Regały przepływowe

Idealna rotacja palet (system FIFO). Oszczędność przestrzeni i czasu przy manipulacji paletami. Eliminacja utrudnień. Maksymalna pojemność.

Idealny system do składowania produktów o dużej rotacji oraz produktów o dużym zużyciu i stałym przepływie.

Regały paletowe przepływowe

16f737eb-552c-abdb-acb1-d610c7fcc8e5

Regały paletowe przepływowe

e01ae905-0b73-1ac1-5028-0fc54d48a58b

Regały paletowe przepływowe

d3ae87c0-5132-481b-f45a-0d912ba39106

Regały paletowe przepływowe

736ae360-aa09-bc12-15f5-dff4d3e194b3

Regały paletowe przepływowe

03a52b10-44e3-e608-8c4d-e11de47eb633

Regały paletowe przepływowe

85f9c493-3dad-0875-91e4-eecb1549ddff

Regały paletowe przepływowe

aa15b5ab-f9e1-fc24-8156-a40d2a55e4e4

Regały paletowe przepływowe

df719868-11bb-8a16-02be-5e5893fa1331

Regały paletowe przepływowe

cd9a819c-eed6-bcda-35bc-86b1e99253e8

Regały paletowe przepływowe

dcc6cad9-a19c-5991-d5a5-52a8f8e04a2b

Regały paletowe przepływowe

779d109a-4be5-18a0-89ea-f2660b90ec3f

Regały paletowe przepływowe

2e393013-85f9-1add-cce2-6dc8c83e487b

Regały paletowe przepływowe

de8c4688-e888-56a7-109e-33d6c5bf8555

Regały paletowe przepływowe

0f4b757f-285d-e464-2aa5-b93cee3f16ea

Regały paletowe przepływowe

5549e623-8ebd-9de8-2382-1d469269edf4

Regały paletowe przepływowe

d9c73181-9917-ebd8-0466-2a682697985b

Regały paletowe przepływowe

9af33b40-72f4-3fe0-9bbe-8b7c0bdad327

Regały paletowe przepływowe

0bf76ac1-6feb-0ceb-a3cf-ec617ed6d020

Regały paletowe przepływowe

db8ee5f0-1210-a642-60bf-247781b43ad5

Regały paletowe przepływowe

85f78638-4474-9979-1a0a-07fa063dd718

Jest to idealny system do przechowywania produktów o krótkim terminie ważności. Odpowiedni do wykorzystania we wszystkich sektorach przemysłu i dystrybucji (przemysł spożywczy, motoryzacyjny, farmaceutyczny, chemiczny itd.).

System ten wyposażony jest w kanały przepływowe o minimalnym spadku, które umożliwiają przesuwanie się palet pod wpływem sił grawitacji do przeciwległego końca regału.

Zalety

  • Idealna rotacja towarów (system FIFO) – pierwsza paleta na wejściu jest również pierwszą na wyjściu.
  • Oszczędność czasu przy manipulacji paletą.
  • Eliminacja utrudnień – załadunek palet może być realizowany bezpośrednio z korytarza roboczego.
  • Optymalna kontrola magazynowanych produktów. Każdy rząd regałów może być przeznaczony do składowania ładunków innego rodzaju.