Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

System Pallet Shuttle

Półautomatyczny system magazynowania akumulacyjnego, który do załadunku i rozładunku palet wykorzystuje wózki Pallet Shuttle, dzięki czemu ładunki są obsługiwane szybko i precyzyjnie.

Prośba o informację i/lub ofertę

Pallet Shuttle

Jest to system magazynowania akumulacyjnego, w którym do obsługi palet w obrębie regałów zamiast wózków widłowych są wykorzystywane wózki Pallet Shuttle, co znacznie skraca czas obsługi i umożliwia pogrupowanie artykułów według kanałów zamiast według pełnych korytarzy.

Operator przy użyciu tabletu wydaje komendy wózkowi Pallet Shuttle, które przekazywane są za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wózek umieszcza pobrany ładunek w pierwszym wolnym miejscu, maksymalnie zagęszczając składowane palety. Dzięki temu, że wózek widłowy nie musi wjeżdżać do korytarzy, magazyn zyskuje na głębokości, a tym samym na pojemności. Zastosowanie Pallet Shuttle usprawnia obsługę oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia regałów oraz składowanych ładunków.

Więcej informacji
Działanie


Jest to idealne rozwiązanie do magazynów z dużą liczbą palet na jednostkę magazynową, w których operacje załadunku i rozładunku są przeprowadzane bardzo często.


Zalety

 • Zwiększenie różnorodności: w każdym kanale może być składowany inny rodzaj produktu.
 • Zwiększenie wydajności: zwiększenie obiegu przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Większa pojemność magazynu: możliwość składowania na głębokości do 40 m.
 • Wysoka rentowność dzięki zmniejszeniu kosztów pracy.
 • Zmniejszenie liczby kolizji i kosztów utrzymania.
 • Za pomocą tabletu operator steruje różnymi zaawansowanymi funkcjami wózka Pallet Shuttle.

Więcej informacji

Zastosowanie technologii maksymalnie zwiększającej szybkość obsługi magazynu.

Oszczędność miejsca

 • Większa liczba palet na głębokość: długość kanału może przekraczać 40 m. Ograniczeniem wysokości instalacji jest jedynie zasięg urządzeń transportu bliskiego.
 • Minimalny dystans pomiędzy poziomami składowania pozwala na duże zagęszczenie magazynowanych ładunków.
 • Czujniki wózków Pallet Shuttle kontrolują umieszczanie ładunków, eliminując wolne miejsca w regale. Dzięki temu rzeczywista ładowność (biorąc pod uwagę przepływ wejść i wyjść) jest taka sama jak fizyczna pojemność magazynu.

Oszczędność czasu

 • Skrócenie czasu załadunku i rozładunku towarów dzięki wyeliminowaniu pracy operatora wewnątrz kanału.
 • Prędkość jazdy wózka wynosi 90 m/min bez obciążenia i 45 m/min z obciążeniem.
 • Czas podnoszenia: 2 sekundy.
 • Wykonując jedno polecenie, wózek może opróżnić lub zapełnić cały kanał.

Zwiększenie wydajności

 • Zwiększenie częstotliwości wejść i wyjść towarów.
 • Dzięki zastosowaniu Pallet Shuttle w każdym kanale można składować inną jednostkę magazynową, co umożliwia większe zróżnicowanie produktów w magazynie.
 • Optymalizacja przebiegów dzięki zastosowanej zasadzie „produkt do operatora” (ładunek przemieszcza się w kierunku operatora).
 • W trakcie wykonywania polecenia przez wózek Pallet Shuttle operator wybiera kolejną paletę, dzięki czemu jest zachowana ciągłość cyklu.
 • W zależności od temperatury i obciążenia wózek może pracować nieprzerwanie do 10 h.
 • Dzięki łatwemu dostępowi do litowych akumulatorów proces ich wymiany przebiega sprawnie i bez zakłóceń cyklu pracy.
 • Wyeliminowanie błędów.
 • Łatwe użytkowanie oraz utrzymanie systemu.
 • Jeden tablet umożliwia sterowanie aż 18 wózkami.
 • Funkcja inwentaryzacji: wózek przelicza palety składowane w kanale.

Redukcja kosztów

Zwiększona wydajność oraz mniejsze zużycie energii sprawiają, że w krótkim czasie zostają zredukowane koszty, dzięki czemu Pallet Shuttle jest uważany za jeden z najbardziej wydajnych systemów magazynowania akumulacyjnego.

Wszechstronność zastosowań

 • Wózek ma wbudowane czujniki, które wykrywają i obsługują różne rodzaje palet.
 • Modele Pallet Shuttle 1012 oraz 1212 umożliwiają pracę z paletami różnych rozmiarów. Model 1012 obsługuje europalety o szerokości 800 lub 1000 mm, model 1212 europalety o szerokości 800, 1000 lub 1200 mm.
 • Wszystkie wózki mogą pracować w trybie LIFO lub FIFO. Operator wybiera odpowiedni tryb na tablecie.
 • Platforma wózka jest zaprojektowana do obsługi palet ze strzałką ugięcia, tzn. maksymalnym dopuszczalnym odkształceniem do 25 mm.
 • Pallet Shuttle może być obsługiwany przez każdy rodzaj wózka widłowego.
 • Dopuszczalne obciążenie wynosi 1500 kg na paletę.
 • Możliwość zainstalowania na tablecie systemu zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux.
 • System łatwy w rozbudowie. W sytuacji gdy wymagana jest większa wydajność instalacji, wystarczy zwiększyć liczbę wózków.
Medidas de palet compatibles - Estanterías metálicas Mecalux®

Bezpieczeństwo

 • Konstrukcja Pallet Shuttle oraz wyeliminowanie pracy wózka widłowego wewnątrz korytarzy zapewniają niemal bezkolizyjną obsługę palet, dzięki czemu system składowania nie jest narażony na kolizje z wózkiem widłowym.
 • Dzięki funkcji zarządzania użytkownikami wózki mogą być obsługiwane tylko przez uprawniony do tego personel.
 • Zarówno konstrukcja jak i sam wózek są wyposażone w elementy bezpieczeństwa zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemu Pallet Shuttle.

Konstrukcja

Konstrukcja systemu Pallet Shuttle oprócz podstawowych elementów bezpieczeństwa (tabliczki informacyjne, ogrodzenia z siatki, siatki ochronne itp.), ma również dodatkowe wyposażenie, takie jak:

Topes final de carril - Estanterías metálicas Mecalux®

Odbojniki końca kanału: wykonane z blachy o grubości 8 mm. Stanowią punkt odniesienia w trakcie hamowania i zatrzymania wózka w normalnych warunkach pracy.

Centradores de palet - Estanterías metálicas Mecalux®

Centrowniki palety: montowane przy wejściu/wyjściu z kanałów, ułatwiają umieszczanie i centrowanie jednostki ładunkowej w kanale.

Wózek

Jest wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, dzięki którym zostają wyeliminowane kolizje spowodowane niepoprawnym użytkowaniem. Należą do nich:

Sensores de final de carril - Estanterías metálicas Mecalux®

Czujniki krańcowe: wykrywają zbliżanie się wózka do końca kanału.

Sensores de posición - Estanterías metálicas Mecalux®

Czujniki detekcji przeszkody: wykrywają przeszkody na trasie wózka w kanale.

Sistema de bloqueo - Estanterías metálicas Mecalux®

Blokada zabezpieczająca: element znajdujący się w dolnej części wózka, uruchamiany za pomocą tabletu, którego zadaniem jest zabezpieczenie wózka Pallet Shuttle na ramionach wózka widłowego.

Búmper de seguridad - Estanterías metálicas Mecalux®

Zderzak: zapobiega ewentualnym uszkodzeniom samego urządzenia.

Seta de emergencia - Estanterías metálicas Mecalux®

Przycisk awaryjny: umożliwia zatrzymanie wózka w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Topes carro - Estanterías metálicas Mecalux®

Odbojniki: zapobiegają ewentualnym uderzeniom lub kolizjom spowodowanym przez nieprawidłowe użytkowanie wózka.

Cámara de posicionamiento - Estanterías metálicas Mecalux®

Kamera pozycjonowania: element opcjonalny ułatwiający wprowadzenie i wyśrodkowanie wózka Pallet Shuttle w kanale. Kamera jest bardzo przydatna w przypadku wysokich instalacji.

Escáner de seguridad - Estanterías metálicas Mecalux®

Skaner bezpieczeństwa: kontroluje dostęp do szyn podczas pracy wózka (opcjonalnie).

Gwarancja firmy Mecalux

Mecalux projektuje i produkuje wszystkie elementy systemu składowania Pallet Shuttle zarówno konstrukcję, jak i same wózki.

Stanowi to gwarancję niezawodnego działania oraz kompatybilności poszczególnych elementów systemu, jak również zapewnia jakość oraz zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa w każdym kraju.

Dzięki przeprowadzonym testom oraz inwestycjom w rozwój produktu, a tym samym zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, system Pallet Shuttle charakteryzuje się maksymalną wydajnością i jednocześnie bardzo przystępną ceną. Jest bogato wyposażony w akcesoria i systemy, takie jak kamera pozycjonowania, skaner bezpieczeństwa oraz intuicyjne oprogramowanie sterujące za pomocą tabletu. Jest to jeden z najszybszych systemów na rynku. Można go zastosować w prawie każdym magazynie.

Mecalux udziela pięcioletniej gwarancji na konstrukcję regałów wjezdnych do Pallet Shuttle, roczną na wózek oraz sześciomiesięczną na akumulatory.

Urządzenie do szybkiego i częstego załadunku i rozładunku palet

Według definicji słownikowej shuttle bus lub shuttle car jest to działający z dużą częstotliwością szybki środek transportu w dwie strony pomiędzy dwoma lokalizacjami. Pallet Shuttle firmy Mecalux działa dokładnie w takim sam sposób, z tym że transport odbywa się pomiędzy początkiem regału a pierwszym wolnym miejscem paletowym w kanale (lub w przeciwnym kierunku, jeśli odbywa się rozładunek).

Rozwój potrzeb w obszarze logistyki magazynowej doprowadził do chęci zastąpienia wózka widłowego obsługującego palety w kanale regałów wjezdnych przez wózek elektryczny, zwiększając tym samym szybkość załadunku i rozładunku oraz optymalizując wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Rozwiązaniem tego problemu było zastosowanie Pallet Shuttle i dostosowanie konstrukcji regału do wózka z silnikiem elektrycznym, który przemieszcza się wzdłuż szyn. Pallet Shuttle wykonuje komendy wydawane przez operatora przy użyciu tabletu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Wózek widłowy umieszcza paletę na szynach na początku kanału. Pallet Shuttle pobiera paletę i przemieszcza się do pierwszego wolnego miejsca, w którym ją umieszcza, maksymalnie zagęszczając składowane ładunki. Dzięki temu, że wózek widłowy nie wjeżdża pomiędzy regały, zostaje skrócony czas obsługi palet, zyskuje się na głębokości magazynu, praktycznie eliminowane jest ryzyko wypadków lub uszkodzeń regałów, zostaje wyeliminowana część pracy operatora oraz zmodernizowana obsługa magazynu.

Pallet Shuttle jest to system magazynowania akumulacyjnego, dzięki któremu zostają zmniejszone koszty pracy oraz zwiększone osiągi łańcucha logistycznego.

Pallet Shuttle - Estanterías metálicas Mecalux® Działanie wózka Pallet Shuttle jest sterowane za pomocą tabletu za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Ejemplo de un almacén compacto con pallet shuttle y nivel de picking - Estanterías metálicas Mecalux®

Przykład systemu wjezdnego z użyciem Pallet Shuttle i strefą kompletacji

Półautomatyczny magazyn wjezdny z systemem Pallet Shuttle

W instalacjach półautomatycznych z systemem Pallet Shuttle praca operatora ogranicza się do transportowania wózka oraz ładunków na początek kanałów składowania oraz wydawania komend wózkowi Pallet Shuttle. Ruch wózków wewnątrz regałów jest samoczynny i automatyczny.

Działanie systemu półautomatycznego:

Funcionamiento: Paso 1 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 1.

Za pomocą wózka widłowego wprowadza się wózek Pallet Shuttle na poziom, na którym będzie magazynowany towar.

Funcionamiento: Paso 2 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 2.

Operator za pomocą wózka widłowego umieszcza palety kolejno w wejściu na poziom i opiera je na profilach nośnych.

Funcionamiento: Paso 3 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 3.

Za pomocą tabletu operator wydaje odpowiednią komendę, aby wózek rozpoczął operację załadunku. Po zidentyfikowaniu pozycji palety wózek Pallet Shuttle podnosi się delikatnie razem z ładunkiem i przemieszcza się do pierwszego wolnego miejsca, w którym go umieszcza. Precyzyjne czujniki kontrolują ruch ładunku w kanale.

Funcionamiento: Paso 4 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 4.

Następnie Pallet Shuttle powraca na początek kanału i powtarza operacje z kolejnymi paletami, aż do jego zapełnienia. Przed zajęciem ostatniego miejsca wózek wahadłowy jest wycofywany do pracy na innym poziomie.

System półautomatycznych magazynów może działać zgodnie z dwoma zasadami:

Funcionamiento LIFO - Estanterías metálicas Mecalux®

LIFO (Last In, First Out): ostatnia paleta na wejściu jest pierwszą na wyjściu. Załadunek i rozładunek odbywa się z tej samej strony. Jest to najczęstszy system magazynowania z Pallet Shuttle.

Funcionamiento FIFO - Estanterías metálicas Mecalux®

FIFO (First In, First Out): pierwsza paleta na wejściu jest pierwszą na wyjściu. Towar wprowadza się z jednej strony i wyciąga z drugiej. Istnieje również możliwość składowania metodą FIFO częściowego (według partii), gdzie palety są składowane i odbierane całymi seriami.

Podstawowe funkcje:

Operator za pomocą tabletu i za pośrednictwem sieci Wi-Fi wydaje wózkowi komendę odłożenia lub wyciągnięcia palety. Interfejs oprogramowania zarządzającego funkcjami wózków Pallet Shuttle jest bardzo intuicyjny i nie wymaga żadnych szkoleń personelu. Jego podstawowe funkcje to:

Tableta para temperatura ambiente - Estanterías metálicas Mecalux®
Tableta para temperatura ambiente - Estanterías metálicas Mecalux®

Tablet do pracy w temperaturze ujemnej

1. Przełącznik palet.

Wybór rodzaju palety do obsługi.


2. Konfiguracja LIFO/FIFO.

Wybór sposobu obsługi towarów w magazynie.


3. Zamiana strony kanału.

Wybór strony regału do obsługi towarów (w trybie FIFO).


4. Blokada.

Aktywowanie blokady, która dodatkowo zabezpiecza wózek Pallet Shuttle na ramionach wózka widłowego.


5. Zagęszczanie.

Zagęszczanie palet na początku (LIFO) lub na końcu kanału (FIFO).


6. Odkładanie/wyciąganie wielokrotne.

Odłożenie lub wyciągnięcie palet z danego kanału.

7. Wyciąganie pojedyncze.

Wybór liczby palet do wyciągnięcia.


8. Inwentaryzacja.

Liczenie palet składowanych w kanale.


9. Lokalizator.

Aktywowanie sygnału akustycznego, który ułatwia zlokalizowanie wózka.


10. Zarządzanie użytkownikami.

Zarządzanie uprawnieniami personelu obsługującego wózek.


11. Przełącznik trybu działania.

Automatyczny lub ręczny (w przypadku konserwacji).


12. Wskaźnik wózka.

Wyświetla numer wózka oraz jego status.

Bezpieczeństwo i sterowanie: elementy systemu Pallet Shuttle

System Pallet Shuttle składa się z trzech podstawowych elementów: konstrukcji regałowej, wózka Pallet Shuttle oraz tabletu przekazującego komendy do wózka za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Elementy konstrukcji

Elementy wózka

Zautomatyzowane rozwiązanie magazynowe dostępne dla każdego

Zastosowanie systemu Pallet Shuttle znacząco zwiększa wydajność pracy magazynu.

Jest to idealne rozwiązanie do:

 • Magazynów z dużą liczbą palet przypadających na jednostkę magazynową.
 • Magazynów, w których operacje załadunku i rozładunku są przeprowadzane z dużą częstotliwością.
 • Komór chłodniczych, ponieważ regały wjezdne z Pallet Shuttle umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz ograniczenie czasu obsługi ładunków. System jest jeszcze bardziej wydajny w przypadku wykorzystania kombinacji wózków Pallet Shuttle z układnicami automatycznymi lub wózkami wahadłowymi.
 • Magazynów buforowych lub magazynów przygotowanych zamówień.
 • Magazynów produktów sezonowych, które są składowane przez określony czas do momentu masowego pobierania.
 • Magazynów wyposażonych w akumulacyjny system składowania, w którym dodatkowo są wymagane: dostęp do różnych jednostek magazynowych, składowanie większej liczby palet na głębokość lub wzrost wydajności magazynu.
Pallet Shuttle desplazándose por el interior de un canal de almacenaje - Estanterías metálicas Mecalux®

Pallet Shuttle przemieszczający się wzdłuż kanału

Prośba o informację i/lub ofertę

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80