System Pallet Shuttle
Prośba o informację i/lub ofertę

System Pallet Shuttle

Półautomatyczny system magazynowania akumulacyjnego, który do załadunku i rozładunku palet wykorzystuje wózki Pallet Shuttle, dzięki czemu ładunki są obsługiwane szybko i precyzyjnie.

Opis produktu

Jest to system magazynowania akumulacyjnego, w którym do obsługi palet w obrębie regałów zamiast wózków widłowych są wykorzystywane wózki Pallet Shuttle, co znacznie skraca czas obsługi i umożliwia pogrupowanie artykułów według kanałów zamiast według pełnych korytarzy.

Operator przy użyciu tabletu wydaje komendy wózkowi Pallet Shuttle, które przekazywane są za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wózek umieszcza pobrany ładunek w pierwszym wolnym miejscu, maksymalnie zagęszczając składowane palety. Dzięki temu, że wózek widłowy nie musi wjeżdżać do korytarzy, magazyn zyskuje na głębokości, a tym samym na pojemności. Zastosowanie Pallet Shuttle usprawnia obsługę oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia regałów oraz składowanych ładunków.

Jest to idealne rozwiązanie do magazynów z dużą liczbą palet na jednostkę magazynową, w których operacje załadunku i rozładunku są przeprowadzane bardzo często

Główne zalety

 • Zwiększenie różnorodności: w każdym kanale może być składowany inny rodzaj produktu.
 • Zwiększenie wydajności: zwiększenie obiegu przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Większa pojemność magazynu: możliwość składowania na głębokości do 40 m.
 • Wysoka rentowność dzięki zmniejszeniu kosztów pracy.
 • Zmniejszenie liczby kolizji i kosztów utrzymania.
 • Za pomocą tabletu operator steruje różnymi zaawansowanymi funkcjami wózka Pallet Shuttle.

Zalety

Zastosowanie technologii maksymalnie zwiększającej szybkość obsługi magazynu

Oszczędność miejsca

 • Większa liczba palet na głębokość: długość kanału może przekraczać 40 m. Ograniczeniem wysokości instalacji jest jedynie zasięg urządzeń transportu bliskiego.
 • Minimalny dystans pomiędzy poziomami składowania pozwala na duże zagęszczenie magazynowanych ładunków.
 • Czujniki wózków Pallet Shuttle kontrolują umieszczanie ładunków, eliminując wolne miejsca w regale. Dzięki temu rzeczywista ładowność (biorąc pod uwagę przepływ wejść i wyjść) jest taka sama jak fizyczna pojemność magazynu.

Oszczędność czasu

 • Skrócenie czasu załadunku i rozładunku towarów dzięki wyeliminowaniu pracy operatora wewnątrz kanału.
 • Prędkość jazdy wózka wynosi 90 m/min bez obciążenia i 45 m/min z obciążeniem.
 • Czas podnoszenia: 2 sekundy.
 • Wykonując jedno polecenie, wózek może opróżnić lub zapełnić cały kanał

Zwiększenie wydajności

 • Zwiększenie częstotliwości wejść i wyjść towarów.
 • Dzięki zastosowaniu Pallet Shuttle w każdym kanale można składować inną jednostkę magazynową, co umożliwia większe zróżnicowanie produktów w magazynie.
 • Optymalizacja przebiegów dzięki zastosowanej zasadzie „produkt do operatora” (ładunek przemieszcza się w kierunku operatora).
 • W trakcie wykonywania polecenia przez wózek Pallet Shuttle operator wybiera kolejną paletę, dzięki czemu jest zachowana ciągłość cyklu.
 • W zależności od temperatury i obciążenia wózek może pracować nieprzerwanie do 10 h.
 • Dzięki łatwemu dostępowi do litowych akumulatorów proces ich wymiany przebiega sprawnie i bez zakłóceń cyklu pracy.
 • Wyeliminowanie błędów.
 • Łatwe użytkowanie oraz utrzymanie systemu.
 • Jeden tablet umożliwia sterowanie aż 18 wózkami.
 • Funkcja inwentaryzacji: wózek przelicza palety składowane w kanale.

Redukcja kosztów

Zwiększona wydajność oraz mniejsze zużycie energii sprawiają, że w krótkim czasie zostają zredukowane koszty, dzięki czemu Pallet Shuttle jest uważany za jeden z najbardziej wydajnych systemów magazynowania akumulacyjnego.

Wszechstronność zastosowań

 • Wózek ma wbudowane czujniki, które wykrywają i obsługują różne rodzaje palet.
 • Modele Pallet Shuttle 1012 oraz 1212 umożliwiają pracę z paletami różnych rozmiarów. Model 1012 obsługuje europalety o szerokości 800 lub 1000 mm, model 1212 europalety o szerokości 800, 1000 lub 1200 mm.
 • Wszystkie wózki mogą pracować w trybie LIFO lub FIFO. Operator wybiera odpowiedni tryb na tablecie.
 • Platforma wózka jest zaprojektowana do obsługi palet ze strzałką ugięcia, tzn. maksymalnym dopuszczalnym odkształceniem do 25 mm.
 • Pallet Shuttle może być obsługiwany przez każdy rodzaj wózka widłowego.
 • Dopuszczalne obciążenie wynosi 1500 kg na paletę.
 • Możliwość zainstalowania na tablecie systemu zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux.
 • System łatwy w rozbudowie. W sytuacji gdy wymagana jest większa wydajność instalacji, wystarczy zwiększyć liczbę wózków.

Bezpieczeństwo

 • Konstrukcja Pallet Shuttle oraz wyeliminowanie pracy wózka widłowego wewnątrz korytarzy zapewniają niemal bezkolizyjną obsługę palet, dzięki czemu system składowania nie jest narażony na kolizje z wózkiem widłowym.
 • Dzięki funkcji zarządzania użytkownikami wózki mogą być obsługiwane tylko przez uprawniony do tego personel.
 • Zarówno konstrukcja jak i sam wózek są wyposażone w elementy bezpieczeństwa zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemu Pallet Shuttle.

Gwarancja firmy Mecalux

Mecalux projektuje i produkuje wszystkie elementy systemu składowania Pallet Shuttle zarówno konstrukcję, jak i same wózki.

Stanowi to gwarancję niezawodnego działania oraz kompatybilności poszczególnych elementów systemu, jak również zapewnia jakość oraz zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa w każdym kraju.

Dzięki przeprowadzonym testom oraz inwestycjom w rozwój produktu, a tym samym zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, system Pallet Shuttle charakteryzuje się maksymalną wydajnością i jednocześnie bardzo przystępną ceną. Jest bogato wyposażony w akcesoria i systemy, takie jak kamera pozycjonowania, skaner bezpieczeństwa oraz intuicyjne oprogramowanie sterujące za pomocą tabletu. Jest to jeden z najszybszych systemów na rynku. Można go zastosować w prawie każdym magazynie.

Mecalux udziela pięcioletniej gwarancji na konstrukcję regałów wjezdnych do Pallet Shuttle, roczną na wózek oraz sześciomiesięczną na akumulatory.

Czym jest Pallet Shuttle?

Urządzenie do szybkiego i częstego załadunku i rozładunku palet

Według definicji słownikowej shuttle bus lub shuttle car jest to działający z dużą częstotliwością szybki środek transportu w dwie strony pomiędzy dwoma lokalizacjami. Pallet Shuttle firmy Mecalux działa dokładnie w takim sam sposób, z tym że transport odbywa się pomiędzy początkiem regału a pierwszym wolnym miejscem paletowym w kanale (lub w przeciwnym kierunku, jeśli odbywa się rozładunek).

Rozwój potrzeb w obszarze logistyki magazynowej doprowadził do chęci zastąpienia wózka widłowego obsługującego palety w kanale regałów wjezdnych przez wózek elektryczny, zwiększając tym samym szybkość załadunku i rozładunku oraz optymalizując wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Rozwiązaniem tego problemu było zastosowanie Pallet Shuttle i dostosowanie konstrukcji regału do wózka z silnikiem elektrycznym, który przemieszcza się wzdłuż szyn. Pallet Shuttle wykonuje komendy wydawane przez operatora przy użyciu tabletu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Wózek widłowy umieszcza paletę na szynach na początku kanału. Pallet Shuttle pobiera paletę i przemieszcza się do pierwszego wolnego miejsca, w którym ją umieszcza, maksymalnie zagęszczając składowane ładunki. Dzięki temu, że wózek widłowy nie wjeżdża pomiędzy regały, zostaje skrócony czas obsługi palet, zyskuje się na głębokości magazynu, praktycznie eliminowane jest ryzyko wypadków lub uszkodzeń regałów, zostaje wyeliminowana część pracy operatora oraz zmodernizowana obsługa magazynu.

Pallet Shuttle jest to system magazynowania akumulacyjnego, dzięki któremu zostają zmniejszone koszty pracy oraz zwiększone osiągi łańcucha logistycznego.

Przykład systemu wjezdnego z użyciem Pallet Shuttle i strefą kompletacji
Przykład systemu wjezdnego z użyciem Pallet Shuttle i strefą kompletacji

Działanie

Półautomatyczny magazyn wjezdny z systemem Pallet Shuttle

W instalacjach półautomatycznych z systemem Pallet Shuttle praca operatora ogranicza się do transportowania wózka oraz ładunków na początek kanałów składowania oraz wydawania komend wózkowi Pallet Shuttle. Ruch wózków wewnątrz regałów jest samoczynny i automatyczny.

Elementy składowe

Bezpieczeństwo i sterowanie: elementy systemu Pallet Shuttle

System Pallet Shuttle składa się z trzech podstawowych elementów: konstrukcji regałowej, wózka Pallet Shuttle oraz tabletu przekazującego komendy do wózka za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Słup

Słup

Pionowy element konstrukcji, który umożliwia dostosowanie instalacji do składowania różnego typu ładunków

Belka nośna

Belka nośna

Poziomy element konstrukcji, na którym składowany jest ładunek i który zapewnia stabilność instalacji

Szyna

Szyna

Element konstrukcji umożliwiający przemieszczanie się wózka Pallet Shuttle. Ułatwia wprowadzenie i prawidłowo spozycjonowanie wózka w kanale

Zewnętrzny wspornik szyny

Zewnętrzny wspornik szyny

Zapewnia mocowanie szyn do zewnętrznej części ramy wejścia/wyjścia do kanału na każdym z poziomów ładunkowych

Wewnętrzny wspornik szyny

Wewnętrzny wspornik szyny

Zapewnia mocowanie szyny do belki nośnej

Odbojnik szyny

Odbojnik szyny

Element gwarantujący zatrzymanie wózka w normalnym trybie pracy

Centrownik palety

Centrownik palety

Montowany jest na wejściu i wyjściu z kanału. Koryguje pozycję danej palety, zapewniając bezpieczeństwo składowania ładunków

Koło

Koło

Odpowiada za poruszanie się wózka w kanale i tym samym umożliwiają transport ładunku

Koło prowadzące

Koło prowadzące

Zadaniem tego koła jest prowadzenie wózka w kierunku wzdłużnym

Odbojniki wózka

Odbojniki wózka

Zapobiegają ewentualnym uszkodzeniom bądź wypadkom spowodowanym nieumiejętnym użytkowaniem

Antena

Antena

Odbiera polecenia przekazywane przez tablet sterujący

Zderzak

Zderzak

Zapobiega potencjalnym uszkodzeniom wózka

Skaner bezpieczeństwa

Skaner bezpieczeństwa

Kontroluje dostęp do kanałów podczas pracy urządzenia

Platforma podnosząca

Platforma podnosząca

Umożliwia transport palet poprzez zastosowany system podnoszenia

Komora akumulatora

Komora akumulatora

Miejsce, w którym znajduje się akumulator napędzający wózek Pallet Shuttle

Kontrolka awarii

Kontrolka awarii

Ostrzega w przypadku wykrycia problemów dotyczących stanu technicznego wózka

Kontrolka stanu baterii

Kontrolka stanu baterii

Informuje o stanie baterii i sygnalizuje potrzebę jej wymiany i naładowania

Włącznik główny

Włącznik główny

Wskaźnik statusu włączenia/wyłączenia wózka

Wyłącznik awaryjny

Wyłącznik awaryjny

Gwarantuje natychmiastowe zatrzymanie Pallet Shuttle w celu realizacji koniecznych prac konserwacyjnych

Czujnik końca kanału

Czujnik końca kanału

Wykrywa położenie wózka na końcu kanału ładunkowego

Kamera (element opcjonalny)

Kamera (element opcjonalny)

Element opcjonalny umożliwiający operatorom poprawne ułożenie wózka w kanale

Detektor palet

Detektor palet

Wykrywa położenie palety

System blokujący

System blokujący

Zapewnia wózkowi stabilność podczas jego przenoszenia za pomocą wózka widłowego

Składowanie

Metody składowania Pallet Shuttle

System półautomatycznych magazynów może działać zgodnie z dwoma zasadami:

Zastosowanie

Zautomatyzowane rozwiązanie magazynowe dostępne dla każdego

Zastosowanie systemu Pallet Shuttle znacząco zwiększa wydajność pracy magazynu.

Jest to idealne rozwiązanie do:

Magazynów z dużą liczbą palet przypadających na jednostkę magazynową.

Magazynów, w których operacje załadunku i rozładunku są przeprowadzane z dużą częstotliwością.

Komór chłodniczych, ponieważ regały wjezdne z Pallet Shuttle umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz ograniczenie czasu obsługi ładunków. System jest jeszcze bardziej wydajny w przypadku wykorzystania kombinacji wózków Pallet Shuttle z układnicami automatycznymi lub wózkami wahadłowymi.

Magazynów buforowych lub magazynów przygotowanych zamówień.

Magazynów produktów sezonowych, które są składowane przez określony czas do momentu masowego pobierania.

Magazynów wyposażonych w akumulacyjny system składowania, w którym dodatkowo są wymagane: dostęp do różnych jednostek magazynowych, składowanie większej liczby palet na głębokość lub wzrost wydajności magazynu.

Pobieranie

Catalog - 4 - System Pallet Shuttle - pl_PL

Katalog

Pobierz