Przenośniki pojemnikowe

Przenośniki pojemnikowe

Wzrost szybkości manipulacji. Lepsza komunikacja między poszczególnymi strefami. Niski koszt utrzymania.

Przenośniki pojemnikowe mogą występować w różnych konfiguracjach, umożliwiając transport na odcinkach prostych, zakrętach, pochyłościach, a nawet między poziomami.

Systemy transportu pojemników

dd56c3f7-dbf7-17f4-1d65-4448e848522e

Systemy transportu pojemników

2939c2bf-9788-801f-5687-c637d46e484c

Systemy transportu pojemników

5aad210c-00ea-a68f-3b2f-2eba8f62f575

Systemy transportu pojemników

073445bf-b1ec-f12c-c030-0be04ca8a88b

Systemy transportu pojemników

bc92a0e4-d715-b9de-c1e0-ef43b089e1cc

Systemy transportu pojemników

456b8db2-36b8-0b45-5fdc-9e6817568ec9

Systemy transportu pojemników

5b667b98-bef3-363c-42bc-07e41ce49467

Systemy transportu pojemników

a87d6be2-1a0f-31ff-ef75-a2531be9e39e

Systemy transportu pojemników

443b7aaa-23de-114a-47ef-e4aac26f6b29

Systemy transportu pojemników

776310be-5414-ffca-2ffa-b3ce66c6eb43

Systemy transportu pojemników

cf3239fd-48b7-c593-1d13-aa1d15627a25

Systemy transportu pojemników

47f8f953-9b21-1693-dccc-554bdbd0dd21

Systemy transportu pojemników

114fee0e-91fa-bd2e-4755-a48f8d2c9180

Systemy transportu pojemników

3f82612d-cc67-0e3f-f466-de6abd2e343c

Systemy transportu pojemników

eba196b6-ea9e-d0e2-25b0-6dd756a51d3a

Systemy transportu pojemników

14404289-7527-d53a-9ffa-06134d639d3e

Systemy transportu pojemników

fdbefc7e-10b6-680c-4f24-97fd5164d19c

Systemy transportu pojemników

1ca9e794-dd75-6354-1168-5f3370094d2c

Systemy transportu pojemników

8759d77e-1718-ee87-027d-8dec43e57a40

Systemy transportu pojemników

4760f743-af3f-c70d-32cd-d40e0513d4ba

Systemy transportu pojemników

ffd47a45-4adf-ffc5-6b8f-9523921e24c2

Systemy transportu pojemników

3b977f2d-d35d-5272-93ca-7ed00955d856

Systemy transportu pojemników

cf75b3c3-3eca-8d3a-4d3e-5c80d10cfcec

Transport lekkich ładunków wiąże się zazwyczaj z wysokimi wymaganiami dotyczącymi funkcjonalności, które można spełnić jedynie poprzez doskonałą integrację wszystkich komponentów systemu.

Firma Mecalux oferuje skalowalny system przenośnikowy, który daje możliwość rozbudowy. Dzięki systemom napędowym oraz mechanicznym i optycznym elementom detekcyjnym transport pojemników na żądane pozycje jest w pełni kontrolowany.

Zalety:

  • System charakteryzujący się wysokim stopniem niezawodności.
  • Ergonomiczny projekt, który ułatwia interakcje urządzenia z operatorem.
  • Niski koszt utrzymania i szybkie wykonywanie poleceń.
  • Niski koszt operacyjny.

Zapytaj eksperta