Przenośniki pojemnikowe

Przenośniki pojemnikowe

Wzrost szybkości manipulacji. Lepsza komunikacja między poszczególnymi strefami. Niski koszt utrzymania.

Przenośniki pojemnikowe mogą występować w różnych konfiguracjach, umożliwiając transport na odcinkach prostych, zakrętach, pochyłościach, a nawet między poziomami.

Prośba o informację i/lub ofertę

Transport lekkich ładunków wiąże się zazwyczaj z wysokimi wymaganiami dotyczącymi funkcjonalności, które można spełnić jedynie poprzez doskonałą integrację wszystkich komponentów systemu.

Firma Mecalux oferuje skalowalny system przenośnikowy, który daje możliwość rozbudowy. Dzięki systemom napędowym oraz mechanicznym i optycznym elementom detekcyjnym transport pojemników na żądane pozycje jest w pełni kontrolowany.

Zalety:

  • System charakteryzujący się wysokim stopniem niezawodności.
  • Ergonomiczny projekt, który ułatwia interakcje urządzenia z operatorem.
  • Niski koszt utrzymania i szybkie wykonywanie poleceń.
  • Niski koszt operacyjny.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę