Pełna identyfikowalność ładunków dzięki digitalizacji dwóch magazynów

Pełna identyfikowalność ładunków dzięki digitalizacji dwóch magazynów

Easy WMS ściśle kontroluje 1000 pozycji asortymentowych, któe IMP Pumps składuje w swoich dwóch magazynach

Pełna identyfikowalność ładunków dzięki digitalizacji dwóch magazynów

Mając na celu zwiększenie dynamiki ekspansji międzynarodowej i zapewnienie lepszej obsługi klientom z całego świata, słoweński producent systemów pompowych, IMP Pumps, wdrożył system Easy WMS w dwóch magazynach: w Komendzie i Metlice. Oprogramowanie to umożliwia pełną identyfikowalność produktów i precyzyjną kontrolę nad asortymentem liczącym ok. 1000 pozycji, co przekłada się na usprawnienie wszystkich operacji magazynowych i eliminację błędów przy kompletacji zamówień.

Technologia i ekologia

IMP Pumps to producent i dystrybutor pomp i systemów pompowania. Firma działa od 1947 roku, a jej siedziba znajduje się w słoweńskiej miejscowości Komenda. W pierwszej dekadzie XXI wieku, wraz z wejściem Słowenii do Unii Europejskiej, firma zintensyfikowała z sukcesem swoją ekspansję zagraniczną. W wyniku tej strategii, obecnie, aż 96% jej produkcji trafia na rynki 80 krajów, głównie Europy, Ameryki Północnej, Azji, Afryki Północnej oraz Australii.

Motorem działania firmy jest innowacyjność, dlatego 15% przychodów przeznacza ona na badania i rozwój. Inżynierowie pracujący dla IMP Pumps stale opracowują nowe, energooszczędne, a przede wszystkim przyjazne dla środowiska rozwiązania.

Przedsiębiorstwo posiada dwa zakłady produkcyjne – w miejscowościach Komenda i Metlika, oddalonych od siebie o 120 km. Przy obu fabrykach znajdują się magazyny, w których firma składuje zarówno gotowe produkty, jak i komponenty wykorzystywane w ich produkcji.

Gdy sprzedaż zaczęła rosnąć w szybkim tempie, stało się oczywiste, że firma musi usprawnić zarządzanie obydwoma magazynami. Peter Babič, Kierownik Produkcji w IMP Pumps, wspomina: „Wcześniej nie mieliśmy odpowiedniej kontroli nad procesami logistycznymi i przeznaczaliśmy na każdą czynność zbyt wiele czasu i zasobów ludzkich”.

Zarządzanie ładunkami w tych obiektach odbywało się ręcznie, czyli z kartką i długopisem, a co za tym idzie, było obarczone dużym ryzykiem błędów. W magazynach składowanych jest około 1000 pozycji asortymentowych o różnych gabarytach i o różnym tempie rotacji. Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zapasów ma kluczowe znaczenie dla szybkiego reagowania na wahania popytu i dla sprawnego przygotowywania zamówień.

Digitalizacja łańcucha dostaw była absolutnie niezbędna do osiągnięcia tego celu, ponieważ implementacja oprogramowania do zarządzania magazynem pozwala zdecydowanie usprawnić obsługę klientów. Jak wskazał Peter Babič „naszym priorytetem była rygorystyczna identyfikowalność oraz prezycyjne śledzenie drogi, jaką przebywa każdy produkt od momentu opuszczenia lini produkcyjnej, do chwili, w której trafia do odbiorcy”.

Cyfrowa logistyka

Firma IMP Pumps w celu znalezienia oprogramowania dostosowanego do specyfiki jej łańcucha dostaw do swoich dwóch magazynów zwróciła się do słoweńskiej firmiy Špica, specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wymogów IMP Pumps zespół techniczny firmy Špica zaproponował system Easy WMS Mecaluxu z uwagi na jego elastyczność i skalowalność.

Peter Babič wyjaśnia, że „o wyborze Easy WMS przesądził fakt, iż system ten można bardzo łatwo zintegrować z naszym systemem ERP Pantheon”. Jest to niezbędne w celu zagwarantowania prawidłowego działania obu magazynów i zapewnienia ścisłej kontroli ładunków.

Systemy ERP i WMS stale wymieniają dane, aby zwiększyć wydajność pracy magazynu IMP Pumps, jednocześnie odpowiadając na potrzeby biznesowe firmy. Przykładowo, po otrzymaniu zamówienia od klienta ERP powiadamia o tym WMS, który natychmiast uruchamia procedurę kompletacji.

Wybraliśmy Easy WMS ze względu na łatwość jego integracji z naszym systemem ERP Pantheon oraz możliwość dostosowania do specyfiki pracy naszych dwóch magazynów. Oprogramowanie to dostarcza nam w czasie rzeczywistym ważne informacje o produktach oraz upraszcza i usprawnia realizację wszystkich operacji magazynowych.

Peter Babič, Kierownik Produkcji w firmie IMP Pumps

Efektywna organizacja dwóch magazynów

Easy WMS zarządza operacjami odbywającymi się w dwóch magazynach IMP Pumps. Kierownik produkcji wyjaśnia, iż: „uczestniczy w procesie logistycznym na każdym jego etapie, od przyjęcia towaru z produkcji i od dostawców po przesunięcia międzymagazynowe oraz kompletację i wysyłkę zamówień”

Przyjęcie i składowanie towaru

Każdego dnia do magazynów firmy IMP Pumps trafiają palety z towarem z dwóch kierunków: produkty gotowe wprost z linii produkcyjnych oraz komponenty niezbędne do ich wyprodukowania dostarczane przez dostawców. Na tym etapie operatorzy za pomocą terminali radiowych identyfikują produkty, aby Easy WMS mógł wskazać, gdzie należy je umieścić.

Algorytmy i reguły, które zawiera Easy WMS, pozwalają wyznaczyć odpowiednie miejsce składowania dla każdego produktu. Opierają się one na takich parametrach jak: rodzaj produktu (surowiec czy produkt gotowy), pozycja asortymentowa, gabaryty, rotacja itp. Dzięki temu artykuły, na które zapotrzebowanie jest większe, znajdują się na łatwiej dostępnych lokalizacjach.

„Najbardziej zauważalna w naszej codziennej pracy poprawa dotyczy zarządzania zapasami. Teraz ładunki są odpowiednio rozmieszczone w magazynie i w każdej chwili możemy szybko zlokalizować produkt, którego potrzebujemy” – wskazuje Peter Babič.

W wyniku odpowiedniego rozmieszczenia ładunków operacje magazynowe przeprowadzane są sprawniej i płynniej. Wykonując swoje zadania, operatorzy muszą jedynie postępować zgodnie z instrukcjami systemu.

Kolejną operacją wykonywaną bardzo często w magazynie IMP Pumps, są przesunięcia produktów między obydwoma magazynami. Również ona jest nadzorowana przez Easy WMS, dzięki czemu firma unika błędów i braków w stanach magazynowych. Odbywa się to poprzez awizację dostawy (Advanced Shipping Notification, ASN). Easy WMS z wyprzedzeniem otrzymuje powiadomienie, że z innego magazynu zostanie dostarczony towar i w momencie jego przyjęcia operatorzy jedynie weryfikują zgodność z listą zaawizowanych produktów.

Najważniejszą korzyścią dla IMP Pumps wynikającą z takiej organizacji pracy jest lepsza identyfikowalność produktów. Peter Babič wyjaśnia, że „Easy WMS dostarcza informacje o produktach w czasie rzeczywistym, co sprawia, iż zarządzanie stanem magazynowym jest dużo skuteczniejsze”. Wszystkie produkty są identyfikowane w chwili dostarczenia do magazynu, dlatego możliwa jest ich pełna kontrola aż do momentu dostarczenia klientowi.

Przygotowywanie i wysyłka zamówień

Aby przygotować zamówienia, operatorzy przemieszczają się po magazynie, pobierając produkty i umieszczając je na palecie. Wskazówki Easy WMS są bardzo precyzyjne, dlatego ryzyko błędu jest praktycznie wyeliminowane. System wskazuje operatorom, jaki produkt należy pobrać i ile sztuk, a także jego lokalizację, czyli konkretne miejsce na regale. Gdy operator ma już na palecie wszystkie produkty wchodzące w skład zamówienia, dostarcza ją do strefy konsolidacji i wysyłki.

Easy WMS generuje w niej list przewozowy, czyli wykaz produktów składających się na zamówienie, wraz z rodzajem opakowania oraz wagą i wielkością. Dokument ten jest drukowany i umieszczany na właściwej palecie, a jednocześnie jest wysyłany do systemu ERP Pantheon, aby dział sprzedaży był na bieżąco informowany, jakie zamówienia zostały już skompletowane i oczekują na wysyłkę.

Gotowe do transportu palety z zamówieniami trafiają następnie do strefy buforowej, gdzie oczekują na załadunek. Palety są tu grupowane według tras i odbiorców. Gdy towar jest już załadowany na ciężarówkę, Easy WMS wysyła kolejne powiadomienie do systemu ERP – tym razem po to, aby odbiorcy zostali poinformowani, że ich zamówienia są już w drodze.

„Easy WMS zarządza także kompletacją zamówień, które mają zostać dostarczone na linie produkcyjne” – wyjaśnia kierownik produkcji. Z technicznego punktu widzenia operacja ta przebiega tak samo: operatorzy przemieszczają się po magazynie pobierając produkty wchodzące w skład zamówienia. Różnica polega na tym, że pobrane przez nich komponenty są kierowane bezpośrednio na linie produkcyjne.

Zmiana napędzająca rozwój

Digitalizacja była najlepszym rozwiązaniem w przypadku potrzeb logistycznych firmy IMP Pumps. Pozwoliła uzyskać pełną kontrolę nad obiegiem ładunków i operacjami magazynowymi wykonywanymi w obu obiektach.

Easy WMS to oprogramowanie o łatwej, intuicyjnej obsłudze, które upraszcza pracę operatorów. Peter Babič zauważa, że „nowi pracownicy bardzo szybko są w stanie nauczyć się jego obsługi. Jest to dla nas niezwykle istotne, ponieważ stale się rozwijamy i w związku z tym wciąż zatrudniamy nowych pracowników do obu magazynów”.

Kierownik Produkcji jest zdania, że właściwa organizacja obu magazynów pomoże firmie w jej dalszym rozwoju: „Choć utrzymujemy tempo, nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa ograniczyła nam perspektywy rozwoju. Jednakże nasze prognozy na przyszły rok wciąż są bardzo optymistyczne i jesteśmy przekonani, że za sprawą dobrej organizacji dzięki Easy WMS będziemy pracować szybko i bez błędów”.

Korzyści dla firmy IMP Pumps

  • Pełna identyfikowalność produktów: WMS umożliwia śledzenie produktów w łańcuchu dostaw – od przyjęcia do magazynu do dostarczenia na linie produkcyjne lub do klientów końcowych.
  • Sprawny proces logistyczny: Easy WMS kieruje przepływem ładunków zarówno w każdym z obu magazynów, jak i przy przesunięciach międzymagazynowych, zapobiegając błędom oraz ułatwiając przygotowywanie i wysyłkę zamówień.
  • Owocna współpraca: Firmy Špica i Mecalux po raz kolejny pracowały w duecie, tym razem w celu dostarczenia zaawansowanego technologicznie rozwiązania do magazynów IMP Pumps. Easy WMS doskonale dopasowuje się do specyfiki tego biznesu, zwiększając efektywność łańcucha dostaw firmy.

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę