Połączenie dwóch systemów składowania w magazynie ANVI Plasturgie we Francji

Połączenie dwóch systemów składowania w magazynie ANVI Plasturgie we Francji

Wyroby plastikowe ANVI Plasturgie magazynowane są na regałach paletowych i regałach do składowania akumulacyjnego

Połączenie dwóch systemów składowania w magazynie ANVI Plasturgie we Francji

W związku z rozwojem działalności francuska firma z branży tworzyw sztucznych, ANVI Plasturgie, rozbudowała swoje centrum dystrybucyjne w Saint-Germain-du-Plain. Obiekt dzieli się na dwie części: jedna jest wyposażona w regały paletowe, w drugiej zaś zostały zamontowane regały do składowania akumulacyjnego obsługiwane przez wózki Pallet Shuttle. Łączna pojemność obu systemów wynosi 4171 palet.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Centrum dystrybucyjne firmy ANVI Plasturgie: Regały paletowe
  Pojemność magazynowa: 1792 palety
  Wymiary palety: 800 x 1200 x 2500 mm
  Maksymalna waga palety: 600 kg
  Wysokość regałów: 8 m
  Centrum dystrybucyjne firmy ANVI Plasturgie: System Pallet Shuttle
  Pojemność magazynowa: 2379 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 x 2300 mm
  Maksymalna waga palety: 600 kg
  Wysokość regałów: 8,5 m
 • Pobierz PDF

Trzy technologie produkcji

ANVI Plasturgie specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów z tworzyw sztucznych do różnych zastosowań – od doniczek, przez pojemniki do sortowania odpadów, po wyroby medyczne.

Posiada trzy zakłady produkcyjne we Francji, w których zatrudnia ok. 200 osób zajmujących się formowaniem tworzyw sztucznych za pomocą trzech technik: rotacyjnej, wtryskowej i rozdmuchowej.

Niedawno firma rozbudowała swój zakład w Saint-Germain-du-Plain (we wschodniej części kraju), aby sprostać zwiększonej produkcji, która jest rezultatem wzrostu popytu na jej wyroby. Wyposażenie magazynu powierzyła Mecaluxowi. Zdaniem Victora Bouillarda, menadżera projektu w ANVI Plasturgie, „po zapoznaniu się z potrzebami firmy, Mecalux zaproponował interesujące rozwiązanie, które pozwoliło zwiększyć pojemność magazynową”.

Cechy magazynu

Magazyn firmy ANVI Plasturgie składa się z dwóch części: w jednej zamontowano cztery bloki regałów do składowania akumulacyjnego z systemem Pallet Shuttle, a w drugiej regały paletowe.

Wysokie na 8 m regały paletowe są podzielone na trzy poziomy. Każdy z nich dostosowany jest do składowania jednostek ładunkowych o wymiarach 800 x 1200 x 2500 mm. Mieści się tu duża liczba palet z wieloma pozycjami asortymentowymi.

Jedną z najistotniejszych cech tego rozwiązania jest bezpośredni dostęp do palet z towarem, co gwarantuje ich bardzo sprawną obsługę, a także doskonałą kontrolę nad stanem magazynowym, ponieważ każde miejsce składowania jest przeznaczone dla jednej pozycji asortymentowej.

Górne poziomy regałów zabezpieczone są siatką, która zapobiega przypadkowemu spadnięciu ładunku.

System Pallet Shuttle

Regały z systemem Pallet Shuttle, przeznaczone do składowania produktów o szybkiej rotacji (kategoria A), mierzą 8,5 m wysokości i podobnie jak regały paletowe są podzielone na trzy poziomy. „Wybraliśmy to rozwiązanie, ponieważ w ten sposób uzyskaliśmy większą pojemność magazynową niższym kosztem” – wyjaśnia Victor Bouillard.

Jednocześnie zachowaliśmy możliwość sprawnej obsługi ładunków” – wylicza kolejną zaletę systemu menadżer projektu. Operatorzy nie muszą bowiem wjeżdżać wózkami widłowymi do kanałów, aby odłożyć czy pobrać towar, gdyż jest to zadanie automatycznego wózka Pallet Shuttle.

Jak słusznie zauważa Bouillard, „rozwiązanie to uprościło obsługę towaru metodą FIFO”. Ładunek jest wprowadzany do kanału na jednym jego końcu (w korytarzu załadunkowym), pobierany zaś na drugim (w korytarzu rozładunkowym), dzięki czemu te dwie czynności mogą się odbywać równocześnie, nie kolidując ze sobą.

Victor Bouillard – Menadżer projektu w firmie ANVI Plasturgie
Jesteśmy w pełni zadowoleni z nowego magazynu, zwłaszcza z systemu Pallet Shuttle, ponieważ przyniósł on naszej firmie wiele korzyści, a przy tym jego użytkowanie jest bardzo proste. Warto dodać, że przed uruchomieniem zespół techniczny Mecaluxu przeszkolił naszych operatorów w zakresie obsługi automatycznych wózków”.

Korzyści dla firmy ANVI Plasturgie

 • Optymalny układ magazynu: palety z produktami o szybszej rotacji są składowane na regałach z systemem Pallet Shuttle, pozostałe zaś – na regałach paletowych.
 • Wysoka wydajność: ponieważ obsługę regałów w zakresie odkładania i pobierania ładunków zapewniają automatyczne wózki Pallet Shuttle, czynności te przebiegają bardzo sprawnie.
 • Bezpośredni dostęp do miejsc składowania: regały paletowe ułatwiają operatorom odkładanie i pobieranie palet z towarem.
Centrum dystrybucyjne firmy ANVI Plasturgie: Regały paletowe
Pojemność magazynowa: 1792 palety
Wymiary palety: 800 x 1200 x 2500 mm
Maksymalna waga palety: 600 kg
Wysokość regałów: 8 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę