System Pallet Shuttle

System Pallet Shuttle

Półautomatyczny system magazynowania akumulacyjnego, który do załadunku i rozładunku palet wykorzystuje wózki Pallet Shuttle, dzięki czemu ładunki są obsługiwane szybko i precyzyjnie.

Prośba o informację i/lub ofertę

Opis produktu

Jest to system magazynowania akumulacyjnego, w którym do obsługi palet w obrębie regałów zamiast wózków widłowych są wykorzystywane wózki Pallet Shuttle, co znacznie skraca czas obsługi i umożliwia pogrupowanie artykułów według kanałów zamiast według pełnych korytarzy.

Operator przy użyciu tabletu wydaje komendy wózkowi Pallet Shuttle, które przekazywane są za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wózek umieszcza pobrany ładunek w pierwszym wolnym miejscu, maksymalnie zagęszczając składowane palety. Dzięki temu, że wózek widłowy nie musi wjeżdżać do korytarzy, magazyn zyskuje na głębokości, a tym samym na pojemności. Zastosowanie Pallet Shuttle usprawnia obsługę oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia regałów oraz składowanych ładunków.

Jest to idealne rozwiązanie do magazynów z dużą liczbą palet na jednostkę magazynową, w których operacje załadunku i rozładunku są przeprowadzane bardzo często

Główne zalety

 • Zwiększenie różnorodności: w każdym kanale może być składowany inny rodzaj produktu.
 • Zwiększenie wydajności: zwiększenie obiegu przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Większa pojemność magazynu: możliwość składowania na głębokości do 40 m.
 • Wysoka rentowność dzięki zmniejszeniu kosztów pracy.
 • Zmniejszenie liczby kolizji i kosztów utrzymania.
 • Za pomocą tabletu operator steruje różnymi zaawansowanymi funkcjami wózka Pallet Shuttle.
w górę

Zalety

Zastosowanie technologii maksymalnie zwiększającej szybkość obsługi magazynu

Oszczędność miejsca

 • Większa liczba palet na głębokość: długość kanału może przekraczać 40 m. Ograniczeniem wysokości instalacji jest jedynie zasięg urządzeń transportu bliskiego.
 • Minimalny dystans pomiędzy poziomami składowania pozwala na duże zagęszczenie magazynowanych ładunków.
 • Czujniki wózków Pallet Shuttle kontrolują umieszczanie ładunków, eliminując wolne miejsca w regale. Dzięki temu rzeczywista ładowność (biorąc pod uwagę przepływ wejść i wyjść) jest taka sama jak fizyczna pojemność magazynu.

Oszczędność czasu

 • Skrócenie czasu załadunku i rozładunku towarów dzięki wyeliminowaniu pracy operatora wewnątrz kanału.
 • Prędkość jazdy wózka wynosi 90 m/min bez obciążenia i 45 m/min z obciążeniem.
 • Czas podnoszenia: 2 sekundy.
 • Wykonując jedno polecenie, wózek może opróżnić lub zapełnić cały kanał

Zwiększenie wydajności

 • Zwiększenie częstotliwości wejść i wyjść towarów.
 • Dzięki zastosowaniu Pallet Shuttle w każdym kanale można składować inną jednostkę magazynową, co umożliwia większe zróżnicowanie produktów w magazynie.
 • Optymalizacja przebiegów dzięki zastosowanej zasadzie „produkt do operatora” (ładunek przemieszcza się w kierunku operatora).
 • W trakcie wykonywania polecenia przez wózek Pallet Shuttle operator wybiera kolejną paletę, dzięki czemu jest zachowana ciągłość cyklu.
 • W zależności od temperatury i obciążenia wózek może pracować nieprzerwanie do 10 h.
 • Dzięki łatwemu dostępowi do litowych akumulatorów proces ich wymiany przebiega sprawnie i bez zakłóceń cyklu pracy.
 • Wyeliminowanie błędów.
 • Łatwe użytkowanie oraz utrzymanie systemu.
 • Jeden tablet umożliwia sterowanie aż 18 wózkami.
 • Funkcja inwentaryzacji: wózek przelicza palety składowane w kanale.

Redukcja kosztów

Zwiększona wydajność oraz mniejsze zużycie energii sprawiają, że w krótkim czasie zostają zredukowane koszty, dzięki czemu Pallet Shuttle jest uważany za jeden z najbardziej wydajnych systemów magazynowania akumulacyjnego.

Wszechstronność zastosowań

 • Wózek ma wbudowane czujniki, które wykrywają i obsługują różne rodzaje palet.
 • Modele Pallet Shuttle 1012 oraz 1212 umożliwiają pracę z paletami różnych rozmiarów. Model 1012 obsługuje europalety o szerokości 800 lub 1000 mm, model 1212 europalety o szerokości 800, 1000 lub 1200 mm.
 • Wszystkie wózki mogą pracować w trybie LIFO lub FIFO. Operator wybiera odpowiedni tryb na tablecie.
 • Platforma wózka jest zaprojektowana do obsługi palet ze strzałką ugięcia, tzn. maksymalnym dopuszczalnym odkształceniem do 25 mm.
 • Pallet Shuttle może być obsługiwany przez każdy rodzaj wózka widłowego.
 • Dopuszczalne obciążenie wynosi 1500 kg na paletę.
 • Możliwość zainstalowania na tablecie systemu zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux.
 • System łatwy w rozbudowie. W sytuacji gdy wymagana jest większa wydajność instalacji, wystarczy zwiększyć liczbę wózków.
 • Wszechstronność zastosowań

Bezpieczeństwo

 • Konstrukcja Pallet Shuttle oraz wyeliminowanie pracy wózka widłowego wewnątrz korytarzy zapewniają niemal bezkolizyjną obsługę palet, dzięki czemu system składowania nie jest narażony na kolizje z wózkiem widłowym.
 • Dzięki funkcji zarządzania użytkownikami wózki mogą być obsługiwane tylko przez uprawniony do tego personel.
 • Zarówno konstrukcja jak i sam wózek są wyposażone w elementy bezpieczeństwa zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemu Pallet Shuttle.

Gwarancja firmy Mecalux

Mecalux projektuje i produkuje wszystkie elementy systemu składowania Pallet Shuttle zarówno konstrukcję, jak i same wózki.

Stanowi to gwarancję niezawodnego działania oraz kompatybilności poszczególnych elementów systemu, jak również zapewnia jakość oraz zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa w każdym kraju.

Dzięki przeprowadzonym testom oraz inwestycjom w rozwój produktu, a tym samym zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, system Pallet Shuttle charakteryzuje się maksymalną wydajnością i jednocześnie bardzo przystępną ceną. Jest bogato wyposażony w akcesoria i systemy, takie jak kamera pozycjonowania, skaner bezpieczeństwa oraz intuicyjne oprogramowanie sterujące za pomocą tabletu. Jest to jeden z najszybszych systemów na rynku. Można go zastosować w prawie każdym magazynie.

Mecalux udziela pięcioletniej gwarancji na konstrukcję regałów wjezdnych do Pallet Shuttle, roczną na wózek oraz sześciomiesięczną na akumulatory.

w górę

Czym jest Pallet Shuttle?

Urządzenie do szybkiego i częstego załadunku i rozładunku palet

Według definicji słownikowej shuttle bus lub shuttle car jest to działający z dużą częstotliwością szybki środek transportu w dwie strony pomiędzy dwoma lokalizacjami. Pallet Shuttle firmy Mecalux działa dokładnie w takim sam sposób, z tym że transport odbywa się pomiędzy początkiem regału a pierwszym wolnym miejscem paletowym w kanale (lub w przeciwnym kierunku, jeśli odbywa się rozładunek).

Rozwój potrzeb w obszarze logistyki magazynowej doprowadził do chęci zastąpienia wózka widłowego obsługującego palety w kanale regałów wjezdnych przez wózek elektryczny, zwiększając tym samym szybkość załadunku i rozładunku oraz optymalizując wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Rozwiązaniem tego problemu było zastosowanie Pallet Shuttle i dostosowanie konstrukcji regału do wózka z silnikiem elektrycznym, który przemieszcza się wzdłuż szyn. Pallet Shuttle wykonuje komendy wydawane przez operatora przy użyciu tabletu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Wózek widłowy umieszcza paletę na szynach na początku kanału. Pallet Shuttle pobiera paletę i przemieszcza się do pierwszego wolnego miejsca, w którym ją umieszcza, maksymalnie zagęszczając składowane ładunki. Dzięki temu, że wózek widłowy nie wjeżdża pomiędzy regały, zostaje skrócony czas obsługi palet, zyskuje się na głębokości magazynu, praktycznie eliminowane jest ryzyko wypadków lub uszkodzeń regałów, zostaje wyeliminowana część pracy operatora oraz zmodernizowana obsługa magazynu.

Pallet Shuttle jest to system magazynowania akumulacyjnego, dzięki któremu zostają zmniejszone koszty pracy oraz zwiększone osiągi łańcucha logistycznego.

Przykład systemu wjezdnego z użyciem Pallet Shuttle i strefą kompletacji
Przykład systemu wjezdnego z użyciem Pallet Shuttle i strefą kompletacji
w górę

Działanie

Półautomatyczny magazyn wjezdny z systemem Pallet Shuttle

W instalacjach półautomatycznych z systemem Pallet Shuttle praca operatora ogranicza się do transportowania wózka oraz ładunków na początek kanałów składowania oraz wydawania komend wózkowi Pallet Shuttle. Ruch wózków wewnątrz regałów jest samoczynny i automatyczny.

 • Krok 1.

  Za pomocą wózka widłowego wprowadza się wózek Pallet Shuttle na poziom, na którym będzie magazynowany towar.

 • Krok 2.

  Operator za pomocą wózka widłowego umieszcza palety kolejno w wejściu na poziom i opiera je na profilach nośnych.

 • Krok 3.

  Za pomocą tabletu operator wydaje odpowiednią komendę, aby wózek rozpoczął operację załadunku. Po zidentyfikowaniu pozycji palety wózek Pallet Shuttle podnosi się delikatnie razem z ładunkiem i przemieszcza się do pierwszego wolnego miejsca, w którym go umieszcza. Precyzyjne czujniki kontrolują ruch ładunku w kanale.

 • Krok 4.

  Następnie Pallet Shuttle powraca na początek kanału i powtarza operacje z kolejnymi paletami, aż do jego zapełnienia. Przed zajęciem ostatniego miejsca wózek wahadłowy jest wycofywany do pracy na innym poziomie.

w górę

Elementy składowe

Bezpieczeństwo i sterowanie: elementy systemu Pallet Shuttle

System Pallet Shuttle składa się z trzech podstawowych elementów: konstrukcji regałowej, wózka Pallet Shuttle oraz tabletu przekazującego komendy do wózka za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Elementy konstrukcji

 • Słup

  Pionowy element konstrukcji, który umożliwia dostosowanie instalacji do składowania różnego typu ładunków

 • Belka nośna

  Poziomy element konstrukcji, na którym składowany jest ładunek i który zapewnia stabilność instalacji

 • Szyna

  Element konstrukcji umożliwiający przemieszczanie się wózka Pallet Shuttle. Ułatwia wprowadzenie i prawidłowo spozycjonowanie wózka w kanale

 • Zewnętrzny wspornik szyny

  Zapewnia mocowanie szyn do zewnętrznej części ramy wejścia/wyjścia do kanału na każdym z poziomów ładunkowych

 • Wewnętrzny wspornik szyny

  Zapewnia mocowanie szyny do belki nośnej

 • Odbojnik szyny

  Element gwarantujący zatrzymanie wózka w normalnym trybie pracy

 • Centrownik palety

  Montowany jest na wejściu i wyjściu z kanału. Koryguje pozycję danej palety, zapewniając bezpieczeństwo składowania ładunków

Elementy wózka

 • Koło

  Odpowiada za poruszanie się wózka w kanale i tym samym umożliwiają transport ładunku

 • Koło prowadzące

  Zadaniem tego koła jest prowadzenie wózka w kierunku wzdłużnym

 • Odbojniki wózka

  Zapobiegają ewentualnym uszkodzeniom bądź wypadkom spowodowanym nieumiejętnym użytkowaniem

 • Antena

  Odbiera polecenia przekazywane przez tablet sterujący

 • Zderzak

  Zapobiega potencjalnym uszkodzeniom wózka

 • Skaner bezpieczeństwa

  Kontroluje dostęp do kanałów podczas pracy urządzenia

 • Platforma podnosząca

  Umożliwia transport palet poprzez zastosowany system podnoszenia

 • Komora akumulatora

  Miejsce, w którym znajduje się akumulator napędzający wózek Pallet Shuttle

 • Kontrolka awarii

  Ostrzega w przypadku wykrycia problemów dotyczących stanu technicznego wózka

 • Kontrolka stanu baterii

  Informuje o stanie baterii i sygnalizuje potrzebę jej wymiany i naładowania

 • Włącznik główny

  Wskaźnik statusu włączenia/wyłączenia wózka

 • Wyłącznik awaryjny

  Gwarantuje natychmiastowe zatrzymanie Pallet Shuttle w celu realizacji koniecznych prac konserwacyjnych

 • Czujnik końca kanału

  Wykrywa położenie wózka na końcu kanału ładunkowego

 • Kamera (element opcjonalny)

  Element opcjonalny umożliwiający operatorom poprawne ułożenie wózka w kanale

 • Detektor palet

  Wykrywa położenie palety

 • System blokujący

  Zapewnia wózkowi stabilność podczas jego przenoszenia za pomocą wózka widłowego

w górę

Składowanie

Metody składowania Pallet Shuttle

System półautomatycznych magazynów może działać zgodnie z dwoma zasadami:

 • LIFO (Last In, First Out)

  Ostatnia paleta na wejściu jest pierwszą na wyjściu. Załadunek i rozładunek odbywa się z tej samej strony. Jest to najczęstszy system magazynowania z Pallet Shuttle.

 • FIFO (First In, First Out)

  Pierwsza paleta na wejściu jest pierwszą na wyjściu. Towar wprowadza się z jednej strony i wyciąga z drugiej. Istnieje również możliwość składowania metodą FIFO częściowego (według partii), gdzie palety są składowane i odbierane całymi seriami.

w górę

Funkcje

Podstawowe funkcje

Operator za pomocą tabletu i za pośrednictwem sieci Wi-Fi wydaje wózkowi komendę odłożenia lub wyciągnięcia palety. Interfejs oprogramowania zarządzającego funkcjami wózków Pallet Shuttle jest bardzo intuicyjny i nie wymaga żadnych szkoleń personelu. Jego podstawowe funkcje to

 • Przełącznik palet
  Przełącznik palet

  Wybór rodzaju palety do obsługi.

 • Konfiguracja LIFO/FIFO
  Konfiguracja LIFO/FIFO

  Wybór sposobu obsługi towarów w magazynie.

 • Zamiana strony kanału
  Zamiana strony kanału

  Wybór strony regału do obsługi towarów (w trybie FIFO).

 • Blokada
  Blokada

  Aktywowanie blokady, która dodatkowo zabezpiecza wózek Pallet Shuttle na ramionach wózka widłowego.

 • Zagęszczanie
  Zagęszczanie

  Zagęszczanie palet na początku (LIFO) lub na końcu kanału (FIFO).

 • Odkładanie/wyciąganie wielokrotne
  Odkładanie/wyciąganie wielokrotne

  Odłożenie lub wyciągnięcie palet z danego kanału.

 • Wyciąganie pojedyncze
  Wyciąganie pojedyncze

  Wybór liczby palet do wyciągnięcia.

 • Inwentaryzacja
  Inwentaryzacja

  Liczenie palet składowanych w kanale.

 • Lokalizator
  Lokalizator

  Aktywowanie sygnału akustycznego, który ułatwia zlokalizowanie wózka.

 • Zarządzanie użytkownikami
  Zarządzanie użytkownikami

  Zarządzanie uprawnieniami personelu obsługującego wózek.

 • Przełącznik trybu działania
  Przełącznik trybu działania

  Automatyczny lub ręczny (w przypadku konserwacji).

 • Wskaźnik wózka
  Wskaźnik wózka

  Wyświetla numer wózka oraz jego status.

 • Klinometr
  Klinometr

  Informacja o niewłaściwym ułożeniu wózka w kanale

 • Pomoc
  Pomoc

  Umożliwienie wyjęcia uszkodzonego wózka z kanału.

 • Kamera położenia (opcjonalnie)
  Kamera położenia (opcjonalnie)

  Ułatwienie umieszczania wózka na szynach w kanale.

w górę

Zastosowanie

Zautomatyzowane rozwiązanie magazynowe dostępne dla każdego

Zastosowanie systemu Pallet Shuttle znacząco zwiększa wydajność pracy magazynu.

Jest to idealne rozwiązanie do:

 • Magazynów z dużą liczbą palet przypadających na jednostkę magazynową.
 • Magazynów, w których operacje załadunku i rozładunku są przeprowadzane z dużą częstotliwością.
 • Komór chłodniczych, ponieważ regały wjezdne z Pallet Shuttle umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz ograniczenie czasu obsługi ładunków. System jest jeszcze bardziej wydajny w przypadku wykorzystania kombinacji wózków Pallet Shuttle z układnicami automatycznymi lub wózkami wahadłowymi.
 • Magazynów buforowych lub magazynów przygotowanych zamówień.
 • Magazynów produktów sezonowych, które są składowane przez określony czas do momentu masowego pobierania.
 • Magazynów wyposażonych w akumulacyjny system składowania, w którym dodatkowo są wymagane: dostęp do różnych jednostek magazynowych, składowanie większej liczby palet na głębokość lub wzrost wydajności magazynu.
Pallet Shuttle przemieszczający się wzdłuż kanału
w górę

Galeria

Urządzenia transportu bliskiego umieszczają wózek Pallet Shuttle w kanałach towarowych
Wózek Pallet Shuttle może pracować w regałach o głębokości do 40 metrów. Umieszczany jest w nich przy pomocy wózka widłowego
Wózek Pallet Shuttle transportuje ładunki wewnątrz kanału towarowego, przemieszczając się po szynach
Aby zwiększyć wydajność magazynu z regałami akumulacyjnymi, każdy kanał towarowy można wyposażyć w wózek Pallet Shuttle
Wózki Pallet Shuttle to idealne rozwiązanie dla magazynów o niewielkiej liczbie jednostek asortymentowych składowanych na regałach o wysokości do 8 metrów
Wózki widłowe umieszczają w kanałach towarowych regałów wjezdnych wózki Pallet Shuttle, które odkładają lub pobierają ładunki
Opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS pozwala sterować nawet 18 wózkami PS przy pomocy jednego tabletu
System Pallet Shuttle sterowany jest zdalnie za pomocą tabletu z dostępem do sieci WiFi
Na nakładce węzłowej znajduje się zabezpieczenie pełniące funkcję odbojnika wózka pallet shuttle
Półautomatyczne wózki Pallet Shuttle mogą pracować zarówno w trybie LIFO, jaki i FIFO
System Pallet Shuttle wyposażony jest w różne zabezpieczenia, między innymi wyłącznik awaryjny
Półautomatyczny wózek Pallet Shuttle zabezpieczony jest systemem blokującym, który zapewnia mu stabilne ułożenie w takcie przewożenia wózkiem widłowym
Wózki Pallet Shuttle zasilane są akumulatorami litowymi, które pozwalają na 10 godzin nieprzerwanej pracy
Akumulatory wózków Pallet Shuttle ładowane są w przeznaczonych do tego stacjach znajdujących się poza konstrukcją magazynu
Funkcja holowania zaimplementowana w półautomatycznych wózkach Pallet Shuttle jest wykorzystywana w przypadku awarii innego urządzenia
Wózek Pallet Shuttle może transportować różnego typu ładunki o wadze sięgającej do 1500 kg
Napędzane elektrycznie wózki mogą przewozić różne typy jednostek ładunkowych, przykładowo plastikowe kontenery
Wózki Pallet Shuttle zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły przewozić palety z nietypowymi ładunkami
Pallet Shuttle może przewozić niemal każdy rodzaj palety, co czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych systemów na rynku
Szyny regałów wyposażone są w odbojniki chroniące przed uszkodzeniem zarówno wózek Pallet Shuttle, jak i ładunek
W przypadku regałów wjezdnych siatki zabezpieczające to zalecany element wyposażenia, chroniący przed upadkiem ładunków
W magazynach z ładunkami o różnorodnej rotacji system Pallet Shuttle można połączyć z tradycyjnymi regałami paletowymi
W konstrukcji regałów wjezdnych można wydzielić korytarz dla pieszych, który musi być osłonięty siatkami zabezpieczającymi
Optymalizacji pojemności magazynu często dokonuje się poprzez połączenie systemu Pallet Shuttle z poziomami przepływowymi przeznaczonymi do kompletacji
System Pallet Shuttle zwiększa tempo przepływu ładunków, nawet w magazynach z towarami o różnorodnej rotacji
Połączenie regałów wjezdnych obsługiwanych przez półautomatyczny wózek Pallet Shuttle z regałami półkowymi przeznaczonymi do kompletacji to powszechne rozwiązanie przyspieszające przygotowywanie zamówień
Półautomatyczny wózek Pallet Shuttle z napędem elektrycznym, pozwala optymalnie wykorzystać pojemność magazynu oraz może działać w temperaturze do minus 30°, dlatego idealnie nadaje się do pracy w chłodniach i mroźniach
Elektryczne wózki Pallet Shuttle to często wybierane rozwiązanie do magazynów samonośnych przez producentów żywności mrożonej
System Pallet Shuttle pozwala jeszcze lepiej wykorzystać pojemność składowania w magazynach samonośnych
Wózek Pallet Shuttle może zapełnić cały kanał, wykonując jedno polecenie operatora
Półautomatyczne wózki Pallet Shuttle to doskonałe narzędzie obsługi łądunków na regałach wjezdnych z dowolną liczbą korytarzy
Półautomatyczny system Pallet Shuttle może pracować zarówno w trybie LIFO, jaki i FIFO
Niektóre z korzyści, jakie gwarantuje ten system magazynowania to zwiększenie częstotliwości wejść i wyjść towarów oraz ograniczenie liczby błędów
Wózek Pallet Shuttle może przewozić prawie każdy rodzaj palety
Konstrukcja regału musi zapewniać bezpieczną pracę wózka wahadłowego
Mimo że wózki PS mogą pracować nieprzerwanie nawet 10 godzin, po zakończonej zmianie zaleca się naładować je w przygotowanych do tego stacjach
Elektryczne wózki Pallet Shuttle mogą pracować w niskiej temperaturze, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowania w chłodniach i mroźniach
W magazynach o dużej rotacji ładunków obsługiwanych przez wózki Pallet Shuttle, dolną część instalacji można przeznaczyć na poziomy przepływowe służące do ręcznej kompletacji
W magazynach z ładunkami o dużej rotacji wózki Pallet Shuttle można łączyć z innymi systemami magazynowania
Z półautomatycznymi wózkami Pallet Shuttle mogą współpracować również pojazdy sterowane automatyczne (AGV)
W magazynach o niewielkiej powierzchni regały obsługiwane przez wózki Pallet Shuttle można zainstalować na podeście, aby zyskać dodatkowe miejsce

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę