Magazyn karm i akcesoriów dla zwierząt sieci Pet Supermarket na Florydzie

Magazyn karm i akcesoriów dla zwierząt sieci Pet Supermarket na Florydzie

Regały przepływowe – optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej i sprawna obsługa 3000 pozycji asortymentowych

Magazyn karm i akcesoriów dla zwierząt sieci Pet Supermarket na Florydzie

Interlake Mecalux wyposażył magazyn firmy Pet Supermarket na Florydzie w regały przepływowe o pojemności 2048 palet. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że sprawdza się ono doskonale w przypadku produktów o szybkiej rotacji, usprawniając obsługę 3000 pozycji asortymentowych będących w ofercie firmy.

O firmie Pet Supermarket

Pet Supermarket to sieć ponad 180 sklepów zoologicznych rozsianych po całym amerykańskim stanie Floryda. W swojej bogatej ofercie, dostępnej również w sprzedaży internetowej, firma posiada karmy i akcesoria (m.in. zabawki, obroże, miski i klatki) dla zwierząt domowych.

Potrzeby i rozwiązanie

Początkowo Pet Supermarket posiadał magazyn o powierzchni 50 000 m2 w Sunrise, w południowej części Florydy. Jego pojemność nie pozwalała jednak na składowanie ilości towaru umożliwiającej zaopatrywanie istniejących już punktów sprzedaży, a tym bardziej zapewnić obsługę nowo otwieranych sklepów.

Problem niedostatku miejsca zmuszał do ciągłego przeorganizowywania układu magazynu, aby można było składować przyjmowany towar. Jim Sperrazza, Dyrektor ds. Logistyki w firmie Pet Supermarket, wspomina: „Kiedy mieliśmy nową dostawę towaru, musiał on czekać, aż zwolni się miejsce na regałach”.

Sytuacja ta postawiła Pet Supermarket przed koniecznością uruchomienia nowego centrum dystrybucyjnego, o powierzchni 30 000 m2, w mieście Davie znajdującym się w pobliżu Sunrise. Dzięki temu firma może składować więcej produktów, a tym samym sprostać wzrostowi sprzedaży.

Interlake Mecalux i dostawca rozwiązań magazynowych Atlantic Rack wyposażyły nowy magazyn sieci Pet Supermarket w regały przepływowe o wysokości 6 m, które mieszczą 2048 palet.

Pojemność i rotacja

Regały przepływowe zbudowane są z kanałów o lekkim nachyleniu, które powoduje, że paleta umieszczona na wyższym końcu kanału, od strony korytarza załadunkowego, przesuwa się samoczynnie pod wpływem grawitacji na drugi, niższy koniec, skąd jest pobierana. Obsługa towaru składowanego na takich regałach odbywa się z zastosowaniem metody FIFO (first in, first out) – pierwsza paleta umieszczona w kanale opuszcza go również jako pierwsza. System ten jest zalecany do składowania produktów z określoną datą przydatności, a więc karmy dla psów i kotów w przypadku firmy Pet Supermarket.

Istotną zaletą regałów przepływowych jest to, że ładunki są wprowadzane do kanału na jednym jego końcu (w korytarzu załadunkowym), pobierane zaś na drugim (w korytarzu rozładunkowym), co sprawia, iż obie te czynności mogą odbywać się jednocześnie i mimo to nie zakłócają się wzajemnie. Ponadto system ten ogranicza liczbę operatorów pracujących w jednym korytarzu, a zatem eliminuje czynniki powodujące spowolnienie procesu magazynowego i zwiększenie ryzyka wypadków.

Każdy kanał regału przeznaczony jest do składowania jednej pozycji asortymentowej. Z jednego korytarza roboczego operatorzy mają zatem dostęp do wszystkich pozycji asortymentowych.

„Każdy produkt składowany jest przez 4–5 tygodni” – wyjaśnia Jim Sperrazza. Jednak wejścia i wyjścia palet odbywają się bardzo szybko. Kiedy operator pobiera z kanału pierwszą z brzegu paletę, te, które znajdują się za nią, przesuwają się o jedno miejsce, dzięki czemu na regałach zawsze jest dostępny odpowiedni zapas towaru. „W każdym kanale mieści się do czterech palet” – dodaje Sperrazza.

Interlake Mecalux i Atlantic Rack we wstępnej fazie projektowej zidentyfikowały i wyeliminowały kilka problemów. Oto co mówi na ten temat Dyrektor Generalny firmy Atlantic Rack, Luis Jiménez: „Stwierdziliśmy, że rolki, które zamierzaliśmy zastosować jako bieżnie, mogłyby powodować zatory w kanałach, dlatego użyliśmy rolek o większej średnicy, aby palety mogły się przemieszczać bez przeszkód”.

Jim Sperrazza – Dyrektor ds. Logistyki w firmie Pet Supermarket
„Od 20 lat korzystamy z regałów Interlake Mecalux w prawie wszystkich naszych projektach logistycznych. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, ponieważ są to produkty o doskonałej jakości”.

Korzyści dla Klienta:

  • Większa pojemność magazynowa: nowe centrum dystrybucyjne pozwoliło firmie Pet Supermarket zwiększyć pojemność magazynową o 25–30%.
  • Wyższa wydajność: regały przepływowe dają możliwość jednoczesnego odkładania i pobierania ładunków, przy czym czynności te odbywają się bardzo sprawnie, szybko i bez zakłóceń.
  • Lepsze wykorzystanie powierzchni: dzięki zastosowaniu regałów przepływowych dostępna powierzchnia obiektu została maksymalnie wykorzystana, umożliwiając składowanie 2048 palet.
Magazyn Pet Supermarket
Pojemność magazynowa: 2048 palet
Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 1100 kg
Wysokość regałów: 6 m

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę