System przenośników i podest w magazynie do kompletacji dla Van Heck Interpieces

System przenośników i podest w magazynie do kompletacji dla Van Heck Interpieces

System przenośników w magazynie firmy Van Heck Interpieces usprawnia kompletację zamówień na części zamienne do samochodów

System przenośników i podest w magazynie do kompletacji dla Van Heck Interpieces

Van Heck Interpieces, holenderski dystrybutor części zamiennych do samochodów, posiada magazyn o powierzchni 4000 m2 we francuskiej miejscowości Chassieu. Wszystkie rozwiązania magazynowe do tego obiektu dostarczył Mecalux: dwupoziomowy podest, który wraz z podłogą tworzy trzy kondygnacje, regały do kompletacji i przenośnik pojemnikowy łączący kondygnacje. Całość sprawia, że zamówienia przygotowywane są bardzo sprawnie, i pozwala składować produkty według ich rozmiarów, ilości i rotacji.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Magazyn Van Heck Interpieces
  Zastosowany system magazynowania: Podest
  Zastosowany system magazynowania: Regały do kompletacji zamówień
  Zastosowany system magazynowania: Regały paletowe
  Zastosowany system magazynowania: Przenośniki pojemnikowe
 • Pobierz PDF

O firmie Van Heck Interpieces

Firma powstała w 1926 roku w Holandii, a jej francuski oddział rozpoczął działalność w roku 2008. Van Heck Interpieces, dostarczając części zamienne dla branży motoryzacyjnej, jest łącznikiem między głównymi producentami i hurtownikami w Holandii, Francji i Belgii.

Bogata oferta firmy zawiera ponad 490 000 pozycji asortymentowych obejmujących części zamienne, materiały eksploatacyjne i narzędzia. Ponadto mechanicy samochodowi mają do dyspozycji katalog online, gdzie w każdej chwili mogą zamówić potrzebne im części w lokalnej hurtowni.

Magazyn sektorowy

Ponieważ Van Heck Interpieces oferuje tak duży wybór produktów, niezbędny był magazyn zapewniający dużą pojemność, składowanie produktów według ich rozmiaru i rotacji, bezpośredni dostęp do towarów oraz szybki system przygotowywania zamówień.

Mając na uwadze te wymogi, na prawie całej powierzchni magazynu Mecalux zamontował podest, a na nim drugi, nieco mniejszy, co daje w sumie trzy kondygnacje. W ten sposób wysokość obiektu została wykorzystana do zwiększenia pojemności magazynowej.

Magazyn podzielony jest na sektory w taki sposób, że każda kondygnacja to jeden sektor. W każdym z nich składowane produkty uporządkowane są według kategorii, co przekłada się na większą wydajność przygotowywania zamówień, a tym samym obiektu w ogóle.

Regały do kompletacji zamontowane na wszystkich trzech kondygnacjach magazynu zapewniają bezpośredni dostęp do towarów, upraszczając składowanie i kompletację, ponieważ operatorzy pobierają artykuły wchodzące w skład poszczególnych zamówień wprost z półek.

Automatyczny system przenośników łączy trzy kondygnacje i kieruje gotowe zamówienia do strefy konsolidacji. Operatorzy kompletują zamówienia w przydzielonych im korytarzach.

Podest

Podest magazynowy pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię obiektu, a także jego wysokość. Każda z powstałych poprzez jego zamontowanie trzech kondygnacji jest przeznaczona do składowania jednego typu produktów, a do jej obsługi wyznaczona jest określona liczba operatorów, która jest zmienna w zależności od zapotrzebowania i liczby zamówień.

Kompletacja odbywa się metodą „człowiek do towaru”, co oznacza, że operatorzy kierują się z wózkami kompletacyjnymi do odpowiednich miejsc na regałach i stamtąd pobierają artykuły do poszczególnych zamówień.

Podczas jednego przebiegu operator pobiera jednocześnie produkty do kilku zsumowanych zamówień, a następnie tak skompletowane są one weryfikowane, konsolidowane i sortowane w strefie buforowej, co pozwala zminimalizować margines błędu.

Wszystkie trzy kondygnacje są doskonale skomunikowane. W strategicznych miejscach zostały zamontowane schody, którymi operatorzy mogą dostać się na właściwy poziom. Aby zagwarantować całkowite bezpieczeństwo załadunku i rozładunku palet, zamontowano bramy uchylne.

Regały do kompletacji

Regały dostarczone przez Mecalux zapewniają łatwy dostęp do składowanych na nich produktów, dzięki czemu zarządzanie towarem i przygotowywanie zamówień przebiega bardzo sprawnie.

Jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie, ponieważ regały posiadają dodatkowe wyposażenie, które ułatwia składowanie każdego typu jednostek ładunkowych i pozycji asortymentowych. Ponadto produkty o podobnych cechach mogą być składowane w tym samym sektorze.

Korytarze mają szerokość umożliwiającą operatorom swobodne przemieszczanie się z wózkami w celu pobrania produktów lub uzupełnienia ich stanu. Aby operatorzy mogli sprawniej się przemieszczać, utworzone zostały cztery korytarze przecinające prostopadle bloki regałów.

Rozmieszczenie regałów jest na każdym poziomie podestu inne ze względu na konieczność dostosowania systemu do bardzo zróżnicowanego asortymentu oraz różnej rotacji produktów.

Produkty o dużych gabarytach składowane są w sposób ułatwiający ich obsługę, na przykład rury wydechowe umieszcza się na regałach w pozycji wiszącej.

Obok podestu znajdują się regały paletowe, na których mieści się 860 palet z zapasem produktów. Regały te mierzą 7 m wysokości i składają się z pięciu poziomów z wypełnieniem z siatki. Rozwiązanie takie zapewnia większą stabilność ładunku. Na dolnych poziomach odbywa się kompletacja zamówień wprost z palet.

Przenośniki

Automatyczny system przenośników pojemnikowych łączy wszystkie trzy kondygnacje magazynu.

Składa się z dwóch poziomów: dolny transportuje pełne pojemniki z gotowymi zamówieniami, natomiast górny, zamontowany na wysokości 5,8 m, ma za zadanie dostarczać operatorom puste, w których będą umieszczali produkty pobierane podczas kompletacji. Największą zaletą tego systemu jest to, że oba procesy ze sobą nie kolidują.

Dolny przenośnik kieruje pojemniki z zamówieniami na kolejną kondygnację (jeśli wymagają uzupełnienia o składowane tam produkty) lub do strefy konsolidacji (gdy zamówienie jest już w pełni skompletowane).

Na odcinkach pochylonych wskutek różnicy poziomów między łączonymi kondygnacjami zostały zastosowane przenośniki taśmowe, natomiast pozostałą część trasy transportowej tworzą przenośniki rolkowe.

Przenośniki pojemnikowe kończą swój bieg w strefie konsolidacji zamówień, gdzie odbywa się pakowanie, etykietowanie i wystawianie dokumentów niezbędnych do wysyłki zamówienia. Z uwagi na dużą dzienną liczbę zamówień strefa ta została wyposażona w automatyczne urządzenia służące do zaklejania i taśmowania kartonów.

Po opuszczeniu strefy konsolidacji kartony są sortowane według zamówienia lub trasy wysyłki.

Korzyści dla Klienta:

 • Efektywny system przygotowywania zamówień: składowanie zorganizowane jest w sposób uwzględniający cechy i rotację produktów, co pozwala zoptymalizować pracę operatorów i maksymalnie usprawnić kompletację.
 • Bezpośredni dostęp do towaru: dzięki możliwości kompletacji wprost z regałów przygotowywanie zamówień przebiega sprawniej.
 • Elastyczność procesu: podział magazynu na sektory pozwala przypisać do każdego z nich określoną liczbę regałów i pracowników, która może być zmieniana w zależności od zapotrzebowania.
Magazyn Van Heck Interpieces
Zastosowany system magazynowania: Podest
Zastosowany system magazynowania: Regały do kompletacji zamówień
Zastosowany system magazynowania: Regały paletowe
Zastosowany system magazynowania: Przenośniki pojemnikowe

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę