Bezpieczeństwo procesów logistycznych w magazynie Intersurgical

Bezpieczeństwo procesów logistycznych w magazynie Intersurgical

Easy WMS optymalizuje wykorzystanie wszystkich zasobów, zarówno systemów składowania, jak i pracy operatorów

Bezpieczeństwo procesów logistycznych w magazynie Intersurgical

Intersurgical, międzynarodowy producent urządzeń wspomagających oddychanie, całkowicie zmienił organizację swojego magazynu w angielskim Wokingham. Aby uniknąć zakłóceń i zredukować ryzyko popełnienia błędów, obiekt został podzielony na strefy, w których przeprowadza się różne operacje magazynowe. Najbardziej spektakularne zmiany firma zawdzięcza wdrożeniu systemu zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux. Oprogramowanie to pozwala na precyzyjną kontrolę składowanych produktów w czasie rzeczywistym, ponieważ zna dokładną lokalizację i stan przeszło 3000 pozycji asortymentowych. Dzięki temu rozwiązaniu Intersurgical sprostał wyzwaniom, jakie niósł ze sobą gwałtowny wzrost liczby zamówień wywołany przez pandemię koronawirusa.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazynu Intersurgical
  System zarządzania magazynem: Easy WMS
  Łączna liczba miejsc paletowych: 5927
  Liczba pozycji asortymentowych: +3000
  Średnia dzienna liczba przyjmowanych palet: 175
  Średnia dzienna liczba przygotowywanych zamówień: 289
  Średnia liczba pozycji składających się na zamówienia: 1156
 • Pobierz PDF

Na ratunek pacjentom z problemami oddechowymi

Intersurgical to międzynarodowy koncern o ponad 30. letniej historii, specjalizujący się w produkcji i sprzedaży urządzeń wspomagających oddychanie, które są wykorzystywane m.in. w anestezjologii, na oddziałach intensywnej opieki medycznej i tlenoterapii. Każdego tygodnia do pacjentów trafia 4 000 000 sztuk produktów firmy. Przedsiębiorstwo działa na całym świecie poprzez swoje spółki zależne i autoryzowanych dystrybutorów.

Brytyjski oddział firmy ma swoją siedzibę 50 km od Londynu, w Wokingham, gdzie mieści się również magazyn, w którym składuje wszystkie swoje produkty przeznaczone na tutejszy rynek. W ostatnich latach zarządzanie tym obiektem staje się coraz trudniejsze z uwagi na rosnący asortyment, który obecnie liczy przeszło 3000 pozycji, a także w rezultacie nowych wyzwań, jakie niesie nieustannie zmieniający się rynek i międzynarodowa ekspansja firmy.

„Chcąc kontynuować rozwój, musieliśmy przeorganizować logistykę, aby stała się bardziej elastyczna i niezawodna” – zauważa Charles Bellm, Dyrektor Wykonawczy w Intersurgical. Uświadomiwszy sobie tę konieczność, firma zdecydowała się na wdrożenie systemu zarządzania magazynem Easy WMS, opracowanego przez Mecalux.

System zarządzania magazynem Easy WMS został zintegrowany ze stosowanym przez Intersurgical systemem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP EFACS. Oba systemy komunikują się ze sobą za pośrednictwem bazy danych SQL Server, wymieniając dane umożliwiające bardziej wydajne wykonywanie poszczególnych zadań. Dzięki temu usprawniono realizację 500 zamówień dziennie.

Magazyn firmy Intersurgical w Wokingham został podzielony na osobne, ale doskonale ze sobą skomunikowane strefy, z których każda jest przeznaczona do wykonywania innych prac:

 1. Przyjęcie i składowanie towaru. Jest to strefa, do której trafia towar z zakładów produkcyjnych firmy oraz od zewnętrznych dostawców, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z pozostałej części Europy. Tutaj jest również składowany zapas dla strefy kompletacji zamówień.
 2. Przygotowywanie i wysyłka zamówień. W tej strefie odbywają się wyłącznie czynności w zakresie realizacji zamówień: kompletacja, konsolidacja, pakowanie i wysyłka. Składuje się tutaj towar w ilości pozwalającej przygotowywać bez przestojów bieżące zamówienia.

Aby uniknąć błędów powodowanych przez wzajemne zakłócanie pracy, każdemu operatorowi przydzielona została określona strefa. Pomiędzy nimi utworzono strefę pośrednią, w której, pod nadzorem Easy WMS, odbywa się wymiana towaru, np. dostarczany jest tu zapas produktów potrzebny w strefie przygotowywania i wysyłki zamówień.

Wzrost wydajności w magazynie Intersurgical

Easy WMS kontroluje i optymalizuje wszystkie procesy w magazynie. Oprogramowanie w każdym momencie kieruje pracą operatorów, informując ich, jak mają efektywnie wykonać swoją pracę. Dzięki temu Intersurgical jest przygotowany na wszelkie wyzwania, np. takie jak obecny wzrost liczby zamówień związany z pandemią koronawirusa.

Intersurgical współpracuje z brytyjską służbą zdrowia jako kluczowy dostawca urządzeń wspomagających oddychanie dla pacjentów chorych na COVID-19.

Fundamentem, na którym firma opiera swoją działalność, jest zaangażowanie pracowników w połączeniu z doskonałą organizacją zasobów i digitalizacją, aby zapewnić sprawną obsługę i realizację zamówień w jak najkrótszym czasie. Easy WMS przyczynił się do usprawnienia operacji magazynowych, zarówno na etapie przyjęcia i składowania towaru, jak i na etapie przygotowywania i wysyłki zamówień.

Przyjęcie i składowanie towaru

Do magazynu Intersurgical trafia średnio 175 palet dziennie. Znajdują się na nich produkty różnego rodzaju i pochodzenia: surowce od dostawców, zwroty od odbiorców oraz produkty gotowe. Te ostatnie pochodzą z trzech źródeł: fabryki w Wokingham, która znajduje się na tej samej ulicy co magazyn oraz z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na brytyjskiej wyspie Guernsey i na Litwie.

Przyjęcie towaru odbywa się poprzez wcześniejszą awizację dostawy (Advanced Shipping Notification, ASN). Oznacza to, że przed dostawą system ERP EFACS powiadamia Easy WMS, jakie artykuły będzie ona zawierała. Następnie Easy WMS generuje i drukuje etykiety, które operatorzy, weryfikując dostarczony towar, umieszczają na każdym produkcie.

Po zidentyfikowaniu każdego produktu Easy WMS wyznacza dla niego jedną z 5927 lokalizacji dostępnych w magazynie. Wybór miejsca zależy od tego, czy towar jest surowcem czy produktem gotowym, jakie jest tempo jego rotacji i czy jest potrzebny do skompletowania bieżących zamówień. W ten sposób artykuły, na które jest największe zapotrzebowanie, trafiają na miejsca o bardziej dogodnym dostępie.

Kompletacja zamówień

Easy WMS znacząco usprawnia realizację głównej operacji, jaką jest przygotowywanie i wysyłka nawet 500 zamówień dziennie.

Po pierwsze oprogramowanie ułatwia pracę operatorom, wskazując im, gdzie są składowane poszczególne produkty potrzebne do skompletowania zamówień i ile sztuk należy pobrać. System tak wytycza trasę po magazynie, aby operatorzy pokonywali jak najmniejsze odległości.

Po drugie, Easy WMS rozmieszcza towar w magazynie na podstawie tempa rotacji, aby zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do produktów, które są zamawiane przez odbiorców najczęściej. Kompletacja polega na pobieraniu kartonów wprost z palet znajdujących się na najniższym poziomie regałów. Easy WMS monitoruje dostępność towaru i z wyprzedzeniem zleca uzupełnienie.

Uzupełnianie towaru odbywa się na dwa sposoby: poprzez przełożenie palety z zapasem produktów z górnego poziomu regałów na dolny albo poprzez dostarczenie ładunków do strefy kompletacji z magazynu.

Wysyłka zamówień

ERP powiadamia Easy WMS, które produkty trzeba wysłać i do kogo. Każdego dnia z magazynu jest wysyłanych ok. 120 palet do odbiorców z Wielkiej Brytanii. Realizowane są również zamówienia innych obiektów grupy, głównie z Litwy, Francji i Niemiec (ok. 400 palet tygodniowo).

Jeśli zamówienie ma zawierać produkty znajdujące się w strefie przyjęcia i składowania towaru, operatorzy pobierają je z regałów i umieszczają w strefie pośredniej, skąd pracownik strefy kompletacji i wysyłki zamówień odbiera je i transportuje do odpowiedniej rampy załadunkowej.

„Każdy ruch i transfery palet z jednej strefy magazynu do drugiej odbywają się pod nadzorem Easy WMS, dzięki czemu system w każdej chwili zna dokładną i aktualną lokalizację każdego produktu, co pozwala uniknąć błędów” – wyjaśnia Dyrektor Wykonawczy Intersurgical.

Bezpieczeństwo wyrobów medycznych

Firma Intersurgical zmodernizowała procesy odbywające się w magazynie w Wielkiej Brytanii, aby sprostać gwałtownemu wzrostowi popytu na swoje produkty. Digitalizacja i automatyzacja zarządzania zasobami za pomocą WMS pozwalają na precyzyjną kontrolę oraz zwiększenie bezpieczeństwa składowanych produktów.

Taka organizacja pracy była skutecznym sposobem na monitorowanie stanu magazynowego w czasie rzeczywistym oraz narzędziem ułatwiającym i przyspieszającym pracę operatorów.

Zwiększenie obciążenia pracą spowodowane pandemią udowodniło, że instalacja Easy WMS była właściwym krokiem. Kiedy epidemia koronawirusa przejdzie do historii, magazyn Intersurgical będzie nadal efektywnie funkcjonował dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu. System pomoże firmie w przyszłości, zapewniając wysoką wydajność i możliwość zwiększenia skali działania.

Wdrożyliśmy Easy WMS, aby móc sprawniej reagować na wzrost popytu i zmiany zachodzące na rynku. W przypadku produktów, które sprzedajemy nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek błędy i nieodpowiednie warunki składowania. Oprogramowanie umożliwia nam przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i rygorystyczną kontrolę nad towarem. Jest to bardzo ważne w przypadku wyrobów medycznych, które muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa.

Charles Bellm, Dyrektor Wykonawczy w firmie Intersurgical

Korzyści dla firmy Intersurgical

 • Pełna identyfikowalność produktów: Easy WMS śledzi asortyment firmy Intersurgical, liczący ponad 3000 pozycji. Oprogramowanie na bieżąco aktualizuje informacje na temat lokalizacji i atrybutów logistycznych wszystkich produktów od momentu ich przybycia do magazynu do wysyłki.
 • Efektywna organizacja magazynu: podział magazynu na strefy przeznaczone dla różnych operacji zapobiega zakłócaniu się tych czynności, co przekłada się na szybszą i pozbawioną błędów realizację zamówień.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów: Easy WMS wyznacza miejsca składowania i wytycza trasy kompletacji, aby usprawnić proces i poprawić efektywność pracy operatorów, a w rezultacie zwiększyć wydajność magazynu.
Magazynu Intersurgical
System zarządzania magazynem: Easy WMS
Łączna liczba miejsc paletowych: 5927
Liczba pozycji asortymentowych: +3000
Średnia dzienna liczba przyjmowanych palet: 175
Średnia dzienna liczba przygotowywanych zamówień: 289
Średnia liczba pozycji składających się na zamówienia: 1156

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę