CCV: automatyczne przenośniki ułatwiają przyjmowanie 20 000 produktów dziennie

CCV: automatyczne przenośniki ułatwiają przyjmowanie 20 000 produktów dziennie

Firma CCV o 66% zwiększyła ilość produktów przyjmowanych do magazynu każdego dnia, z 12 000 na 20 000 sztuk

CCV: automatyczne przenośniki ułatwiają przyjmowanie 20 000 produktów dziennie

CCV, francuska sieć sklepów z markową odzieżą, uruchomiła nowy magazyn, aby móc dynamiczniej się rozwijać i skuteczniej sprostać wyzwaniom, jakie niesie realizacja strategii omnikanałowej. W tym celu Mecalux wyposażył obiekt w pętlę przenośników pojemnikowych, które przyspieszyły wewnętrzne przepływy towaru, dzięki czemu firma może przyjąć każdego dnia o 66% więcej produktów. Wzrost w porównianiu z poprzednim magazynem wyniósł z 12 000 na 20 000 sztuk towaru.

Wzrost i transformacja

Założona w 1985 roku w Épinal w północno-wschodniej części Francji firma CCV specjalizuje się w sprzedaży detalicznej wielu marek odzieży, obuwia i dodatków dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Jej hasło reklamowe brzmi: Ça change la vie, co znaczy: „to zmieni Twoje życie”. Filozofię nieustannych zmian realizuje również w swojej działalności. Firma stale się rozwija, poszerzając rynek i zyskując coraz większą popularność wśród klientów w całym kraju.

Obecnie firma posiada ponad 30 sklepów stacjonarnych na terenie całej Francji, w których klienci mogą znaleźć asortyment liczący ok. 20 000 sztuk odzieży i obuwia, przeszło 150 znanych marek odzieżowych.

Sieć stacjonarna odniosła sukces, który CVV planuje osiągnąć także w świecie wirtualnym, zwiększając udział sprzedaży internetowej w łącznej sprzedaży z 5% do 15%. Z tego względu nieodzowna jest skuteczna realizacja omnikanałowej strategii marketingowej.

Model sprzedaży omnikanałowej jest bardzo korzystny dla konsumentów, ponieważ umożliwia im wybór kanału, poprzez który kupują i odbierają towar. Klienci sieci CCV mogą udać się na zakupy do któregoś z 30 sklepów stacjonarnych albo złożyć zamówienie przez internet i odebrać je w wybranym sklepie stacjonarnym bądź w punkcie odbioru lub otrzymać do domu.

Jednakże dla firm zajmujących się sprzedażą elektroniczną model ten stanowi spore wyzwanie logistyczne. Kluczową rolę odgrywają przestrzeń i czas: z jednej strony potrzebna jest duża powierzchnia magazynowa, aby pomieścić wszystkie produkty, z drugiej zaś pojawia się konieczność odpowiedniej organizacji wszystkich operacji, aby przyspieszyć kompletację i wysyłkę zamówień.

Firma CCV, chcąc rozwijać sprzedaż omnikanałową, uruchomiła w Capavenir-Vosges, 10 km od Épinal, nowe centrum logistyczne, o powierzchni 5000 m², z czego 4000 m² to magazyn, a pozostałe 1000 m² zajmują biura. Na regałach jest składowanych 100 000 sztuk produktów (około 12 000 pozycji asortymentowych), a każdego dnia magazyn obsługuje przyjęcia 20 000 artykułów.

Większa elastyczność nowego magazynu

Gdy powstawał nowy magazyn, dla Dyrektora Generalnego firmy CCV Michela Gladsteina było oczywiste, że konieczne jest unowocześnienie całej logistyki. Jak wspomina: „Wcześniej wszystkie operacje wykonywane były ręcznie. Operatorzy musieli wykonywać wiele kursów, aby przemieścić towar z jednego miejsca do drugiego, co było czasochłonne i obarczone większym ryzykiem błędów”.

Ten aspekt wymagał ulepszeń. „Naszym priorytetem było skrócenie odległości pokonywanych przez operatorów, aby zaoszczędzony w ten sposób czas mogli przeznaczyć na inne zadania, które mają wpływ na wydajność całego magazynu. Zależało nam również na zwiększeniu dziennego przepływu ładunków bez konieczność zatrudniania dodatkowego personelu” – mówi Gladstein.

Aby zwiększyć elastyczność działania, zdecydowano się wdrożyć system pracy just-in-time, który minimalizuje okres składowania towaru i przyspiesza wysyłkę zamówień. Zgodnie z tym podejściem zapasy dostępne w magazynie utrzymuje się na poziomie niezbędnym jedynie do realizacji bieżących zamówień, dlatego wiele zamówień przygotowywanych jest poprzez cross-docking, czyli bezpośrednio po przyjęciu towaru, z pominięciem etapu składowania.

Po przeanalizowaniu potrzeb firmy CCV Mecalux zaproponował system przenośników pojemnikowych, co przyspieszyłoby wewnętrzny transport ładunków. Michel Gladstein podkreśla, że „przenośniki zapewniają płynny obieg towaru, a ograniczenie konieczności przemieszczania się operatorów sprawiło, iż mogą oni skoncentrować się na innych zadaniach, co z kolei pozwoliło wyeliminować przestoje”.

Rozwiązanie to sprawdza się doskonale, czego dowodem jest wzrost o 66% dziennej liczby produktów przyjmowanych do magazynu – obecnie jest to 20 000 sztuk, natomiast w poprzednim magazynie można było przyjąć zaledwie 12 000 sztuk. Ponadto firma jest w stanie zrealizować nawet 800 zamówień na dzień.

Automatyczne połączenie między rożnymi strefami

Przenośniki zainstalowane w magazynie CCV zapewniają również automatyczny transport towaru ze strefy kompletacji do strefy konsolidacji i wysyłki zamówień.

Operatorzy pracujący na stanowiskach kompletacyjnych otrzymują towar, głównie odzież i obuwie, na paletach, z których pobierają potrzebne produkty, by przygotować zamówienia na przeznaczonych do tego dużych stołach. Kartony z gotowymi zamówieniami odkładają na jednym z dwóch przenośników, przypisanych zgodnie ze stanowiskiem kompletacyjnym.

Oba przenośniki, każdy o długości 34,5 m, łączą się z przenośnikiem recyrkulacyjnym z automatycznym stanowiskiem identyfikacji wyposażonym w czytnik RFID. Po zidentyfikowaniu w ten sposób każdego zamówienia system przyporządkowuje je do jednej z pięciu ramp wyjściowych. Rampy te mają długość 12 m, a ich bieżnie są lekko nachylone, dzięki czemu na skutek działania grawitacji kartony samoczynnie się przesuwają na koniec przenośnika. Każda rampa może pomieścić 19 kartonów, a więc łącznie 95 zamówień oczekujących na wysyłkę.

Przenośnik recyrkulacyjny rozprowadza kartony na rampy sekwencyjnie, ułatwiając w ten sposób dalsze czynności, czyli konsolidację i wysyłkę zamówień. Gdy któraś rampa jest zapełniona, system wstrzymuje je na przenośniku recyrkulacyjnym, gdzie oczekują, aż zwolni się miejsce.

„Przenośnik doskonale wpisuje się w organizację naszego magazynu, a operatorzy z łatwością przyzwyczaili się do tego nowego narzędzia pracy” – wskazuje Dyrektor Generalny firmy CCV. Warto dodać, że przenośnik wyposażony jest w sześć przejść, które ułatwiają personelowi przemieszczanie się w sytuacjach awaryjnych.

Wyzwania dla logistyki mody

Firma CCV postawiła sobie za cel usprawnić obsługę rosnącej liczby klientów ponad 30 sklepów stacjonarnych, które posiada w całej Francji, a jednocześnie szybko i bezbłędnie dostarczać zamówienia tym, którzy dokonują zakupów na stronie internetowej ccvmode.com.

Aby osiągnąć swoje zamierzenia, firma zdecydowała się na automatyzację transportu wewnętrznego za pomocą systemu przenośników, dzięki czemu w jej nowym magazynie w Capavenir-Vosges proces magazynowy przebiega sprawniej, a operatorzy mogą zająć się wyłącznie przygotowywaniem zamówień

Michel Gladstein, Dyrektor Generalny firmy CCV, wyjaśnia, że „po porównaniu różnych ofert, zdecydowaliśmy się na współpracę z Mecaluxem, ponieważ jest w tej branży liderem. I nie zawiedliśmy się. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu. Mecalux dowiódł, że ma zaplecze produkcyjne i personalne, dzięi któremu jest w stanie spełnić każdą potrzebę. Ponadto cały proces montażu przebiegł wzorowo”.

Przenośniki to urządzenia, które pozwalają wyeliminować ręczną obsługę transportu bliskiego, a tym samym usprawnić i zintensyfikować przepływ ładunków. Dzięki automatyzacji nowe centrum logistyczne firmy CCV sprawnie zarządza asortymentem liczącym 12 000 pozycji i każdego dnia przyjmuje i wydaje 20 000 sztuk towaru.

Dzięki przenośnikom poprawiliśmy wydajność, ponieważ operacje w naszym magazynie przeprowadzane są szybko i niezawodnie. Obecnie naszym celem jest osiągnięcie jak największej sprzedaży internetowej, a do tego niezbędna jest efektywna kompletacja zamówień. Dobre wyniki, jakie osiągamy dzięki instalacji przenośników, skłaniają nas do rozpatrzenia automatyzacji innych operacji odbywających się w naszym magazynie.

Michel Gladstein, Dyrektor Generalny w firmie CCV

Korzyści dla firmy CCV

  • Wyższa wydajność: dzięki automatyzacji CCV przyjmuje każdego dnia o 66% więcej towaru niż w dotychczasowym magazynie.
  • Szybkość i bezpieczeństwo: przenośniki zwiększyły dynamikę transportu wewnętrznego, a jednocześnie zminimalizowały ryzyko wypadków. Ponadto operatorzy mogą się skoncentrować na innych zadaniach.
  • Automatyczna komunikacja: przenośniki automatycznie łączą strefę kompletacji z obszarem wysyłek, realizując bezpieczny i sekwencyjny transport gotowych zamówień.

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę