanym zmieniającymi się wymogami rynku. Idzie za tym konieczność rozszerzania funkcjonalności oprogramowania magazynowego, aby było w stanie obsłużyć coraz bardziej złożone procesy i scenariusze. Easy WMS, system opracowany przez Mecalux, to narzędzie skalowalne, które wciąż jest rozbudowywane o nowe moduły, dzięki czemu może sprostać wyzwaniom, jakie niesie logistyka 4.0.

Moduły Easy WMS

Zmiany rynkowe, takie jak np. nowe zwyczaje konsumenckie czy rozwój handlu elektronicznego, stawiają przedsiębiorstwa przed koniecznością reorganizacji i modernizacji strategii logistycznych, aby móc utrzymać wysoką jakość obsługi zamówień. Wdrożenie oprogramowania WMS stanowi skok jakościowy w tym zakresie, ponieważ narzędzie to nie tylko kieruje procesem logistycznym, ale także na bieżąco monitoruje zapasy, aby magazyn funkcjonował sprawnie i generował jak najniższe koszty.

Opracowany przez Mecalux Easy WMS został wyposażony w funkcjonalności niezbędne do efektywnego zarządzania pracami realizowanymi we wszystkich obszarach i strefach magazynu, niezależnie od jego wielkości, rodzaju działalności firmy oraz przebiegu procesu.

Ponadto możliwa jest personalizacja systemu poprzez zastosowanie następujących modułów:

  • WMS dla e-commerce. Upraszcza pracę magazynu realizującego strategię sprzedaży omnikanałowej i optymalizuje kompletację zamówień.
  • Multi Carrier Shipping Software. Automatyzuje prace w zakresie pakowania, etykietowania i wysyłki zamówień.
  • Marketplaces & WMS Integration. Łączy sklepy internetowe bezpośrednio z magazynem i na bieżąco synchronizuje dostępność towaru.
  • Store Fulfillment. Efektywnie i synchronicznie zarządza zapasami między magazynem i sklepami stacjonarnymi.
  • WMS dla produkcji. Kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym i zaopatrzeniem produkcji oraz pełne śledzenie produktu.
  • Value-Added Services (VAS). Ułatwia personalizowanie produktów podczas przygotowywania zamówień.
  • Analiza łańcucha dostaw (system SCM). Analizuje funkcjonowanie magazynu, identyfikuje obszary wymagające usprawnień oraz ułatwia podejmowanie decyzji i opracowywanie strategii.
  • Labor Management System (LMS). Mierzy, porównuje i poprawia wskaźniki wydajności pracy personelu magazynu.
  • Integracja WMS z Pallet Shuttle. Jeden wspólny, prosty w obsłudze interfejs umożliwiający optymalizację pracy systemu Pallet Shuttle.

System Easy WMS efektywnie zarządza wszystkimi obszarami każdego typu magazynu

Dzięki tym modułom Easy WMS odpowiada na realne potrzeby każdego magazynu. Przyczynia się do zwiększenia wydajności wszystkich operacji i poprawy jakości obsługi zamówień oraz umożliwia śledzenie produktu na każdym etapie. Zespół techniczny Mecaluxu służy pomocą przy wyborze modułów i funkcjonalności odpowiednich dla każdego przedsiębiorstwa, aby nasi klienci dobrali kombinację rozwiązań najlepiej dopasowaną do specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

W dalszej części felietonu przedstawiamy bliżej funkcje i sposób działania poszczególnych modułów systemu Easy WMS:

WMS dla e-commerce

Procesy odbywające się w magazynie realizującym omnikanałową strategię sprzedaży są złożone i dynamiczne. Każdego dnia przygotowywanych jest w nim wiele zamówień składających się z małej liczby pozycji, które są dostarczane odbiorcom w bardzo krótkich terminach. Asortyment jest liczny, ale nie wszystkie produkty znajdują się na stanie, lecz są doraźnie zamawiane u dostawców.

WMS dla e-commerce upraszcza i optymalizuje procesy niezależnie od wielkości, pojemności i dziennej liczby zamówień realizowanych w magazynach. W tym celu klasyfikuje towar w momencie jego przybycia do magazynu według listy oczekujących zamówień, rozdzielając go na zamówienia jednoproduktowe (single-unit) i wieloproduktowe (multi-unit), a pozostałe produkty kierując do składowania.

Metoda ta pozwala na ścisłą kontrolę stanu magazynowego i zamówień oczekujących na realizację. W konsekwencji minimalizuje ryzyko błędów, przyspiesza i usprawnia kompletację zamówień, a tym samym zwiększa dzienną liczbę wysyłek.

Easy WMS odpowiada na potrzeby każdego magazynu

Multi Carrier Shipping Software

Wysyłka zamówienia to ostatnia prosta, która stała się kluczowym etapem logistyki sklepu internetowego, ponieważ ma bezpośredni wpływ na koszty i satysfakcję klientów. Wszelka niewydolność na tym etapie może skutkować poważnymi stratami, nie tylko finansowymi, ale także wizerunkowymi.

Multi Carrier Shipping Software upraszcza codzienny kontakt magazynu z firmami transportowymi, kieruje pakowaniem zamówień, drukuje dokumenty dostawy oraz generuje etykiety transportowe i kody umożliwiające klientom śledzenie ich przesyłki.

Rozwiązanie to zapewnia pełną kontrolę nad całym etapem wysyłki towaru – od zapakowania produktów do wygenerowania kodu śledzenia. Ponadto moduł jest zintegrowany z największymi międzynarodowymi firmami kurierskimi, takimi jak m.in. UPS, DHL, TNT i DB Schenker.

Moduły Easy WMS umożliwiają spersonalizowane zarządzanie logistyką magazynową

Marketplaces & WMS Integration

Marketplace (platformy handlowe) to obecnie jeden z najpopularniejszych kanałów sprzedaży w internecie, który w dużym stopniu zmienił nawyki konsumentów.

Moduł Marketplaces & WMS Integration zapewnia integrację systemu Easy WMS z głównymi platformami tego rodzaju, takimi jak np. PrestaShop, Amazon i eBay. Za pomocą tego narzędzia stan towaru w magazynie jest synchronizowany ze stanem widocznym na platformie i w sklepie internetowym. Pozwala ono także śledzić status zamówienia.

Dzięki temu modułowi komunikacja między magazynem i platformami handlowymi odbywa się automatycznie i płynnie, a błędy powstające na różnych etapach od dokonania zakupu przez klienta do momentu dostarczenia przesyłki są ograniczone praktycznie do zera.

Store Fulfillment

Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym, pozwalająca na bieżąco znać ilość towaru zarówno w magazynie, jak i w sklepach stacjonarnych, to jedno z trudniejszych wyzwań. Jest ona jednak niezbędna do planowania zadań związanych z kompletacją, uzupełnianiem i przesunięciami towaru między sklepami.

Moduł Store Fulfillment integruje system zarządzania magazynem z terminalami punktów sprzedaży, dzięki czemu możliwa jest koordynacja różnych operacji zachodzących pomiędzy magazynem a sklepami. System można dostosować do specyfiki poszczególnych punktów.

Oprogramowanie to synchronizuje pracę magazynu i sklepów oraz aktualizuje na bieżąco stan towaru, dzięki czemu spada ryzyko niedostępności produktów.

Moduły pozwalają dostosowywać system Easy WMS do zmieniających się wymogów rynku

WMS dla produkcji

Aby zwiększyć swoją konkurencyjność, przedsiębiorstwa muszą mieć pełną kontrolę nad realizowanym przez siebie procesem produkcyjnym. Konieczne jest stałe monitorowanie stanu surowców, ich ilości wykorzystanej na poszczególnych etapach produkcji oraz przebiegu całego procesu.

WMS dla produkcji kontroluje przetwarzanie surowców w gotowe produkty. W tym celu posiada szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wykorzystywanych materiałów i zleca ich dostarczenie w odpowiednim momencie na linie produkcyjne.

System nie tylko synchronizuje pracę magazynu z procesem produkcyjnym, by zapewniać zaopatrzenie just-in-time, lecz również umożliwia śledzenie end-to-end tego procesu oraz widoczność wszystkich produktów w czasie rzeczywistym.

Value-Added Services (VAS)

W logistyce usługi dodatkowe, zwane także usługami wartości dodanej (Value-Added Services, VAS), to zastosowanie rozwiązań, dzięki którym zamówienie spełni specjalne, indywidualne wymagania i potrzeby klientów. Chodzi tu na przykład o spersonalizowane nadruki na odzieży lub znakowanie innych produktów. Operatorzy magazynu pobierają produkty i dostarczają je do stanowisk, na których taka usługa jest wykonywana. Po zakończeniu tego procesu produkty są wysyłane bezpośrednio do klientów.

Moduł Value-Added Services minimalizuje błędy w tym procesie, ponieważ operatorzy otrzymują szczegółowe instrukcje, jaki produkt pobrać, dokąd go dostarczyć i jaka usługa ma zostać do niego dodana.

Oprogramowanie pozwala usprawnić realizację usług dodatkowych, a ponadto z jego wykorzystaniem personalizacja produktów przebiega szybko i bezbłędnie.

Analiza łańcucha dostaw (system SCM)

Pierwszy krok na drodze do usprawnienia logistyki polega na dogłębnym zrozumieniu jej funkcjonowania poprzez analizę składających się na nią operacji. Uzyskane w ten sposób informacje mogą posłużyć jako podstawa do bardziej trafnych decyzji biznesowych.

System SCM (analiza łańcucha dostaw) gromadzi i analizuje dane generowane w magazynie każdego dnia, dokonując pomiaru różnych wskaźników, np. wskaźnika zrealizowanych zamówień czy wskaźnika obłożenia magazynu. Posiadając te informacje, kierownik magazynu lub menadżer ds. logistyki może np. przygotować magazyn na zwiększenie wydajności w szczytach popytu.

Moduł Analizy łańcucha dostaw dostarcza danych ułatwiających podejmowanie decyzji i działań. Umożliwia spersonalizowanie pomiarów i porównanie wskaźników w różnych magazynach.

Easy WMS optymalizuje zarządzanie przepływem produktów w magazynie

Labor Management System

Wyższa wydajność, lepsze wykorzystanie zasobów i ciągłe doskonalenie procesów to priorytetowe kwestie dla każdego przedsiębiorstwa, także w obszarze logistyki. Nierzadko okazuje się, że aby osiągnąć te cele, konieczne są zmiany w organizacji pracy. Jednak zmiany takie trudno wprowadzić bez odpowiednich informacji.

Labor Management System to rozszerzenie Easy WMS, które monitoruje pracę i analizuje wydajność personelu na każdej zmianie bądź w każdym dziale, aby zidentyfikować obszary, które można usprawnić. W tym celu rejestruje faktyczny czas wykonywania poszczególnych operacji przez pracowników z uwzględnieniem tras ich przemieszczania się i układu magazynu, a następnie porównuje go z czasem szacowanym.

Główną zaletą tego modułu jest widoczność danych niezbędna do określenia odpowiednich zasobów personalnych w zależności od natężenia pracy. Dzięki temu osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie magazynu może przewidywać i planować pracę na podstawie mierzalnych i obiektywnych danych.

Integracja WMS z systemem Pallet Shuttle

Półautomatyczny Pallet Shuttle to system składowania, w którym pobieranie i odkładanie ładunków odbywa się za pomocą samojezdnych wózków przemieszczających się w kanałach regałów.

Moduł umożliwia integrację, dzięki której operatorzy mogą za pomocą tabletu zarówno odczytywać wskazówki systemu Easy WMS, jak i sterować wózkiem Pallet Shuttle.

Wydajny i efektywny magazyn to obiekt, w którym operatorzy i wykonywane przez nich operacje, systemy składowania oraz oprogramowanie stanowią zintegrowany system. Moduł integrujący umożliwia zarządzanie pracą całego magazynu poprzez jeden interfejs, a jedno urządzenie pozwala korzystać ze wszystkich funkcji, które kiedyś wymagały kilku terminali.

Jedna odpowiedź na każdą potrzebę

Moduły i funkcjonalności opracowywane przez Mecalux ułatwiają firmom kompleksowe i spersonalizowane zarządzanie procesem logistycznym. Narzędzia te powstają po to, aby udoskonalać Easy WMS i dostosowywać go do nowych wymogów rynku poprzez optymalizację zarządzania przepływem ładunków od ich przyjęcia do magazynu do dostarczenia odbiorcy.

Mecalux to jeden z wiodących dostawców rozwiązań magazynowych. Posiada przeszło pół wieku doświadczenia w swojej branży i jest obecny w ponad 70 krajach świata. Oprogramowanie magazynowe opracowane przez Mecalux usprawnia pracę w ponad 900 obiektach w 36 krajach.