Cimsa osiągnęła pełną identyfikowalność towarów i 25% wzrost efektywności

Cimsa osiągnęła pełną identyfikowalność towarów i 25% wzrost efektywności

Producent zbóż, biomasy, soli, cukru i podłóż do roślin zmodernizował swój magazyn wdrażając Easy EMS

Cimsa osiągnęła pełną identyfikowalność towarów i 25% wzrost efektywności

Cimasa, znany hiszpański producent pasz, biomasy, podłoża do roślin oraz soli i cukru, zmodernizował swoją logistykę, aby móc przyspieszyć swój rozwój. Cel ten osiągnął, wdrażając opracowane przez Mecalux oprogramowanie Easy WMS, które poprawia efektywność zarządzania magazynem i optymalizuje pracę operatorów. System umożliwia w czasie rzeczywistym monitorowanie różnych procesów oraz pełną identyfikowalność i precyzyjną kontrolę każdego produktu, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, przykładowo: datę ważności, numer partii, dokładną lokalizację, stan magazynowy itp. Dzięki tak szczegółowym danym firma uzyskała 25% wzrost wydajności.

Ze środowiska dla środowiska

Cimasa została założona w 1963 roku w miejscowości La Roda w hiszpańskiej prowincji Albacete. To firma, która stawia na zmiany i ciągłe doskonalenie. Początkowo zajmowała się produkcją i sprzedażą pasz i zbóż, z czasem jednak poszerzyła ofertę o sól, cukier, biomasę, podłoże do roślin oraz dodatki dla producentów pasz i hodowców zwierząt gospodarskich. Produkty te są wykorzystywane w wielu branżach, m.in. w żywieniu zwierząt i ludzi, oczyszczaniu ścieków, ogrodnictwie i wytwarzaniu energii odnawialnej.

Firma posiada 20 000 m2 powierzchni magazynowej przeznaczonej do składowana towaru. Niedawno wprowadziła w swojej logistyce szereg zmian mających zwiększyć wydajność oraz zagwarantować odbiorcom dostawy produktów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.

Cimasa z sukcesem powierzyła realizację tego przedsięwzięcia Mecaluxowi, ponieważ, jak wyjaśnia Członek Zarządu spółki Francisco Collado: „pracownicy firmy swoim profesjonalizmem i znajomością tematu wzbudzili nasze zaufanie, a ponadto jest to jedna z najbardziej znanych firm z branży logistycznej”.

Regały paletowe, czyli bezpośredni dostęp i uniwersalność

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy specyfiki pracy magazynu Mecalux zaproponował instalację regałów paletowych o wysokości 9 m i pojemności 2500 palet. Ten system składowania jest bardzo uniwersalny i pozwala na składowanie jednostek ładunkowych zróżnicowanych pod względem rodzaju, wielkości i wagi, dzięki czemu jest doskonały dla zróżnicowanego asortymentu Cimasy liczącego 225 pozycji.

Regały paletowe zapewniają bezpośredni dostęp do każdej palety, co ułatwia i przyspiesza kompletację zamówień. Codzienna praca magazynu polega na przyjmowaniu dostaw od różnych producentów i umieszczaniu wielu palet w odpowiednich lokalizacjach w magazynie. Następnie przygotowywane są zamówienia wysyłane do klientów z całej Hiszpanii.

Francisco Collado wskazuje, że w firmie konieczne było udoskonalenie łańcucha dostaw i zarządzania stanem magazynowym: „Chcieliśmy zapewnić pełne śledzenie produktów, stałą dostępność każdego artykułu i ekspresową wysyłkę zamówień”.

Firmie zależało, aby zmiany wprowadzone w magazynie były inwestycją przyszłościową, to znaczy „aby magazyn był przygotowany na planowany rozwój przedsiębiorstwa i w najbliższych latach pozwalał zwiększyć liczbę realizowanych zamówień z wykorzystaniem tych samych zasobów”.

Identyfikacja i śledzenie produktów

Wcześniej do planowania zasobów przedsiębiorstwa, w tym także do zarządzania magazynem, Cimasa wykorzystywała system ERP własnego autorstwa. Był on wyposażony w kilka podstawowych funkcjonalności magazynowych, m.in. w zakresie przyjęć i wydań towaru.

Nie było to narzędzie opracowane z myślą o kierowaniu procesami logistycznymi, ponieważ nie dostarczało takich informacji jak np. dokładna lokalizacja produktu czy szczegóły operacji magazynowych.

Było zatem oczywiste, że firma potrzebuje systemu zarządzania magazynem (WMS), aby mieć możliwość dużo dokładniejszej kontroli nad stanem magazynowym i procesami niż ta, jaką zapewniają systemy ERP. Działanie systemów WMS koncentruje się na zarządzaniu magazynem i usprawnieniu procesów logistycznych. Umożliwiają one optymalizację obiegu ładunków i precyzyjną kontrolę zapasów

Cimasa wybrała Easy WMS Mecaluxu, ponieważ jest to oprogramowanie, które można było dostosować do specyfiki jej działalności, tak aby kierowało wszystkimi operacjami odbywającymi się w magazynie: przyjęcie, identyfikacja i weryfikacja towaru, składowanie, kompletacja i wysyłka zamówień zgodnie z wymogami i potrzebami firmy.

Ponadto Easy WMS został bezproblemowo zintegrowany z systemem ERP Cimasy. „Oba systemy wzajemnie się przenikają, wymieniając się danymi, co zoptymalizowało pacę naszego magazynu. Easy WMS zwiększył naszą wydajność o 25%” – wylicza Członek Zarządu firmy.

Easy WMS umożliwia precyzyjne śledzenie każdego produktu przez wszystkie etapy łańcucha dostaw. Po identyfikacji artykułów w momencie ich przyjęcia do magazynu oprogramowanie wyznacza dla nich miejsca składowania na podstawie takich kryteriów jak np. rodzaj, wielkość, numer partii czy data przydatności.

Easy WMS a ERP z modułem magazynowym

  • Poziom specjalizacji. Najbardziej oczywista różnica między systemami ERP i WMS polega na tym, że oprogramowanie magazynowe wyposażone jest w szereg rozwiązań, które zapewniają precyzję obsługi magazynów.
  • Dodatkowe funkcjonalności. Easy WMS posiada moduły rozszerzające o funkcjonalności obejmujące bardziej złożone procesy i scenariusze związane z funkcjonowaniem magazynu.
  • Łatwa integracja. Easy WMS można w prosty sposób zintegrować z innym oprogramowaniem (np. ERP) lub z technologiami usprawniającymi kompletację (np. pick to light, kompletacja głosowa).
  • Sposób instalacji. Zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa istnieją dwie możliwości wdrożenia Easy WMS: na własnej infrastrukturze informatycznej (on-premise) lub w chmurze (SaaS).
  • Adaptowalność. Easy WMS jest łatwiej dopasować do specyfiki procesów logistycznych niż ERP, pozwala on poza tym zoptymalizować wszystkie operacje, by uzyskać większą wydajność magazynu.

Przygotowywanie zamówień

Każdego dnia w magazynie Cimasa przygotowywanych i wysyłanych do klientów jest kilkadziesiąt zamówień. Mogą to być pełne palety z jedną lub z wieloma pozycjami asortymentowymi.

Easy WMS optymalizuje trasy operatorów przeprowadzających kompletację, wytyczając je w taki sposób, aby pokonywali jak najmniejsze odległości. Trasa uwzględnia także wielkość produktów: operatorzy najpierw pobierają produkty wielkogabarytowe, potem mniejsze. Skompletowane zamówienia są pakowane i taśmowane, a następnie wysyłane na rampy załadunkowe, gdzie oczekują na transport.

Nawet po zakończeniu kompletacji gotowe zamówienia pozostają otwarte jeszcze przez kilka minut przed wysyłką, na wypadek gdyby klienci chcieli coś do nich dodać.

Niektóre zamówienia są realizowane poprzez cross-docking, tzn. z pominięciem etapu składowania. Wówczas po dokonaniu identyfikacji produktów podczas przyjęcia Easy WMS kieruje je bezpośrednio do strefy wydań towaru. Są to produkty brakujące do niekompletnych zamówień lub przeznaczone do natychmiastowej wysyłki.

Easy WMS, czyli rozwój i konkurencyjność

Magazyn firmy Cimasa został zaprojektowany w taki sposób, aby mogła ona zagwarantować swoim klientom ekspresowe dostawy. Służą temu zarówno rozmieszczenie ładunków, jak i organizacja pracy.

Oprogramowanie magazynowe to narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w realizacji tego celu, ponieważ kieruje procesem, optymalizując przepływ ładunków i pracę personelu. Dzięki wdrożeniu Easy WMS wydajność Cimasy wzrosła o 25%, co umocniło pozycję konkurencyjną firmy.

Easy WMS to także możliwość identyfikacji i śledzenia produktów. Znając dokładne dane każdego produktu, takie jak jego wielkość, waga, numer partii, data produkcji czy data przydatności, system może wyznaczyć optymalne miejsce składowania, ułatwić lokalizację w trakcie kompletacji, kontrolować dostępność czy zapobiegać stratom spowodowanym przeterminowaniem.

Oprogramowanie Mecaluxu będzie towarzyszyło Cimasie w rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzając coraz większymi stanami magazynowymi i coraz bardziej złożonymi procesami oraz organizując kompletację i wysyłkę coraz większej ilości zamówień.

Dzięki Easy WMS nasz magazyn jest dużo wydajniejszy, a możliwość precyzyjnej kontroli produktów sprawia, że mamy dokładniejszą kontrolę nad nimi, to zaś daje nam pewność co do ich jakości i bezpieczeństwa.

Francisco Collado, Członek Zarządu firmy Cimasa

Korzyści dla firmy Cimasa

  • Pełna identyfikowalność: każda z 225 pozycji składających się na asortyment firmy jest identyfikowana w momencie przyjęcia do magazynu, dzięki czemu WMS może śledzić ich ruch w ramach łańcucha dostaw i monitorować wszystkie parametry jak: gabaryty, waga, termin ważności itp.
  • 25% wzrost wydajności: nadzór Easy WMS usprawnił realizację wszystkich operacji magazynowych (przyjącia, kompletacja, wysyłki i in.) oraz poprawił efektywność pracy operatorów.
  • Integracja systemów WMS i ERP: Integracja Easy WMS z systemem ERP firmy Cimasa zwiększyła wydajność pracy oraz usprawniła obieg ładunków w magazynie.

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę